Bazen
Vorige

1 van 451

Volgende

1 op 3 werknemers buist zijn baas

baas gebuisd
Een op drie werknemers vindt dat hun baas het niet goed aanpakt. Maar de leidinggevenden zelf hebben een andere mening: 97% is van oordeel dat ze het prima aanpakken.

De Belgische werknemers zijn streng voor hun baas. De voornaamste punten van kritiek: ze beschikken niet over de juiste vaardigheden, tonen niet genoeg begrip en proberen op de verkeerde manier te inspireren. Als gevolg van een nieuwe visie op leiderschap, is nu 35% van de Belgische werknemers ontevreden over het leiderschap van hun baas. Zo blijkt uit onderzoek van Securex bij 1.500 respondenten, waarvan 302 leidinggevenden en 1.198 medewerkers.

“De tijd dat een leidinggevende de instructies geeft op de werkvloer is definitief voorbij”, besluit Hermina Van Coillie, HR Research Expert bij Securex. Inspraak, waarden en normen en context zijn vandaag belangrijk. Niet langer orders van bovenaf, waarvan het overkoepelend nut slechts door enkelen begrepen wordt.

Hoogmoed komt voor de val

Ondanks het feit dat de Belgische werknemer van oordeel is dat hun leidinggevenden het niet goed aanpakken, hebben de leidinggevenden zelf een andere mening. Amper 13% beweert dat ze hun functie niet altijd op de juiste manier uitvoeren. Het grootste gepercipieerde verschil in mening is terug te vinden wanneer er gevraagd wordt naar het inspireren van de werknemers. 82% van de leidinggevenden denkt dat ze met hun toekomstvisie het personeel kunnen aanmoedigen, maar amper 52% van het personeel is het met hen eens.

Daarbovenop vinden werknemers dat hun baas moeite heeft met het toegeven van fouten. Zelf beweert 79% van de leidinggevenden dat ze hun fouten en zwakheden kunnen toegeven, maar de werknemers schudden het hoofd bij deze bewering… Volgens hen kan amper 52% van de leidinggevenden het toegeven wanneer ze een fout begaan.

“Als een leidinggevende zelf zijn fouten niet durft toe te geven, creëert hij mee een klimaat waar fouten maken niet kan en niet mag. Dit terwijl fouten ook leerkansen zijn, en typisch menselijk. Deze evolutie naar meer eerlijkheid, kwetsbaarheid en authenticiteit is fundamenteel”, zegt Hermina Van Coillie van Securex.

Betere leiders, betere resultaten

Van betere leiders, komen betere bedrijfsresultaten voort. Neen, niet omdat ze strenger zijn, hun personeel uitbuiten of een constante dreiging van ontslag uitspreken. Wat blijkt, is helemaal het omgekeerde: namelijk dat empathie en authenticiteit zorgen voor minder afwezigheid en betere prestaties. Uit het onderzoek is gebleken dat medewerkers die hun baas negatief beoordeelden, dubbel zo vaak langdurig afwezig zijn dan werknemers die een goede beoordeling gaven. Daarbovenop hebben ze dubbel zo veel risico op een burn-out, zijn ze twee keer zo vaak van plan om van job te veranderen en hebben ze veel meer het gevoel dat ze na een werkdag tijd voor herstel nodig hebben.

“Onaangepast leidinggeven kan veel schade toebrengen op korte en lange termijn. Waar vroeger van een leidinggevende werd verwacht instructies te geven en controle uit te oefenen, hebben medewerkers vandaag vooral nood aan ondersteuning en erkenning. De externe context is ook totaal veranderd. Vandaag zien we een stijgende graad van specialisatie en expertise van medewerkers, een grotere diversiteit op de werkvloer, een stijgende behoefte aan autonomie, en meer plaats- en tijdonafhankelijk werken”, weet Hermina Van Coillie van Securex.

Creëer de perfecte match

Het is voor een leidinggevende natuurlijk niet gemakkelijk om de balans tussen leiderschap en een zekere vorm van gevoeligheid te vinden. Hiervoor is het belangrijk te kijken naar de persoonlijkheid van het bedrijf, het DNA, de missie en visie die diep in de bedrijfscultuur geworteld horen te zitten. Door een leiderschapsstijl te vinden die hierbij past, bekom je een productievere, flexibelere en competitievere teamgeest. Onderlinge interactie en samenwerking wordt door de huidige generatie werknemers niet meer aan de kant geschoven, maar zijn voor hen net een prioriteit.

(mr) 

18 juli 2016
  • Jobs voor manager
Aanbevolen jobs

1 op 3 werknemers buist zijn baas

baas gebuisd
Een op drie werknemers vindt dat hun baas het niet goed aanpakt. Maar de leidinggevenden zelf hebben een andere mening: 97% is van oordeel dat ze het prima aanpakken.

De Belgische werknemers zijn streng voor hun baas. De voornaamste punten van kritiek: ze beschikken niet over de juiste vaardigheden, tonen niet genoeg begrip en proberen op de verkeerde manier te inspireren. Als gevolg van een nieuwe visie op leiderschap, is nu 35% van de Belgische werknemers ontevreden over het leiderschap van hun baas. Zo blijkt uit onderzoek van Securex bij 1.500 respondenten, waarvan 302 leidinggevenden en 1.198 medewerkers.

“De tijd dat een leidinggevende de instructies geeft op de werkvloer is definitief voorbij”, besluit Hermina Van Coillie, HR Research Expert bij Securex. Inspraak, waarden en normen en context zijn vandaag belangrijk. Niet langer orders van bovenaf, waarvan het overkoepelend nut slechts door enkelen begrepen wordt.

Hoogmoed komt voor de val

Ondanks het feit dat de Belgische werknemer van oordeel is dat hun leidinggevenden het niet goed aanpakken, hebben de leidinggevenden zelf een andere mening. Amper 13% beweert dat ze hun functie niet altijd op de juiste manier uitvoeren. Het grootste gepercipieerde verschil in mening is terug te vinden wanneer er gevraagd wordt naar het inspireren van de werknemers. 82% van de leidinggevenden denkt dat ze met hun toekomstvisie het personeel kunnen aanmoedigen, maar amper 52% van het personeel is het met hen eens.

Daarbovenop vinden werknemers dat hun baas moeite heeft met het toegeven van fouten. Zelf beweert 79% van de leidinggevenden dat ze hun fouten en zwakheden kunnen toegeven, maar de werknemers schudden het hoofd bij deze bewering… Volgens hen kan amper 52% van de leidinggevenden het toegeven wanneer ze een fout begaan.

“Als een leidinggevende zelf zijn fouten niet durft toe te geven, creëert hij mee een klimaat waar fouten maken niet kan en niet mag. Dit terwijl fouten ook leerkansen zijn, en typisch menselijk. Deze evolutie naar meer eerlijkheid, kwetsbaarheid en authenticiteit is fundamenteel”, zegt Hermina Van Coillie van Securex.

Betere leiders, betere resultaten

Van betere leiders, komen betere bedrijfsresultaten voort. Neen, niet omdat ze strenger zijn, hun personeel uitbuiten of een constante dreiging van ontslag uitspreken. Wat blijkt, is helemaal het omgekeerde: namelijk dat empathie en authenticiteit zorgen voor minder afwezigheid en betere prestaties. Uit het onderzoek is gebleken dat medewerkers die hun baas negatief beoordeelden, dubbel zo vaak langdurig afwezig zijn dan werknemers die een goede beoordeling gaven. Daarbovenop hebben ze dubbel zo veel risico op een burn-out, zijn ze twee keer zo vaak van plan om van job te veranderen en hebben ze veel meer het gevoel dat ze na een werkdag tijd voor herstel nodig hebben.

“Onaangepast leidinggeven kan veel schade toebrengen op korte en lange termijn. Waar vroeger van een leidinggevende werd verwacht instructies te geven en controle uit te oefenen, hebben medewerkers vandaag vooral nood aan ondersteuning en erkenning. De externe context is ook totaal veranderd. Vandaag zien we een stijgende graad van specialisatie en expertise van medewerkers, een grotere diversiteit op de werkvloer, een stijgende behoefte aan autonomie, en meer plaats- en tijdonafhankelijk werken”, weet Hermina Van Coillie van Securex.

Creëer de perfecte match

Het is voor een leidinggevende natuurlijk niet gemakkelijk om de balans tussen leiderschap en een zekere vorm van gevoeligheid te vinden. Hiervoor is het belangrijk te kijken naar de persoonlijkheid van het bedrijf, het DNA, de missie en visie die diep in de bedrijfscultuur geworteld horen te zitten. Door een leiderschapsstijl te vinden die hierbij past, bekom je een productievere, flexibelere en competitievere teamgeest. Onderlinge interactie en samenwerking wordt door de huidige generatie werknemers niet meer aan de kant geschoven, maar zijn voor hen net een prioriteit.

(mr) 

18 juli 2016
  • Jobs voor manager
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook