Meer/minder verdienen
Vorige

1 van 317

Volgende

Word ik extra betaald als preventieadviseur?

“Ik ben gevraagd om op te treden als preventieadviseur. Dat is extra werk. Kan ik ook rekenen op extra loon?”
#

Elke werkgever moet een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk oprichten. Deze verplichting bestaat ongeacht het aantal werknemers dat de werkgever tewerkstelt. Deze interne dienst moet minstens 1 preventieadviseur tellen. De preventieadviseur die binnen de interne dienst is tewerkgesteld, moet deel uitmaken van het personeel en bijgevolg verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst.

De werkgever is verplicht de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid te bepalen van de preventieadviseur. Het globaal preventieplan moet in het bijzonder over een tijdspanne van 5 jaar niet alleen de organisatorische, materiële en financiële middelen bepalen die kunnen worden aangewend met het oog op de vervulling van de welzijnsopdracht. Bovendien moet het plan de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen waaronder ook de preventieadviseur vastleggen.

Minimumduur vastleggen

Binnen dit kader moet de werkgever ook de minimumduur vastleggen die de preventieadviseur aan zijn taken kan besteden. Er bestaat geen wettelijke berekeningsmethode om de minimumduur te bepalen. De minimumduur moet worden bepaald rekening met de activiteit en omvang van de onderneming evenals de tijd die de preventieadviseur in functie hiervan effectief nodig heeft.

Behalve een wettelijke verplichting is een duidelijk akkoord over de tijd die de preventieadviseur minimaal aan de uitoefening van zijn functie zal besteden van groot belang. In de eerste plaats is dit uiteraard nodig om een vlotte werking van de interne dienst te verzekeren. Het is echter ook relevant ingeval van verwijdering van de preventieadviseur uit zijn functie. Bij miskenning van de ontslagbescherming is een beschermingsvergoeding verschuldigd die wordt berekend op basis van het loon dat overeenstemt met de tijd die hij aan zijn taken als preventieadviseur besteedt.

Niet bovenop ander werk

De aldus vastgestelde minimumduur die je aan je opdracht van preventieadviseur moet besteden, moet noodzakelijkerwijze in de plaats komen van de arbeidstijd die je vandaag besteedt aan de uitoefening van je gewone functie. Wettelijk gezien is het uitgesloten dat je taak van preventieadviseur bovenop je gewone functie wordt verricht omdat dit zou betekenen dat je werkgever je niet de minimumduur toekent die de strafrechtelijk gesanctioneerde welzijnswetgeving voorziet.

De opdracht van preventieadviseur maakt dus gewoon deel uit van de uitoefening van je arbeidsovereenkomst waarvoor je op basis van de overeengekomen bezoldiging wordt vergoed.

(Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian)

27 mei 2011
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook