Evenwicht werk-privé
Vorige

1 van 722

Volgende

Hoeveel te dik ben jij?

te dik
"Ook werkgevers hebben baat bij fitter personeel. Energieke werknemers voelen zich beter in hun vel, zijn productiever en mentaal gezonder èn ze zijn minder afwezig door ziekte.” (Lode Godderis, directeur ‘Kennis, Informatie & Research’ van IDEWE)
Meer dan de helft van de Belgische werknemers (54,6%) is te zwaar. Bijna 1 op de 5 (18,8%) kampt zelfs met obesitas, en hun aantal blijft toenemen. Dat zijn alarmerende cijfers uit een rapport van IDEWE, de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Voor het onderzoek werden de medische gegevens van meer dan 200.000 werknemers onder de loep genomen. De verschillen per sector zijn frappant: 70,3% van de werknemers in de transportsector kampt met overgewicht, terwijl dit in het onderwijs ‘slechts’ 47,3% is.

We spreken van overgewicht wanneer iemand een body mass index (BMI) van meer dan 25 heeft. (De body mass index of BMI wordt gemeten door iemands gewicht in kilogram te delen door het kwadraat van zijn lengte in meter. ) Met een BMI van meer dan 30 behoor je tot de categorie obees of zwaarlijvig. Maar liefst 35,8% van de werknemers liet een BMI optekenen tussen de 25 en 30. Bijna 1 werknemer op 5 (18,8%) haalde een nog hogere ‘score’ en was dus obers.

Evolutie van het aantal werknemers met overgewicht:

  • 2013: 52,1%
  • 2014: 52,3%
  • 2015: 52,8%
  • 2016: 54,2%
  • 2017: 54,6%

Lode Godderis, directeur van de dienst ‘Kennis, Informatie & Research’ van IDEWE slaat alarm: “We moeten de ‘obesitasepidemie’ een halt toeroepen want dit brengt ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee. Wie zwaarlijvig is, loopt aanzienlijk meer risico op hart- en vaatziekten, een te hoge bloeddruk en diabetes.”

Mannen (60,5%) torsen vaker te veel kilo’s mee dan vrouwen (47,1%) en dit aantal blijft stijgen. In 2015 was dit nog respectievelijk 59% en 45,3%.

Evolutie aantal werknemers met BMI hoger dan 25 

Geslacht, leeftijd en sector ‘wegen door’

De overtollige kilo’s nemen toe met de leeftijd: onder de 25 jaar is 34,7% te zwaar, bij de groep van 25 tot 34 jaar is dat 45,2% en bij de 55-plussers zelfs 63,7%.

Van alle beroepscategorieën kampen werknemers in de transportsector het vaakst met overgewicht. 7 op de 10 heeft een BMI van 25 of meer. De bouw- en de industriesector volgen met respectievelijk 62,6 en 59,7%. Niet toevallig zijn dit sectoren waar mannen oververtegenwoordigd zijn. Toch blijkt uit het onderzoek dat zowel de leeftijd als het geslacht deze grote verschillen niet alleen verklaren;  ook de sector weegt door.

Aantal werknemers met overgewicht per sector 

We bewegen te weinig

Eén van de redenen voor ons overgewicht: we bewegen te weinig. Vijf dagen per week minstens een half uur matig tot intensief bewegen, zo geldt het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie. Al is dat niet gek veel, toch slaagt meer dan 7 op de 10 werknemers (71,7%) hier niet in. Bij de vrouwen haalt amper 23,5% de bewegingsnorm tegenover 32,2% van de mannen. Hoe ouder we worden, hoe minder we bewegen: onder de 25 jaar haalt nog 34,8% de bewegingsnorm tegenover slechts 25,7% van de 55-plussers.

Toch is er ook goed nieuws, zo neemt het aantal werknemers dat te weinig beweegt, gestaag af: van 77,7% in 2015 naar 71,7% vorig jaar. Opvallend: de horeca haalt hier het slechtste rapport. Dit valt echter te verklaren doordat enkel de beweging buiten de beroepsactiviteit wordt meegerekend.

Aantal werknemers dat te weinig beweegt per sector 

“De klassieke gezondheidsacties van bedrijven spreken vaak enkel diegenen aan die al ‘gezond denken’. Daarom pleit ik voor meer haalbare acties: hoe lager de drempel, hoe meer kans op succes. Aangezien de sector vaak bepalend is voor ons ‘overgewicht’ en ‘beweging’, moeten de acties ook meer op elke sector specifiek worden toegespitst. Ook werkgevers hebben baat bij fitter personeel. Energieke werknemers voelen zich beter in hun vel, zijn productiever en mentaal gezonder èn ze zijn minder afwezig door ziekte,” besluit Lode Godderis.

(es/kv) - Bron: IDEWE

24 september 2018
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook