Studentenjob
Vorige

1 van 75

Volgende

Jobstudent: wat moet er in je contract staan?

Ik ga aan de slag als jobstudent. Mijn werkgever is onduidelijk over het contract. Wat is verplicht?
#

In principe moet een arbeidsovereenkomst niet schriftelijk worden vastgesteld. Partijen kunnen louter op mondelinge basis een professionele samenwerking starten. Specifiek ter bescherming van studenten (jongeren vanaf 15 jaar die niet aan de voltijdse leerplicht onderworpen zijn) wordt op dit principe een uitzondering voorzien. Een werkgever die op studenten beroep wil doen, moet voor iedere student afzonderlijk een schriftelijke overeenkomst opmaken en ondertekenen uiterlijk op het ogenblik van de indiensttreding.

Verplicht

Er bestaat geen standaardcontract dat moet gebruikt worden voor alle studenten. Wel somt de wet een (lange) reeks van vermeldingen op die in de arbeidsovereenkomst moeten staan, zoals onder meer: de start- en einddatum van de overeenkomst, de omschrijving van de functie, het overeengekomen loon en de arbeidsduur per dag en per week. Bovendien zijn er modellen van contracten in omloop. Een modelovereenkomst kan je bijvoorbeeld terugvinden in de informatiebrochure 'Wegwijs in…' de studentenarbeid die je gratis kan downloaden op www.werk.belgie.be.

Indien de overeenkomst niet schriftelijk werd opgesteld of niet alle verplichte vermeldingen bevat, kan de student op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen zonder een opzeggingstermijn te presteren of een opzeggingsvergoeding te betalen. De werkgever wordt op zijn beurt geacht gebonden te zijn door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en kan de overeenkomst slechts beëindigen met naleving van de gewone opzeggingstermijnen (28 dagen voor arbeiders en 3 maanden voor bedienden). Respecteert de werkgever geen opzeggingstermijn dan zal hij een opzeggingsvergoeding verschuldigd zijn.

Verkorte opzeggingstermijnen

Indien de overeenkomst regelmatig werd opgesteld, kunnen beide partijen met naleving van verkorte opzeggingstermijnen de samenwerking stopzetten. De werkgever moet een opzeggingstermijn van respectievelijk 3 of 7 dagen respecteren naargelang de overeenkomst voor maximaal of meer dan 1 maand werd gesloten. De student moet een opzeggingstermijn van respectievelijk 1 of 3 dagen respecteren naargelang de overeenkomst voor maximaal of meer dan 1 maand werd gesloten.

(Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Laga). 

20 juli 2017
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook