Hoeveel ben ik waard?
Vorige

1 van 239

Volgende

8 procent opslag bij promotie

Een Belgische bediende die promotie maakt, mag ongeveer 8 procent bruto opslag verwachten. “Ongeveer het laagste ter wereld”, zegt Walter Janssens van Hay Group.
ventje geld
"We worden ‘beloond’ om dezelfde functie te blijven uitoefenen." (Walter Janssens, Hay Group)

Promotie maken is financieel het aantrekkelijkst in opkomende economieën zoals China of Brazilië. Daar krijgen bedienden respectievelijk 35 procent en 27 procent opslag. Dit blijkt uit een recente studie van het adviesbureau Hay Group in zestig landen.

Uit dezelfde studie blijkt ook dat er vooral voor lagere functies wereldwijd grote loonverschillen bestaan. “Naarmate het functieniveau toeneemt, worden de inkomensverschillen wereldwijd steeds kleiner”, zegt Walter Janssens.

Loonkloof

In mature markten, zoals België, verdienen hogere kaderleden ongeveer 3 à 3,5 keer zoveel als werknemers in uitvoerende administratieve functies. Hogere leidinggevenden in China verdienen negentien keer meer dan hun uitvoerend personeel. Jaar na jaar wordt het loonverschil tussen de Belgische senior manager en zijn Chinese evenknie echter kleiner.

In 2013 verdiende een hoger kaderlid in China 75 procent van het loon van zijn Belgische collega, terwijl de Belgische uitvoerende bediende nog altijd 8 keer meer verdiende dan wat hij of zij in China zou krijgen. “Een grote loonkloof tussen landen voor lagere functies en een kleine voor hogere functies”, vat Walter Janssens de studie samen.

Innovatie

In het IMF rapport dat deze maand gepubliceerd werd, stond te lezen dat de Belgische economie een te lage productiviteitsstijging laat optekenen en een gebrek aan innovatie vertoont.

“In België moeten we het echt hebben van de menselijke competenties om die broodnodige innovatie te realiseren. Die zouden we ook financieel meer moeten stimuleren. Indien bedrijven de automatische loonsverhogingen door anciënniteit zouden kunnen beperken en het vrijgekomen budget gebruiken voor hogere promotieopslagen, dan moedigen we medewerkers ook financieel aan om hun competenties maximaal in te zetten.”

Eerder onderzoek van Hay Group toonde aan dat de Belgische lonen erg diensttijdgebonden zijn. “Hierdoor worden mensen ‘beloond’ om dezelfde functie te blijven uitoefenen, terwijl we hen net zouden moeten aanzetten om een hogere functie na te streven”, besluit Walter Janssens.

(wv) 

7 april 2014
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook