Evaluatie
Vorige

1 van 81

Volgende

Is mijn werkgever verplicht officiële evaluaties te organiseren?

Werkgevers zijn wettelijk niet verplicht hun werknemers maandelijks of jaarlijks te evalueren. Evenmin wordt een loonsverhoging wettelijk gekoppeld aan een evaluatie. Of je een officiële evaluatie kan ‘afdwingen’ van jouw werkgever, zal dus afhangen van wat hierover werd overeengekomen in jouw arbeidsovereenkomst. Of nog, wat hierover binnen de onderneming in het arbeidsreglement of enige ander document (policy) werd vastgelegd.
#

Indien binnen de onderneming waar je werkt een evaluatieprocedure is uitgestippeld, moet jouw werkgever deze logischerwijze volgen. Is hierin eveneens vastgelegd dat bijvoorbeeld op jaarbasis doelstellingen zullen vastgelegd worden en wordt hieraan een loonsverhoging verbonden, dan begaat jouw werkgever in principe een fout wanneer hij zich niet zou houden aan de evaluatieprocedure en/of de verhoging niet zou uitbetalen in het geval waar ze verschuldigd is.

Ambitie

Uiteraard moet in België elke werkgever verplicht wettelijk vastgelegde minimumlonen uitbetalen aan zijn werknemers zoals deze meestal per activiteitensector (en functie) zijn vastgelegd. In het verlengde hiervan worden binnen de meeste activiteitensectoren (de paritaire comités) ook regels vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) betreffende de indexatie en conventionele verhogingen van lonen. Het spreekt voor zich dat de werkgever deze verhogingen eveneens verplicht moet toekennen. Worden in deze cao’s regels of afspraken vastgelegd omtrent de evaluatie van werknemers, dan is de werkgever evenzeer verplicht deze te volgen.

Los van het juridische, zijn er zowel voor de werkgever als werknemer voordelen aan het evalueren van medewerkers volgens een vastgelegd en transparant evaluatieproces waarbij finaal de verdiensten van elke medewerker erkend worden. De kwaliteit van een evaluatieproces zal afhankelijk zijn van de aangepastheid ervan aan de cultuur en de doelstellingen van het bedrijf. Voordelen voor de werknemers zijn bijvoorbeeld: een duidelijke omkadering van de functie, transparante doelstellingen, de mogelijkheid om ambities en motivaties kenbaar te maken, erkenning voor het werk, visie op de evolutie binnen de functie en het bedrijf en een rechtvaardig salaris- en promotiebeleid.

in samenwerking met Securex 21 december 2011
Aanbevolen jobs

Is mijn werkgever verplicht officiële evaluaties te organiseren?

Werkgevers zijn wettelijk niet verplicht hun werknemers maandelijks of jaarlijks te evalueren. Evenmin wordt een loonsverhoging wettelijk gekoppeld aan een evaluatie. Of je een officiële evaluatie kan ‘afdwingen’ van jouw werkgever, zal dus afhangen van wat hierover werd overeengekomen in jouw arbeidsovereenkomst. Of nog, wat hierover binnen de onderneming in het arbeidsreglement of enige ander document (policy) werd vastgelegd.
#

Indien binnen de onderneming waar je werkt een evaluatieprocedure is uitgestippeld, moet jouw werkgever deze logischerwijze volgen. Is hierin eveneens vastgelegd dat bijvoorbeeld op jaarbasis doelstellingen zullen vastgelegd worden en wordt hieraan een loonsverhoging verbonden, dan begaat jouw werkgever in principe een fout wanneer hij zich niet zou houden aan de evaluatieprocedure en/of de verhoging niet zou uitbetalen in het geval waar ze verschuldigd is.

Ambitie

Uiteraard moet in België elke werkgever verplicht wettelijk vastgelegde minimumlonen uitbetalen aan zijn werknemers zoals deze meestal per activiteitensector (en functie) zijn vastgelegd. In het verlengde hiervan worden binnen de meeste activiteitensectoren (de paritaire comités) ook regels vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) betreffende de indexatie en conventionele verhogingen van lonen. Het spreekt voor zich dat de werkgever deze verhogingen eveneens verplicht moet toekennen. Worden in deze cao’s regels of afspraken vastgelegd omtrent de evaluatie van werknemers, dan is de werkgever evenzeer verplicht deze te volgen.

Los van het juridische, zijn er zowel voor de werkgever als werknemer voordelen aan het evalueren van medewerkers volgens een vastgelegd en transparant evaluatieproces waarbij finaal de verdiensten van elke medewerker erkend worden. De kwaliteit van een evaluatieproces zal afhankelijk zijn van de aangepastheid ervan aan de cultuur en de doelstellingen van het bedrijf. Voordelen voor de werknemers zijn bijvoorbeeld: een duidelijke omkadering van de functie, transparante doelstellingen, de mogelijkheid om ambities en motivaties kenbaar te maken, erkenning voor het werk, visie op de evolutie binnen de functie en het bedrijf en een rechtvaardig salaris- en promotiebeleid.

in samenwerking met Securex 21 december 2011
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook