Meer/minder verdienen
Vorige

1 van 327

Volgende

Is een mondeling beloofde loonsverhoging bindend?

Vandaag wordt over het algemeen aanvaard dat ook een eenzijdige verklaring een bron van recht kan zijn. Voorwaarde is wel dat die verklaring geldig is en dat je erin slaagt te bewijzen dat je werkgever een loonsverhoging heeft beloofd.
hand schudden
“Problemen over de geldigheid van de belofte kunnen ontstaan wanneer de belofte onduidelijk is” (Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian)

Een belofte kan je werkgever slechts verbinden indien ze werd gedaan door een persoon die bevoegd is om namens de werkgever verbintenissen tegenover het personeel aan te gaan of waarvan men redelijkerwijze mag aannemen dat hij deze bevoegdheid bezit. Het moet ook duidelijk zijn dat deze persoon daadwerkelijk en zonder voorbehoud een loonsverhoging aan jou heeft willen toekennen.

Voorts moet de belofte voldoende duidelijk omschreven zijn zodat men exact weet wat concreet beloofd werd. Problemen over de geldigheid van de belofte kunnen ontstaan wanneer de belofte onduidelijk is. Dit kan het geval zijn als je baas enkel beloofd heeft je een loonsverhoging toe te kennen maar verder geen enkele indicatie heeft gegeven over het bedrag of het percentage van de verhoging.

Loonnorm geschonden?

Ook wanneer je baas niet heeft verduidelijkt vanaf wanneer je een opslag zou ontvangen, stelt zich dit probleem. Werd enkel gesproken over ‘een’ verhoging zonder verder aanknopingspunt dat toelaat dit bedrag te berekenen, zal de gemaakte belofte je werkgever niet verbinden. Je werkgever is dan niet verplicht om opslag aan je toe te kennen.

De belofte moet ook een geoorloofde oorzaak hebben. Anders gezegd: je baas moet een geoorloofde reden hebben gehad die hem ertoe heeft aangezet je een belofte te maken. Je werkgever zou vandaag kunnen proberen om te ontkomen aan de verplichte loonsverhoging in de mate die tot gevolg zou hebben dat de loonnorm voor 2013 en 2014 op bedrijfsniveau wordt geschonden. Hoewel het nog wachten is op concrete wetteksten, is het weinig waarschijnlijk dat jouw individuele loonsverhoging een schending van de loonnorm met zich zou meebrengen waardoor de belofte van je werkgever is aangetast door nietigheid.

Zijn alle geldigheidsvoorwaarden vervuld en kan je dit ook bewijzen, dan is je werkgever door de belofte verplicht je de loonopslag toe te kennen.

Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian. 

18 december 2012
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook