50-plussers
Vorige

1 van 100

Volgende

Kan je je baas lichter werk vragen?

24 augustus 2010
Ik ben 58 jaar en heb een fysiek zware job. Kan ik mijn werkgever om lichter werk vragen?
zwaar werk

Je kunt vanzelfsprekend altijd vragen aan je werkgever of een andere functie met lichter werk beschikbaar is. In bepaalde ondernemingen bestaat een ouderenbeleid die in de mogelijkheid voorziet om vanaf een zekere leeftijd ander of lichter werk te verrichten, maar dat is veeleer de uitzondering.

Niet verplicht

Je werkgever is dus in principe niet verplicht om in te gaan op je vraag en moet zijn antwoord evenmin motiveren. Je kunt dus geen lichtere functie afdwingen.

De situatie is iets anders in het geval je definitief arbeidsongeschikt zou worden verklaard in je huidige functie door je behandelende arts. De wet voorziet in dat geval dat je de mogelijkheid hebt een herplaatsing aan te vragen. Dat betekent dat de arbeidsgeneesheer je zal onderzoeken en beslissen of je al dan niet geschikt bent om je huidige functie voort uit te oefenen.

De arbeidsgeneesheer kan inderdaad beslissen dat je niet meer geschikt bent om je huidige functie uit te oefenen, maar wel nog in staat bent om een andere, lichtere functie uit te oefenen. In dat geval is de werkgever evenmin verplicht om in te gaan op je vraag, maar hij moet de arbeidsgeneesheer wel inlichten over het feit dat het technisch, noch objectief mogelijk is om een andere functie te geven of dat dit niet kan worden geëist om gegronde reden.

Ruime beoordelingsmarge

Momenteel is er nog geen rechtspraak die duidelijk maakt wat een gegronde reden kan zijn, of wanneer er een technische of objectieve onmogelijkheid is. Ook is niet duidelijk wanneer en hoe de werkgever de arbeidsgeneesheer moet inlichten. Vaststaat dat de werkgever toch wel een ruime beoordelingsmarge heeft en zeker niet het onmogelijke moet doen.

Let wel op, aan deze situatie is een groot risico verbonden. De arbeidsgeneesheer zou namelijk ook kunnen beslissen dat je definitief ongeschikt bent. Je kan weliswaar tegen deze beslissing in beroep gaan, maar als de beslissing definitief is, dan kan de werkgever op grond van deze beslissing de arbeidsovereenkomst zonder opzeggingstermijn of –vergoeding beëindigen op grond van overmacht wegens definitieve arbeidsongeschiktheid. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

(Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian). 

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook