Ongewenst gedrag
Vorige

1 van 240

Volgende
Volgend artikel:

Tips om contraproductief werkgedrag om te buigen tot gezond samenwerken

1 op de 7 werknemers wordt gepest op het werk

Gepest op het werk
Een grapje of sympathieke plaagstoot tijdens het werk maakt de sfeer alleen maar jovialer en aangenamer. Maar wat als de plaagstootjes evolueren naar misplaatste grapjes of regelrecht pestgedrag? Wat kun je eraan doen en hoe kun je het stoppen?

Pestgedrag in fases

Uit een recent onderzoek van externe preventiedienst Liantis blijkt dat 1 op 7 werknemers (14,2%) gepest wordt op het werk. Zowel mannen (17,9%) als vrouwen (11,29%) worden geregeld gepest, geïntimideerd of onrespectvol behandeld door hun collega’s of leidinggevende. Vaak evolueert het pestgedrag in fases: zo begint het meestal met subtiele opmerkingen en eindigt het met openlijke of verdoken vernederingen, in het slechtste geval zelfs met sociaal isolement op de werkvloer.

Lees ook: Pestgedrag op kantoor is te wijten aan…

Serieuze impact

De impact van pestgedrag is groot: het zorgt niet alleen voor een slechte en verzuurde sfeer op de werkvloer, ook de geviseerde werknemer kan er onnodig hard onder lijden. Wie slachtoffer is van pestgedrag voelt zich vaak verward en onbegrepen. Toch is het belangrijk om duidelijk je grenzen te stellen en het probleem te melden: niemand verdient een onrespectvolle en vernederende behandeling voor, tijdens of na de werkuren.

Ontdek: Hoe leer jij je grenzen stellen op de werkvloer?

Praten helpt (meestal)

Om de pesterijen te doen stoppen is het belangrijk om duidelijk te maken dat je dat gedrag niet meer pikt. Dit doe je in eerste instantie door erover te praten met de betrokken pestkop. Niet iedereen heeft dezelfde humor en wat de ene collega grappig vindt, vindt de andere dan weer kwetsend of beledigend. Een goed gesprek kan al veel verduidelijken: misschien was het wel allemaal niet zo bedoeld?

Verandert er na dit gesprek niks aan het pestgedrag op de werkvloer? Meld het dan aan de preventieadviseur of vertrouwenspersoon op je werk; hun contactgegevens vind je terug in het arbeidsreglement.

Wanneer jij hiervoor open staat regelen ze een informeel verzoeningsgesprek tussen beide partijen. Tijdens dit gesprek kun je klaar en duidelijk zeggen hoe dat gedrag op jou overkomt en wat het met je doet. In heel wat gevallen zorgt dit verhelderend gesprek terug voor een normale werkrelatie op de werkvloer.

CHECK: Wat verstaat de wet onder pesten op het werk?

Wanneer erover praten niet helpt

  1. Blijft het bij woorden zonder daden of sta je gewoon niet te springen voor een face-to-face verzoeningsgesprek met de pestkop in kwestie? Dan kun je als werknemer een gemotiveerde klacht neerleggen bij de vertrouwenspersoon of preventieadviseur van je bedrijf. Hij of zij zal samen met de werkgever een oplossing zoeken voor de situatie.
  2. Is de pestkop van slechte wil en verandert er niks aan het grensoverschrijdend gedrag? Dan kan de preventieadviseur of vertrouwenspersoon met jouw akkoord een klacht indienen bij het Toezicht op het Welzijn op het Werk. Deze dienst kan de werkgever verplichten om bepaalde maatregelen te nemen die het pestgedrag doen ophouden.
  3. Haalt dit nog altijd niks uit? Dan kun je zelf een strafrechtelijke of burgerlijke procedure instellen bij de bevoegde rechtbank, in de meeste gevallen is dit de arbeidsrechtbank. Die zal oordelen over het pestgedrag en in bepaalde gevallen de pestkop veroordelen tot het betalen van een eventuele schadevergoeding.

Goed om te weten: van zodra je een gemotiveerde klacht neerlegt, ben je beschermd tegen ontslag. Je hoeft dus niet bang te zijn om door de confrontatie met de pestende collega je job te verliezen.

Extra: Wat doet corona precies met pesten op het werk?

(fd)

7 maart 2022
Anderen bekeken ook