Gezondheid
Vorige

1 van 702

Volgende
Volgend artikel:

Wat doet werkdruk met je lichaam?

De sectoren met het minst beweging en meest overgewicht

Met het nieuwe jaar in zicht, is het weer tijd om goede voornemens te maken. ‘Meer bewegen’ mag voor velen met stip op nummer 1, want slechts 29,8% van de Belgische werknemers geven aan genoeg te bewegen. Mannen (33%) doen het iets beter dan vrouwen (25,5%). Dit blijkt uit een rapport van IDEWE, de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Voor het onderzoek werden de medische gegevens van meer dan 230.000 werknemers onder de loep genomen. Een lichtpunt(je): het aantal werknemers dat te weinig beweegt, neemt gestaag af. In 2011 ging het nog om 75,5% tegenover 70,2% vorig jaar.

We zitten te veel en bewegen te weinig. De Wereldgezondheidsorganisatie schrijft voor om minstens vijf dagen per week een half uur matig (bijvoorbeeld stevig wandelen of fietsen aan minder dan 20 km/uur) te bewegen of drie dagen een klein half uur intensief te bewegen (bijvoorbeeld fietsen vanaf 20 km/uur, lopen).

Maar liefst 70,2% van de Belgische werknemers haalt deze richtlijn niet. Hoe ouder, hoe minder we bewegen: zo haalt 73% van de 45-plussers de bewegingsnorm niet, tegenover 63,8% van de werknemers jonger dan 25.

Bewegingsnorm het vaakst gehaald in het onderwijs en bij de overheid

Voor het onderzoek werd enkel de beweging buiten de beroepsactiviteit meegerekend. Dit verklaart deels waarom de werknemers in de horeca het slechtst scoren. Zij leggen al heel wat stappen af tijdens hun dagelijkse job. Maar ook in de transportsector en de handel is nog werk aan de winkel, daar beweegt respectievelijk 74,9% en 73,3% niet genoeg. De overheids- en de onderwijssector halen het beste rapport.

Werknemers die minder dan 150 minuten bewegen per sector:

Infographic: Werknemers die minder dan 150 minuten bewegen per sector

Lode Godderis, directeur van de dienst ‘Kennis, Informatie & Research’ van IDEWE: “Te weinig bewegen is nefast voor de gezondheid. Wie wel genoeg beweegt, maakt minder kans op hart- en vaatziekten, een hoge bloeddruk, overgewicht en diabetes. Sporten versterkt spieren en botten, leidt tot minder stress en kan de slaapkwaliteit verbeteren. Reden te meer om ‘meer bewegen’ bovenaan je lijstje met goede voornemens te zetten!”

We worden steeds dikker

Overgewicht is één van de gevolgen van een gebrek aan beweging. Maar liefst 55,4% van de Belgische werknemers torst te veel kilo’s mee. Bijna één op de vijf (19,3%) heeft zelfs een BMI van meer dan 30, en is dus obees. Verontrustend is dat het aantal werknemers met overgewicht gestaag blijft toenemen. Vorig jaar waren dit er nog bijna een procent minder (54,6%) en in 2011 was ‘slechts’ 51,4% van de werknemers te zwaar.

Wie heeft het ‘zwaarste’ beroep?

Mannen (61,2%) zitten vaker in de ‘overwicht categorie’ dan vrouwen (47,5%), en hun aantal neemt ook sneller toe. Over een periode van 7 jaar kwamen er 3,5% meer mannen met overgewicht bij, tegenover 2,9% bij de vrouwen. De overtollige kilo’s nemen ook toe met de leeftijd: onder de 25 jaar is 35% te zwaar, bij de groep van 25 tot 34 jaar is dat 46,1% en bij de 55-plussers zelfs 64,5%.

De verschillen qua sector zijn frappant: in het onderwijs kampt bijna de helft van de werknemers met overgewicht (48,8%) terwijl in de transportsector ruim 7 op de 10 werknemers (71,6%) een BMI heeft van 25 of meer. De bouw- en de industriesector volgen met respectievelijk 62,3% en 59,9%. Niet toevallig zijn dit sectoren waar mannen oververtegenwoordigd zijn. Toch blijkt uit het onderzoek dat zowel de leeftijd als het geslacht deze grote verschillen niet alleen verklaren; ook de sector heeft een impact.

In deze sectoren komt overgewicht en zwaarlijvigheid het vaakst voor:

Infographic: In deze sectoren komt overgewicht en zwaarlijvigheid het vaakst voor

Het grootste percentage zwaarlijvige werknemers (BMI ≥ 30) vinden we in de transportsector (30,4%). Bij de mannelijke 45-plussers van deze sector is zelfs ruim 1 op de 3 obees (35,6%).

“Obesitas brengt ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee. Aangezien de sector deels bepalend is voor ons overgewicht en hoeveel we bewegen, zijn er meer acties nodig per sector. Belangrijk is dat deze acties leuk en laagdrempelig zijn. Daarnaast moeten ze gedragen worden door zowel de werknemers als de werkgevers. Ook deze laatsten hebben te winnen bij fitter personeel: dit maakt de werknemers productiever én zorgt voor minder ziekteverzuim,” besluit Lode Godderis.

(es) - Bron: IDEWE

18 december 2019
Anderen bekeken ook