Hoeveel ben ik waard?
Vorige

1 van 259

Volgende

Verdien jij meer dan gemiddeld?

Bescheiden als we zijn, spreken Belgen niet graag over hun loon. Gelukkig weten we dankzij cijfers van het Belgische statistiekbureau toch wel heel precies hoeveel werknemers in ons land verdienen. Waar wordt het meest verdiend en waar het minst?

Gemiddeld brutomaandloon met 15% gestegen

3.558 euro. Zoveel verdiende een voltijdse werknemer in België gemiddeld per maand in 2017.  Daarmee is het gemiddelde brutomaandloon sinds 2010 met 15% gestegen. Toen ontving een voltijdse werknemer in ons land gemiddeld 3.103 euro per maand. In Brussel verdien je overigens het meest: 4.174 euro. Ook in Vlaanderen en Wallonië liggen de lonen hoog, met respectievelijk gemiddeld 3.499 euro en 3.308 euro.

Opgelet: alle bedragen en lonen vermeld in deze tekst zijn bruto. Voor de leesbaarheid laten we het woord ‘bruto’ weg.

Gemiddeld en mediaan bruto maandloon in 2017

Grafiek: Gemiddeld en mediaan bruto maandloon in 2017

Het gemiddelde geeft echter een vertekend beeld van de reële loonspreiding, benadrukt StatBel, het Belgische statistiekbureau. Dus is het zinvoller om naar het ‘mediaanloon’ te kijken. Dat ligt een stuk lager dan het gemiddelde maandloon, namelijk op 3.140 euro. 50% van de Belgische werknemers verdient minder dan dit bedrag, terwijl de andere helft een hoger salaris ontvangt.

Beste versus slechtst betaalde beroepen

Er zijn verschillende aspecten die een impact hebben op je loon. Het allerbelangrijkste is logischerwijs je functie. Directeurs van grote ondernemingen zagen hun loon het snelste stijgen (21,6%). Zij verdienen gemiddeld 10.124 euro. De loontoename was een pak lager bij ongeschoolde arbeiders in transport en opslag (7,2%) en bij kassiers (8,2%). Uit de cijfers blijkt overigens dat de loonspanning tussen de hoogste en laagste lonen verder blijft toenemen.

De 5 beroepen met de grootste / kleinste loontoename sinds 2010

Tabel: De 5 beroepen met de grootste / kleinste loontoename sinds 2010

Diploma loont

Een hoger diploma is nog steeds de beste weg naar een goedbetaalde job. Werknemers met een masterdiploma verdienen ruim de helft meer dan het nationaal gemiddelde (5.330 euro). Bovendien zagen bachelors (11,1%) en masters (10,7%) hun loon de voorbije jaren sterker stijgen in vergelijking met werknemers zonder een hogere opleiding. Wie alleen het lager secundair onderwijs heeft afgerond, verdient bijna een kwart minder dan het Belgische gemiddelde. Voor loontrekkenden met een diploma lager secundair onderwijs bleef de toename dan ook beperkt tot 6,6%.

Procentuele toename van het bruto maandloon sinds 2010 naar opleidingsniveau

Grafiek: Procentuele toename van het bruto maandloon sinds 2010 naar opleidingsniveau

Petrochemie betaalt het best

Met een maandloon van 5.489 euro betaalt de petrochemie de hoogste lonen uit. Ook werknemers in de bedrijfstak “Activiteiten van hoofdkantoren en adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer” ontvangen op maandbasis meer dan 5.000 euro. In 2017 vinden we de laagste lonen terug bij eet- en drinkgelegenheden (2.538 euro), verschaffen van accommodatie (2.631 euro) en de detailhandel (2.796 euro).

Sectoren met de grootste en kleinste loontoename

Tot slot is het interessant om te kijken naar sectoren met de grootste en kleinste loontoename sinds 2010. Het valt op dat de best betalende sectoren niet noodzakelijk een sterke stijging laten optekenen.

In drie sectoren nam het gemiddelde brutomaandloon met meer dan 20% toe: de dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie (20,9%), het vervoer over water (20,7%) en de productie van films en televisieprogramma’s (20,7%). Aan de andere kant van het spectrum bevindt zich de sector van de gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, met een toename van amper 10,4%.

De 5 sectoren met de grootste / kleinste loontoename sinds 2010

Tabel: De 5 sectoren met de grootste / kleinste loontoename sinds 2010

Over het onderzoek

Uitgevoerd door StatBel, het Belgische statistiekbureau. Het brutoloon bevat de periodieke premies die iedere betalingsperiode worden uitbetaald. Premies voor nacht- of weekendwerk zijn hier voorbeelden van. Premies die slechts op uitzonderlijke basis worden uitgekeerd, zoals een dertiende maand of het dubbel vakantiegeld, werden niet meegerekend. De extralegale voordelen worden evenmin in rekening gebracht.

Tenzij anders vermeld, beperkt de analyse zich tot voltijds tewerkgestelde loontrekkenden die werkzaam zijn in ondernemingen met minstens tien werknemers. Oktober 2017 fungeert als referentieperiode. Alle data zijn gebaseerd op de jaarlijkse loonenquête, die sinds 1999 door Statbel wordt georganiseerd.

(mr)

13 februari 2020
Aanbevolen jobs

Verdien jij meer dan gemiddeld?

Bescheiden als we zijn, spreken Belgen niet graag over hun loon. Gelukkig weten we dankzij cijfers van het Belgische statistiekbureau toch wel heel precies hoeveel werknemers in ons land verdienen. Waar wordt het meest verdiend en waar het minst?

Gemiddeld brutomaandloon met 15% gestegen

3.558 euro. Zoveel verdiende een voltijdse werknemer in België gemiddeld per maand in 2017.  Daarmee is het gemiddelde brutomaandloon sinds 2010 met 15% gestegen. Toen ontving een voltijdse werknemer in ons land gemiddeld 3.103 euro per maand. In Brussel verdien je overigens het meest: 4.174 euro. Ook in Vlaanderen en Wallonië liggen de lonen hoog, met respectievelijk gemiddeld 3.499 euro en 3.308 euro.

Opgelet: alle bedragen en lonen vermeld in deze tekst zijn bruto. Voor de leesbaarheid laten we het woord ‘bruto’ weg.

Gemiddeld en mediaan bruto maandloon in 2017

Grafiek: Gemiddeld en mediaan bruto maandloon in 2017

Het gemiddelde geeft echter een vertekend beeld van de reële loonspreiding, benadrukt StatBel, het Belgische statistiekbureau. Dus is het zinvoller om naar het ‘mediaanloon’ te kijken. Dat ligt een stuk lager dan het gemiddelde maandloon, namelijk op 3.140 euro. 50% van de Belgische werknemers verdient minder dan dit bedrag, terwijl de andere helft een hoger salaris ontvangt.

Beste versus slechtst betaalde beroepen

Er zijn verschillende aspecten die een impact hebben op je loon. Het allerbelangrijkste is logischerwijs je functie. Directeurs van grote ondernemingen zagen hun loon het snelste stijgen (21,6%). Zij verdienen gemiddeld 10.124 euro. De loontoename was een pak lager bij ongeschoolde arbeiders in transport en opslag (7,2%) en bij kassiers (8,2%). Uit de cijfers blijkt overigens dat de loonspanning tussen de hoogste en laagste lonen verder blijft toenemen.

De 5 beroepen met de grootste / kleinste loontoename sinds 2010

Tabel: De 5 beroepen met de grootste / kleinste loontoename sinds 2010

Diploma loont

Een hoger diploma is nog steeds de beste weg naar een goedbetaalde job. Werknemers met een masterdiploma verdienen ruim de helft meer dan het nationaal gemiddelde (5.330 euro). Bovendien zagen bachelors (11,1%) en masters (10,7%) hun loon de voorbije jaren sterker stijgen in vergelijking met werknemers zonder een hogere opleiding. Wie alleen het lager secundair onderwijs heeft afgerond, verdient bijna een kwart minder dan het Belgische gemiddelde. Voor loontrekkenden met een diploma lager secundair onderwijs bleef de toename dan ook beperkt tot 6,6%.

Procentuele toename van het bruto maandloon sinds 2010 naar opleidingsniveau

Grafiek: Procentuele toename van het bruto maandloon sinds 2010 naar opleidingsniveau

Petrochemie betaalt het best

Met een maandloon van 5.489 euro betaalt de petrochemie de hoogste lonen uit. Ook werknemers in de bedrijfstak “Activiteiten van hoofdkantoren en adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer” ontvangen op maandbasis meer dan 5.000 euro. In 2017 vinden we de laagste lonen terug bij eet- en drinkgelegenheden (2.538 euro), verschaffen van accommodatie (2.631 euro) en de detailhandel (2.796 euro).

Sectoren met de grootste en kleinste loontoename

Tot slot is het interessant om te kijken naar sectoren met de grootste en kleinste loontoename sinds 2010. Het valt op dat de best betalende sectoren niet noodzakelijk een sterke stijging laten optekenen.

In drie sectoren nam het gemiddelde brutomaandloon met meer dan 20% toe: de dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie (20,9%), het vervoer over water (20,7%) en de productie van films en televisieprogramma’s (20,7%). Aan de andere kant van het spectrum bevindt zich de sector van de gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, met een toename van amper 10,4%.

De 5 sectoren met de grootste / kleinste loontoename sinds 2010

Tabel: De 5 sectoren met de grootste / kleinste loontoename sinds 2010

Over het onderzoek

Uitgevoerd door StatBel, het Belgische statistiekbureau. Het brutoloon bevat de periodieke premies die iedere betalingsperiode worden uitbetaald. Premies voor nacht- of weekendwerk zijn hier voorbeelden van. Premies die slechts op uitzonderlijke basis worden uitgekeerd, zoals een dertiende maand of het dubbel vakantiegeld, werden niet meegerekend. De extralegale voordelen worden evenmin in rekening gebracht.

Tenzij anders vermeld, beperkt de analyse zich tot voltijds tewerkgestelde loontrekkenden die werkzaam zijn in ondernemingen met minstens tien werknemers. Oktober 2017 fungeert als referentieperiode. Alle data zijn gebaseerd op de jaarlijkse loonenquête, die sinds 1999 door Statbel wordt georganiseerd.

(mr)

13 februari 2020
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook