Baas mag emotie tonen

Leidinggevenden mogen best wel eens hun emoties laten zien, ook als die negatief zijn. Dat komt de motivatie van hun medewerkers alleen maar ten goede.

Emoties tonen werkt wel alleen maar bevorderend wanneer er een emotionele klik is tussen de baas en zijn medewerkers. Zo tonen studies aan dat zich kwaad maken alleen werkt als de stemming onder de medewerkers negatief is.

Als de emoties te heftig zijn, komt er evenwel geen emotionele klik, merkt het vaktijdschrift Gids voor Personeelsmanagement op. Dan hebben de medewerkers geen oren meer naar de boodschap van hun baas. Die bedaart dan beter wat voor hij zich weer tot de medewerkers richt.

Meer info over Samenwerken , Bazen

11/09/2008