33 procent meer vrouwen in topfuncties bij Coca Cola op 4 jaar tijd

Volgende week vrijdag is het Internationale Vrouwendag. Bij Coca-Cola hebben ze de boodschap begrepen. De voorbije 4 jaar steeg het aantal vrouwen in topfuncties er van 6 naar 39 procent. En daar stopt de vervrouwelijking niet.
#

Het lijstje doelstellingen van Coca-Cola Enterprises in de Benelux ziet er uitdagend uit. Tegen 2020 wil de frisdrankproducent over alle niveaus heen 45 procent vrouwen tewerkstellen. “Omdat we een afspiegeling van de maatschappij willen zijn”, zegt Chantal Goossens, director home channel sales & marketing.

Leadershipfuncties

Maar daar blijft het niet bij. Tegen 2014 moet het huidige percentage tewerkgestelde vrouwen (33%) gestegen zijn tot 37 procent. Het aandeel vrouwen in managementfuncties wil Coca-Cola in de Benelux tegen dan zien toenemen tot minimaal 33 procent. Nu is 18 procent van het management een vrouw.

De spectaculairste cijfers die het bedrijf kan voorleggen, betreffen de toename van het aantal vrouwen in de echte topjobs. Leadershipfuncties, noemt Chantal Goossens ze. Vier jaar geleden namen vrouwen 6 procent van die jobs in, nu 39 procent. In totaal gaat het om een 25-tal topjobs voor de hele Benelux-regio, mannen en vrouwen tezamen.

Schoolpoort

Chantal Goossens behoort zelf tot dat kransje. “Veel heeft te maken met de flexibiliteit die mijn werkgever me biedt. Ik sta zonder probleem drie keer per week aan de schoolpoort ’s namiddags, maar ik werk dan ’s avonds wel verder.”

Voor de duidelijkheid: de cijfers die Coca-Cola hanteert, zijn streefcijfers, geen absolute quota. “Het is niet zo dat we ze moeten halen, maar we willen dat wel heel graag”, vertelt Chantal Goossens.

Hoe denkt het bedrijf dat te doen? “Door praktijken stimuleren die het mogelijk maken dat werk en privé beter op elkaar afgestemd geraken”, legt Chantal Goossens uit.

Goede werkgever voor iedereen

Ook mannen kunnen daarvan profiteren, maar dat ze er zijn, maakt het voor vrouwen gemakkelijker om carrière te maken zonder gehinderd te worden door hun privé-situatie. “Uiteindelijk gaat het vooral om een goede werkgever te willen zijn, voor iedereen”, meent Chantal Goossens.

Om diversiteit binnen de onderneming te bevorderen, is er werk gemaakt van een diversiteitsraad. Die bestaat uit een tiental medewerkers uit de Benelux - mannen en vrouwen van verschillende leeftijden, departementen en niveaus - die ongeveer om de drie maanden samenkomen en ideeën lanceren voor een gendervriendelijk personeelsbeleid. Die ideeën worden voorgesteld aan het directiecomité.

“Hun engagement van de top is zeer belangrijk. Zonder dat kunnen we niet de resultaten boeken die we nu al gerealiseerd hebben”, zegt Chantal Goossens.

Coke’ttes

De inspanningen van de diversiteitsraad hebben al tot verschillende concrete veranderingen geleid. “Onder andere rond flexibel werken. Voor jonge werknemers met kinderen is dat toch heel belangrijk. Een ander initiatief heeft te maken met zwangerschapsvervanging. Dat zorgt ervoor dat het werk van zwangere vrouwen voldoende wordt opgevangen tijdens hun afwezigheid”, vertelt Chantal Goossens.

En dan zijn er nog de Coke’ttes, een vrouwennetwerk binnen het bedrijf dat vrouwen helpt om zich te positioneren en helpt om hun ambities in kaart brengt. “Voor vrouwen is het blijkbaar moeilijker om ambitieus te zijn dan voor mannen”, vindt Chantal Goossens. “Ik herinner me een ceo die het volgende zei: ‘Bij een man duurt het een uur om uit te leggen waarom hij naast een topjob grijpt, bij een vrouw duurt het een uur om uit te leggen waarom ze die job wel heeft.’”

(wv) 

1 maart 2013
Aanbevolen jobs

33 procent meer vrouwen in topfuncties bij Coca Cola op 4 jaar tijd

Volgende week vrijdag is het Internationale Vrouwendag. Bij Coca-Cola hebben ze de boodschap begrepen. De voorbije 4 jaar steeg het aantal vrouwen in topfuncties er van 6 naar 39 procent. En daar stopt de vervrouwelijking niet.
#

Het lijstje doelstellingen van Coca-Cola Enterprises in de Benelux ziet er uitdagend uit. Tegen 2020 wil de frisdrankproducent over alle niveaus heen 45 procent vrouwen tewerkstellen. “Omdat we een afspiegeling van de maatschappij willen zijn”, zegt Chantal Goossens, director home channel sales & marketing.

Leadershipfuncties

Maar daar blijft het niet bij. Tegen 2014 moet het huidige percentage tewerkgestelde vrouwen (33%) gestegen zijn tot 37 procent. Het aandeel vrouwen in managementfuncties wil Coca-Cola in de Benelux tegen dan zien toenemen tot minimaal 33 procent. Nu is 18 procent van het management een vrouw.

De spectaculairste cijfers die het bedrijf kan voorleggen, betreffen de toename van het aantal vrouwen in de echte topjobs. Leadershipfuncties, noemt Chantal Goossens ze. Vier jaar geleden namen vrouwen 6 procent van die jobs in, nu 39 procent. In totaal gaat het om een 25-tal topjobs voor de hele Benelux-regio, mannen en vrouwen tezamen.

Schoolpoort

Chantal Goossens behoort zelf tot dat kransje. “Veel heeft te maken met de flexibiliteit die mijn werkgever me biedt. Ik sta zonder probleem drie keer per week aan de schoolpoort ’s namiddags, maar ik werk dan ’s avonds wel verder.”

Voor de duidelijkheid: de cijfers die Coca-Cola hanteert, zijn streefcijfers, geen absolute quota. “Het is niet zo dat we ze moeten halen, maar we willen dat wel heel graag”, vertelt Chantal Goossens.

Hoe denkt het bedrijf dat te doen? “Door praktijken stimuleren die het mogelijk maken dat werk en privé beter op elkaar afgestemd geraken”, legt Chantal Goossens uit.

Goede werkgever voor iedereen

Ook mannen kunnen daarvan profiteren, maar dat ze er zijn, maakt het voor vrouwen gemakkelijker om carrière te maken zonder gehinderd te worden door hun privé-situatie. “Uiteindelijk gaat het vooral om een goede werkgever te willen zijn, voor iedereen”, meent Chantal Goossens.

Om diversiteit binnen de onderneming te bevorderen, is er werk gemaakt van een diversiteitsraad. Die bestaat uit een tiental medewerkers uit de Benelux - mannen en vrouwen van verschillende leeftijden, departementen en niveaus - die ongeveer om de drie maanden samenkomen en ideeën lanceren voor een gendervriendelijk personeelsbeleid. Die ideeën worden voorgesteld aan het directiecomité.

“Hun engagement van de top is zeer belangrijk. Zonder dat kunnen we niet de resultaten boeken die we nu al gerealiseerd hebben”, zegt Chantal Goossens.

Coke’ttes

De inspanningen van de diversiteitsraad hebben al tot verschillende concrete veranderingen geleid. “Onder andere rond flexibel werken. Voor jonge werknemers met kinderen is dat toch heel belangrijk. Een ander initiatief heeft te maken met zwangerschapsvervanging. Dat zorgt ervoor dat het werk van zwangere vrouwen voldoende wordt opgevangen tijdens hun afwezigheid”, vertelt Chantal Goossens.

En dan zijn er nog de Coke’ttes, een vrouwennetwerk binnen het bedrijf dat vrouwen helpt om zich te positioneren en helpt om hun ambities in kaart brengt. “Voor vrouwen is het blijkbaar moeilijker om ambitieus te zijn dan voor mannen”, vindt Chantal Goossens. “Ik herinner me een ceo die het volgende zei: ‘Bij een man duurt het een uur om uit te leggen waarom hij naast een topjob grijpt, bij een vrouw duurt het een uur om uit te leggen waarom ze die job wel heeft.’”

(wv) 

1 maart 2013
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook