Loopbaanbegeleiding
Vorige

1 van 101

Volgende

Werknemers en ambtenaren toch niet zo verschillend

Groot nieuws in de nationale kranten: slechts 1 op 9 van de ambtenaren blijkt te werken tot de leeftijd van 65 jaar. Liefst 74% van de ambtenaren gaat al met pensioen op 60 jaar. “Foei toch, denken we dan. Onze vooroordelen omtrent arbeidsethiek van ambtenaren nog eens herbevestigd”, aldus Dirk Wijns, director Acerta Consult.
Dirk Wijns
“Een strengere reglementering alleen volstaat niet. Er is ook een mindshift nodig bij werknemers, ambtenaren én werkgevers.” (Dirk Wijns, director Acerta Consult)

“Maar gaat het er in de private sector dan zo verschillend aan toe? Ik durf het te betwijfelen.” Uit de cijfers leren we dat van de 50- tot 64-jarige Belgen nog slechts 54,7% werkzaam is; voor de categorie 55- tot 64-jarigen daalt dit reeds naar 42,7% (cijfers 2014 van Eurostat).

Maatregelen

Wijns: “Niet te verbazen dat het Regeerakkoord de ambitie herbevestigd heeft om in 2020 een werkzaamheidsgraad te bereiken van 73,2% voor de ganse populatie van werknemers die beschikbaar is voor de arbeidsmarkt.”

Om die ambitie waar te maken heeft de regering reeds een belangrijk aantal maatregelen genomen en staan er nog enkele op stapel. Denk aan de maatregelen inzake werkloosheid gericht naar jongeren en ouderen. Maar er zijn ook de maatregelen die beogen om gerechtigden met ziekteuitkeringen te reactiveren. Om zo te vermijden dat het aantal invaliden verder stijgt (in 2013 bedroeg het aantal invaliden 299.400; een stijging met maar liefst 22% t.o.v. 2009) en de verhoging van de pensioenleeftijd voor normaal en vervroegd pensioen voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen.

Mindshift

“Een strengere reglementering alleen volstaat echter niet. Er is ook een mindshift nodig bij werknemers, ambtenaren en werkgevers. Zij moeten het ‘normaal’ vinden dat de medewerker perfect aan de slag kan blijven tot de leeftijd van 65 jaar”,  verduidelijkt Wijns.

“Uit onze bevraging naar hun inzetbaarheid van juni blijkt in elk geval bij de 2000 respondenten (werknemers én ambtenaren) dat er geen verschil is tussen 30’ers en 50’ers qua motivatie. In beide leeftijdscategorieën claimt een gelijk aantal (38% van de respondenten) dat ze binnen 3 tot 5 jaar nog even gemotiveerd zal zijn om hun job goed uit te oefenen en is een gelijke groep van ongeveer 30% van mening dat hun motivatie gedaald zal zijn. Ze verwachten ook beiden in ongeveer dezelfde mate nog even goed te zullen presteren als nu. Werknemers van 50 jaar hebben ook, minder dan jongere collega’s, behoefte aan een nieuwe uitdaging in het werk. Maar ook bij de 50-plussers ambieert meer dan 25% nog een nieuwe uitdaging.”

Investeringen

Wat zegt dit nu over het HR-beleid dat een onderneming of een overheidsbedrijf moet voeren? “Dat werkgever en medewerker voortdurend met elkaar in overleg moeten gaan omtrent de behoeften en verwachtingen die ze tegenover elkaar hebben inzake de loopbaan van de werknemer. En hieraan de nodige investeringen – van beide kanten – moeten koppelen om er voor te zorgen dat de medewerker inzetbaar blijft”, zegt Wijns.

“Deze investering mag bovendien niet beperkt blijven tot jongeren. Ook oudere werknemers hebben hierbij baat. Evenals hun werkgever trouwens. Op deze manier wordt de duurzame inzetbaarheid van medewerkers ook op oudere leeftijd niet alleen juridisch afgedwongen, maar wordt het ook een normaal fenomeen. En dat is uiteindelijk waar we met zijn allen naar zouden moeten streven.”

(dw) - Met dank aan Acerta Consult

14 juli 2015
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook