Moeten jobstudenten bedrijfsvoorheffing betalen op hun inkomsten?

bedrijfsvoorheffing jobstudent

Bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de jaarlijkse belasting die een werknemer eventueel verschuldigd is.

Jobstudenten zijn in principe ook aan bedrijfsvoorheffing onderworpen. Indien zij echter aan de volgende 4 cumulatieve voorwaarden voldoen, zijn zij geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd:

 

  • er is een schriftelijke arbeidsovereenkomst
  • de student werkt maximum 50 dagen, gespreid over het hele jaar
  • op het loon dat de student ontvangt zijn geen RSZ-bijdragen verschuldigd (behalve solidariteitsbijdragen)

 

Wat als er onterecht bedrijfsvoorheffing werd afgehouden van het loon van een jobstudent?

Als de belasting ten onrechte werd ingehouden, bv. omdat het inkomen beneden de grens van de belastingvrije som ligt (totaal netto belastbaar inkomen van minder dan 6.690 euro), dan kan de betaalde belasting later teruggevorderd worden van de fiscus. Daarvoor moet je als student het jaar nadien een persoonlijke belastingaangifte aanvragen en daarop je loon en de betaalde bedrijfsvoorheffing invullen, zoals die vermeld zijn op je loonfiche. Pas het jaar daarna, bij de eindafrekening van de fiscus, wordt de te veel betaalde belasting teruggestort.

in samenwerking met Securex  &nbsp

Meer info over Student , Studentenjob

26/03/2012