Kledij
Vorige

1 van 79

Volgende

Kan iemand ontslagen worden voor het dragen van een hoofddoek?

28 september 2011
Mijn moslim-collega is ontslagen omdat ze weigerde haar hoofddoek af te nemen. Kan dat zomaar?
hoofddoek op het werk

In principe is discriminatie op basis van geloof of levensovertuiging in het kader van arbeidsbetrekkingen, en dus ook bij het ontslag van een werknemer, verboden. Toch kan dit ontslag in een aantal gevallen gerechtvaardigd zijn. In geval van discussie, zal het uiteindelijk de rechter zijn die beslist.

Veiligheid voor alles

Een werkgever kan wanneer dit noodzakelijk is om veiligheidsredenen of om het welzijn van zijn werknemers te garanderen, aan zijn werknemers kledijvoorschriften opleggen zoals het verbod om hoofddeksels te dragen. Deze kledijvoorschriften moeten in deze situatie door alle werknemers, ongeacht hun geloofsovertuiging, nageleefd worden. Indien een werknemer, in dit geval een moslima met hoofddoek, weigert haar hoofddoek af te nemen, kan een ontslag dus gerechtvaardigd zijn. Een werkgever moet binnen zijn onderneming waken over de veiligheid en het welzijn van al zijn werknemers.

Een werkgever kan ook een aantal kledijvoorschriften in het arbeidsreglement opnemen indien hij dit noodzakelijk vindt voor de goede werking van zijn bedrijf met het oog op de goede uitoefening van de activiteiten (bv. een cateringbedrijf waar alle kelners hetzelfde kostuum/uniform moeten dragen). Wanneer hij deze kledijvoorschriften zonder discriminatie op een objectieve wijze oplegt aan al zijn werknemers of aan een welbepaalde categorie van werknemers, kan indien de werknemer weigert deze kledijvoorschriften te volgen ook in deze omstandigheden een ontslag door de werkgever gerechtvaardigd zijn.

Kledingvoorschriften respecteren

Een werkgever kan evenzeer in zijn arbeidsreglement een aantal kledijvoorschriften opnemen indien hij dit noodzakelijk vindt voor de goede werking van zijn bedrijf met het oog op een goede uitoefening van zijn activiteiten (bv. een cateringbedrijf waar alle kelners hetzelfde kostuum moeten dragen of een vliegtuigmaatschappij waar alle air hostesses hetzelfde uniform moeten dragen). Wanneer de werkgever deze kledijvoorschriften zonder discriminatie op een objectieve wijze oplegt aan al zijn werknemers of aan een welbepaalde categorie van werknemers, kan indien de werknemer weigert deze kledijvoorschriften te volgen ook in deze omstandigheden een ontslag door de werkgever gerechtvaardigd zijn.

Godsdienstvrijheid wordt beschermd in de Belgische Grondwet en een ontslag louter en alleen om redenen die verband houden met de uitoefening van het geloof kunnen niet door de beugel. Niettemin blijkt uit wat hierboven wordt uiteengezet dat een werkgever soms gerechtvaardigde redenen kan hebben om te vragen een hoofddoek af te nemen en de werknemer in deze gevallen niet kan weigeren haar hoofddoek af te zetten. Doet zij dit toch, dan kan een ontslag gerechtvaardig kan zijn. In geval van discussie, zal het uiteindelijk de rechter zijn die beslist.

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook