Loonindexering
Vorige

1 van 20

Volgende
Volgend artikel:

Zal jij in 2024 ook 4,9% meer verdienen?

Betekent een indexering voor iedereen loonsverhoging?

Er zijn verschillende mechanismen om de lonen te indexeren. Sowieso wordt het gewaarborgd minimum maandinkomen (GMMI) geïndexeerd.

Dit is het absolute minimumloon. In sommige gevallen worden ook de specifieke minimumlonen van de sector verhoogd. In deze gevallen zal je enkel een verschil in loon merken als je aan het officiële minimumloon werkt.

Netto meer loon

Maar de meeste werknemers hebben gelukkig een loon dat hoger ligt dan het minimumloon. Dit wordt het effectief loon genoemd. Enkel bij een loonindexering van de effectieve lonen wordt je brutoloon met een bepaald percentage verhoogd. Dit betekent ook dat je netto meer loon krijgt op het einde van de maand.

Het mechanisme dat op jouw loon van toepassing is, staat beschreven in de cao van het paritair comité waar je toe behoort. In de cao van jouw paritair comité staan de sectorregels over loonindexering beschreven.

BEREKEN: Hoeveel wordt jouw loon geïndexeerd?

(dvh)

9 augustus 2019
Anderen bekeken ook