Ik krijg een ‘onkostenvergoeding’ als opslag. Zitten er adders onder het gras?

‘Opgelet! De toekenning van een loonsverhoging via de betaling van een kostenvergoeding komt neer op sociale fraude’, waarschuwt Lydian-advocaat Stijn Demeestere.
#

Een kostenvergoeding is per definitie geen beloning voor gepresteerde arbeid. Deze vergoeding is bedoeld om kosten terug te betalen die je maakt in uitvoering van of naar aanleiding van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Ze geniet een vrijstelling van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen wanneer je werkgever kan aantonen dat ze in een redelijke verhouding staat tot de beroepskosten.

Verdoken loonsverhoging

De kostenvergoeding die je werkgever aan jou betaalt, beoogt echter geen terugbetaling van beroepskosten. De kostenvergoeding is in werkelijkheid een verkapte of verdoken loonsverhoging met de bedoeling de betaling van sociale bijdragen te ontwijken.

Als werknemer loop je geen enkel risico. Op het eerste gezicht heb je er zelfs enkel voordeel bij. Je netto-inkomen stijgt immers waar dit anders niet of in beperktere mate het geval zou zijn. Toch is er een keerzijde aan de medaille. Omdat de kostenvergoeding geen loon is, wordt er in principe geen rekening mee gehouden bij de berekening van het vakantiegeld, de eindejaarspremie, de premiebetaling in het pensioenplan of de opzeggingsvergoeding.

Risico’s

Evenmin zal met het bedrag van de kostenvergoeding rekening worden gehouden voor de opbouw van je rechten in de sociale zekerheid, zoals voor de berekening van je invaliditeitsuitkering, werkloosheidsuitkering of wettelijk pensioen.

Je werkgever neemt wel een groot risico. Vooreerst kan hij worden veroordeeld tot betaling van een strafrechtelijke of administratieve geldboete. Voorts kan de RSZ over een periode van 7 jaar achterstallig werkgeversbijdragen (35%) én werknemersinhoudingen (13,07%) vorderen, verhoogd met 10 procent als civiele sanctie en de wettelijke interesten.

De werkgever kan deze werknemersinhoudingen niet op jou verhalen. Tenslotte loopt de werkgever het risico dat jij achterstallige voordelen vordert die hadden betaald moeten worden boven op het verdoken loon, zoals vakantiegeld en eindejaarspremies.

Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian. 

25 oktober 2012
Aanbevolen jobs

Ik krijg een ‘onkostenvergoeding’ als opslag. Zitten er adders onder het gras?

‘Opgelet! De toekenning van een loonsverhoging via de betaling van een kostenvergoeding komt neer op sociale fraude’, waarschuwt Lydian-advocaat Stijn Demeestere.
#

Een kostenvergoeding is per definitie geen beloning voor gepresteerde arbeid. Deze vergoeding is bedoeld om kosten terug te betalen die je maakt in uitvoering van of naar aanleiding van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Ze geniet een vrijstelling van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen wanneer je werkgever kan aantonen dat ze in een redelijke verhouding staat tot de beroepskosten.

Verdoken loonsverhoging

De kostenvergoeding die je werkgever aan jou betaalt, beoogt echter geen terugbetaling van beroepskosten. De kostenvergoeding is in werkelijkheid een verkapte of verdoken loonsverhoging met de bedoeling de betaling van sociale bijdragen te ontwijken.

Als werknemer loop je geen enkel risico. Op het eerste gezicht heb je er zelfs enkel voordeel bij. Je netto-inkomen stijgt immers waar dit anders niet of in beperktere mate het geval zou zijn. Toch is er een keerzijde aan de medaille. Omdat de kostenvergoeding geen loon is, wordt er in principe geen rekening mee gehouden bij de berekening van het vakantiegeld, de eindejaarspremie, de premiebetaling in het pensioenplan of de opzeggingsvergoeding.

Risico’s

Evenmin zal met het bedrag van de kostenvergoeding rekening worden gehouden voor de opbouw van je rechten in de sociale zekerheid, zoals voor de berekening van je invaliditeitsuitkering, werkloosheidsuitkering of wettelijk pensioen.

Je werkgever neemt wel een groot risico. Vooreerst kan hij worden veroordeeld tot betaling van een strafrechtelijke of administratieve geldboete. Voorts kan de RSZ over een periode van 7 jaar achterstallig werkgeversbijdragen (35%) én werknemersinhoudingen (13,07%) vorderen, verhoogd met 10 procent als civiele sanctie en de wettelijke interesten.

De werkgever kan deze werknemersinhoudingen niet op jou verhalen. Tenslotte loopt de werkgever het risico dat jij achterstallige voordelen vordert die hadden betaald moeten worden boven op het verdoken loon, zoals vakantiegeld en eindejaarspremies.

Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian. 

25 oktober 2012
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook