Vorige

1 van 467

Volgende
Volgend artikel:

Werken in coronacrisis: financial & HR-officer Katrien getuigt...

Pestgedrag op kantoor is te wijten aan …

5 april 2018
Een hardnekkige roddel die maar niet lijkt weg te gaan, grove beledigingen of uitgesloten worden. Of je nu zelf gepest wordt, iemand kent die gepest wordt of zelf ooit iemand gepest hebt. Iedereen krijgt ooit wel te maken met pesten. Maar wat is nu de grootste oorzaak van pesten?

Meer dan een op vijf

Pesten op het werk is nog steeds een groot probleem binnen de Belgische bedrijven. Meer dan één vijfde van de werknemers ervaart maandelijks pestgedrag. 12,1% zegt hier wekelijks mee te maken te krijgen en 3,9% ondergaat dit dagelijks. Pesten kan gaan van het ervaren van roddels tot beledigingen en isolement.

Dat blijkt uit een onderzoek van IDEWE, een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Zij ondervroegen meer dan 25.000 Belgische werknemers.

Werkomgeving

Verschieten doe je wel van deze cijfers, maar hoe komt dit nu? Het onderzoek toont aan dat een stresserende werkomgeving een belangrijke rol speelt in het ontstaan van pesten op het werk. Werkdruk, het ervaren van tegenstrijdige verwachtingen, onzekerheid over de toekomst van je job en onduidelijkheid over wat je nu juist moet doen, zijn de belangrijkste oorzaken voor pesten op het werk.

Eén vierde van de mensen die dagelijks pestgedrag ervaart, weet niet wat hun precieze rol op het werk is. Eén vijfde van deze groep geeft dan weer aan dat ze tegenstrijdige instructies krijgen. 13,5% voelt zich onzeker over de toekomst van hun job, en bijna 7% vindt de werkdruk te hoog.

Volgen het onderzoek van IDEWE is een aangename werkomgeving de manier om pesten tegen te gaan. Mensen die zich gesteund voelen door hun collega’s en managers krijgen minder te maken met pestgedrag op het werk. Ook als je doorgroeimogelijkheden en autonomie aanbiedt aan je werknemers wordt er minder gepest. Bijna de helft van de groep die nooit met pesten te maken krijgt, vindt dat ze genoeg gesteund worden, krijgt de kans om zelf beslissingen te nemen en iets meer dan een derde heeft het gevoel dat ze kunnen ontplooien op het werk.

Stress maakt je een makkelijk doelwit

Een stresserende werkomgeving is een voedingsbodem voor het ontstaan van pesten op het werk. Dat komt omdat gestresseerde werknemers een makkelijk doelwit zijn. Ze zijn sneller lichtgeraakt en worden makkelijker boos. Stress zorgt ervoor dat de werknemers sneller uitgeput geraken en zich daardoor moeilijker kunnen verdedigen tegen de pesterijen. Daarnaast zoeken gestresseerde werknemers afleiding, om de werkstress te kunnen ontvluchten. Hierdoor kan dit een negatief effect hebben op hun productiviteit. Zo worden ze een gemakkelijk doelwit voor collega’s die dit een goede reden vinden om hun collega hard aan te pakken.

Ook je persoonlijkheid speelt mee

Je werkomgeving is een belangrijke oorzaak of je al dan niet te maken krijgt met pestgedrag, maar ook je persoonlijkheid heeft hier mee te maken. Mensen die overgevoelig zijn, weinig zelfvertrouwen of weinig sociale vaardigheden hebben, lopen een groter risico om een doelwit te worden.

Oplossing

“In het algemeen willen we werknemers meegeven dat het op lange termijn beter is om op een actieve manier om te gaan met werkstressoren. Wanneer je bijvoorbeeld enorme werkdruk ervaart, probeer prioriteiten te stellen en bespreek de situatie met je leidinggevende”, vertelt Lode Godderis, Directeur Kennis, Informatie en Research van IDEWE.

IDEWE en de KU Leuven willen werknemers weerbaarder maken tegen pesten op het werk en ontwikkelden daarvoor een nieuwe tool: ‘De StressBalancer’. Hiermee kan je als werknemer leren om je stress beter onder controle te houden. De StressBalancer bestaat uit drie delen. De StressBarometer is een korte vragenlijst die kijkt hoe jij de werksfeer ervaart en hoe je omgaat met stress. Bij de tweede stap, Mijn Stress Profiel, krijg je een overzicht van je sterke en zwakke punten inzake stress. Dat brengt je naar de laatste stap: Training. Hierbij krijg je heel wat tips om beter met stress om te gaan.

5 tips

Wij geven alvast 5 concrete tips om pesten op het werk tegen te gaan.

  1. Als je gepest wordt, tracht dat dan niet te vergoelijken of te begrijpen. Hierdoor blijft het enkel aanhouden.
  2. Schakel een derde of collega in. Van hem of haar wordt een grens gemakkelijker aanvaard.
  3. Als je de andere bewust maakt van ongepast gedrag, verspreidt zulk gedrag zich minder snel.
  4. Optreden tegen onrespectvol gedrag zorgt ervoor dat normen of grenzen niet verder vervagen.
  5. Als je iemand steunt als collega, word je zelf ook gesteund wanneer je het eens moeilijk hebt.

Meer info op www.stressbalancer.be 

(mr) 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Artikels zoeken

Aanbevolen jobs

Wil jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

Voeg je CV toe
Jobs voor jou zal je betere jobs suggereren gebaseerd op je opleiding, vaardigheden en werkervaring.

Of zoek in 15209 andere jobs