Persoonlijke ontwikkeling
Vorige

1 van 791

Volgende

Zo belandt jouw idee niet in de vuilbak van je baas

Je hebt een fantastisch idee, maar dit verkocht krijgen binnen je bedrijf is een ander paar mouwen. Je baas voor je idee winnen, kost tijd én vereist een goede strategie.
papiermand
"Zoek uit hoe je baas denkt. Als jij iets van hem gedaan wil krijgen, zal jij moeten denken in zijn eigen woorden en problemen, zodat het voor hem relevant en interessant wordt." (Callista Roelofs, auteur)

“Veel werknemers hebben regelmatig briljante ideeën om het beter te doen, maar hun leidinggevende overtuigen van het nut en de noodzaak van hun geweldig plan is een andere zaak, ook al maken ze een uitgebreid voorstel over hoe ze het gaan aanpakken, wat het kost en welke problemen het in hun ogen oplost”, vertelt Callista Roelofs. Zij helpt professionals bij uiteenlopende organisaties om hun doelen te bereiken. “Op een of andere manier krijgen ze hun leidinggevende niet mee in hun verhaal. Hij of zij lijkt niet werkelijk geïnteresseerd, en ze krijgen het idee dat de baas vooral bezig is met zijn eigen agenda.”

Niet interessant genoeg?

“Het gebrek aan support van je leidinggevende kan enorm frustrerend zijn. Je slaagt er niet in het benodigde geld en de middelen te krijgen om jouw voorstel vorm te geven. Zo krijgt jouw idee - voor een effectievere manier van samenwerken, een meer proactieve klantenbenadering, besparingen of stroomlijning van processen, bijvoorbeeld - niet de aandacht die het volgens jou verdient”, aldus Callista Roelofs.

Jouw briljant idee wordt waarschijnlijk het zoveelste dat onderaan in de lade zal verdwijnen en er stof zal zitten vergaren. Als dit je vaker overkomt, is de kans groot dat je uiteindelijk ontmoedigd raakt en dat je stopt met het bedenken van ideeën die er volgens jou echt toe doen. Wellicht denk je zelfs dat wat jij te bieden hebt, niet interessant genoeg is. Je voelt je niet serieus genomen. En dat kan niet de bedoeling zijn.

In 3 stappen aandacht krijgen van je manager voor jouw briljante idee

Ontleed je idee door deze 3 vragen te beantwoorden.

1. Welk probleem van mijn baas lost mijn idee op?
Welk probleem van jouw leidinggevende help jij oplossen met je idee? Als je die vraag kan beantwoorden, weet je hoe je zijn interesse kan wekken. Want pas als je een gezamenlijk probleem hebt, is het relevant en interessant voor je leidinggevende om naar een gezamenlijke oplossing te kijken.

2. Hoe ziet de wereld eruit als dit probleem is opgelost?
Trap niet in de valkuil door te vinden dat je baas de relevantie van je idee zelf moet kunnen inzien of dat hij ‘dat zelf toch wel zal begrijpen’. Ieder mens (dus ook jouw manager) gaat uit van zijn eigen denkkader. Dus als jij iets van hem gedaan wil krijgen, is het jouw verantwoordelijkheid om hier bij aan te sluiten en voor hem de koppeling te maken van zijn denkkader naar jouw briljant idee.

Voor veel mensen lijkt dit op ‘rompslomp’ of zelfs ‘slijmen bij de baas’. Maar in werkelijkheid neem jij vooral jezelf en jouw briljante plan serieus door te onderzoeken wat het voor je leidinggevende en je omgeving kan betekenen. En als je jezelf serieus neemt, dan doet je omgeving dat vanzelf ook.

3. Beschrijf jouw briljante oplossing
Vertel je baas vervolgens hoe jouw briljant idee gaat helpen om de door hem (of haar) gewenste situatie te bereiken.

Schets je leidinggevende een beeld hoe de organisatie eruit zal zien en hoe die zal werken als jij je voorstel hebt doorgevoerd. Laat hem voelen hoe fijn het zal zijn en wat het op zal leveren om het op deze manier aan te pakken. Als het werkelijk een oplossing biedt voor zijn probleem, zal hij zeker naar je willen luisteren. En indien nodig schaaf je je plan nog wat bij om zijn volledige commitment te kunnen krijgen.

Ga in gesprek met je leidinggevende

Kruip in zijn huid, richt je aandacht op hem. Laat hem de volgende vragen beantwoorden met betrekking tot het thema van je geniale idee:

  1. Hoe ziet zijn belevingswereld er uit?
  2. Welke problemen heeft hij hierbij en hoe groot is dat probleem?
  3. Hoe zou zijn wereld er uitzien als dat probleem is opgelost?

“Zoek dus uit hoe je baas denkt. Als jij iets van hem gedaan wil krijgen, zal jij moeten denken in zijn eigen woorden en problemen, zodat het voor hem relevant en interessant wordt. Zoek dus uit wat de problemen zijn die op zijn bord liggen en waar hij mee worstelt. Het is een groot en belangrijk verschil of hij moet bezuinigen, het proces waar hij verantwoordelijk voor is op 10 plaatsen spaak loopt of dat er veel klachten zijn van klanten waar hij een antwoord op zoekt”, vertelt Callista Roelofs.

Kruip in de huid van je baas

“Als je op deze manier het commitment van je leidinggevende krijgt, staat hij achter je en kan je gebruikmaken van zijn steun om jouw ingenieuze idee ook écht vorm te geven. Als hij geen commitment geeft aan je plan, heeft hij er in elk geval serieus naar gekeken en weet je waarom je geen akkoord hebt gekregen. Hoe jammer het ook is, hier moet je je dan bij neerleggen, maar het zal je hoogstwaarschijnlijk niet ontmoedigen om een volgend briljant idee opnieuw met hem te bespreken.”

Kortom: kruip in de huid van je leidinggevende en je ontdekt hoe je met jouw idee zijn problemen kan oplossen. Dan kan hij alleen nog maar ja zeggen!

(mr) - Callista Roelofs helpt professionals bij uiteenlopende organisaties hun doelen te bereiken. Ze is ook auteur van het management eBook ‘Breek uit de Waan van de Dag’, dat je gratis kan aanvragen. 

3 juli 2014
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook