Wat is ontslag met wederzijdse toestemming?

Aangezien je werkgever en jij overeengekomen zijn dat je bij hem aan de slag gaat, kunnen jullie ook samen beslissen om een einde aan de overeenkomst te maken.

Jullie zijn vrij om te bepalen op welke manier en wanneer je een einde aan de overeenkomst wil maken. Een opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding is niet verplicht, maar je kan er natuurlijk wel afspraken over maken.

Een mondelinge afspraak volstaat, maar is natuurlijk moeilijk te bewijzen. Daarom laat je dit best schriftelijk bevestigen.

Meer info over Contract , Ontslag , Ontslag nemen , Ontslagen worden

09/09/2008