Extralegale voordelen
Vorige

1 van 172

Volgende

Wat is een haard- of standplaatstoelage?

Haard of standplaatstoelage
Een haard- of standplaatstoelage: wat is dat? Deze vergoedingen moeten gezien worden als een looncomplement dat aan een aantal werknemers toegekend wordt op basis van bepaalde criteria. De eigenlijke reden van de toelage is wat verdwenen. Oorspronkelijk was het de bedoeling een looncomplement toe te kennen aan ambtenaren die bereid waren dichter bij hun werk (lees: in de stad) te komen wonen. De haard- of standplaatstoelage was dan ter compensatie van hogere (stads)huurkosten. Ook al is de oorspronkelijke reden verdwenen, de toelage is er nog steeds.

Het gaat om een jaarlijkse toelage die maandelijks wordt uitbetaald en afhangt van je persoonlijke situatie. De vergoeding is bedoeld voor statutairen, stagiairs en contractuelen. Er zijn enkele voorwaarden om die te krijgen als werknemer. Je ontvangt de vergoeding namelijk wanneer je jaarlijkse wedde lager dan of gelijk aan een bepaald bedrag is. In dit artikel geven we je meer inzicht in deze toelagen en de voorwaarden om ze te krijgen.

Extra: Hoeveel punten geef jij aan je verdiende loon?

Voorwaarden haardtoelage

Je krijgt de haardtoelage:

  • als je gehuwd bent (tenzij de haardtoelage al aan je echtgenoot of echtgenote is toegekend)
  • als je samenwoont (tenzij de haardtoelage al aan de persoon met wie je samenwoont is toegekend)
  • als je alleen woont en voor een of meerdere kinderen in je gezin kinderbijslag ontvangt.

Om de haardtoelage te ontvangen, moet je een verklaring op erewoord over je familiale situatie geven. Als je als partners beiden recht hebt op een haardtoelage, dan duid je via een verklaring op erewoord aan welke partner de haardtoelage ontvangt. De andere partner ontvangt dan een standplaatstoelage. Zo zie je dat de standplaatsvergoeding een soort vervanging is, als je als partner geen recht meer hebt op de haardtoelage.

Bedragen

In de tabel hieronder vind je het niet-geïndexeerde bruto maandbedrag van de haard- en standplaatsvergoeding naargelang je niet-geïndexeerde bruto jaarwedde. Sinds 1 oktober 2021 bedraagt de index 1,7758. 

  Niet-geïndexeerde bruto jaarwedde  

Lager dan 16.100 euro Tussen 16.100 euro en 18.330 euro
Haardtoelage per maand
60 euro 30 euro
Standplaatstoelage per maand
30 euro 15 euro

Niet iedereen krijgt het volledige bedrag. Hoe dichter je jaarwedde bij de maximumjaarwedde ligt, hoe kleiner je toelage zal zijn. Als je deeltijds werkt, dan wordt je haard- of standplaatstoelage evenredig verminderd.

Ambtenaar of bediende: Wie verdient het meest?

(lm) - Bron: fedweb.belgium.be

30 oktober 2021
  • Jobs voor ambtenaar
Aanbevolen jobs

Wat is een haard- of standplaatstoelage?

Haard of standplaatstoelage
Een haard- of standplaatstoelage: wat is dat? Deze vergoedingen moeten gezien worden als een looncomplement dat aan een aantal werknemers toegekend wordt op basis van bepaalde criteria. De eigenlijke reden van de toelage is wat verdwenen. Oorspronkelijk was het de bedoeling een looncomplement toe te kennen aan ambtenaren die bereid waren dichter bij hun werk (lees: in de stad) te komen wonen. De haard- of standplaatstoelage was dan ter compensatie van hogere (stads)huurkosten. Ook al is de oorspronkelijke reden verdwenen, de toelage is er nog steeds.

Het gaat om een jaarlijkse toelage die maandelijks wordt uitbetaald en afhangt van je persoonlijke situatie. De vergoeding is bedoeld voor statutairen, stagiairs en contractuelen. Er zijn enkele voorwaarden om die te krijgen als werknemer. Je ontvangt de vergoeding namelijk wanneer je jaarlijkse wedde lager dan of gelijk aan een bepaald bedrag is. In dit artikel geven we je meer inzicht in deze toelagen en de voorwaarden om ze te krijgen.

Extra: Hoeveel punten geef jij aan je verdiende loon?

Voorwaarden haardtoelage

Je krijgt de haardtoelage:

  • als je gehuwd bent (tenzij de haardtoelage al aan je echtgenoot of echtgenote is toegekend)
  • als je samenwoont (tenzij de haardtoelage al aan de persoon met wie je samenwoont is toegekend)
  • als je alleen woont en voor een of meerdere kinderen in je gezin kinderbijslag ontvangt.

Om de haardtoelage te ontvangen, moet je een verklaring op erewoord over je familiale situatie geven. Als je als partners beiden recht hebt op een haardtoelage, dan duid je via een verklaring op erewoord aan welke partner de haardtoelage ontvangt. De andere partner ontvangt dan een standplaatstoelage. Zo zie je dat de standplaatsvergoeding een soort vervanging is, als je als partner geen recht meer hebt op de haardtoelage.

Bedragen

In de tabel hieronder vind je het niet-geïndexeerde bruto maandbedrag van de haard- en standplaatsvergoeding naargelang je niet-geïndexeerde bruto jaarwedde. Sinds 1 oktober 2021 bedraagt de index 1,7758. 

  Niet-geïndexeerde bruto jaarwedde  

Lager dan 16.100 euro Tussen 16.100 euro en 18.330 euro
Haardtoelage per maand
60 euro 30 euro
Standplaatstoelage per maand
30 euro 15 euro

Niet iedereen krijgt het volledige bedrag. Hoe dichter je jaarwedde bij de maximumjaarwedde ligt, hoe kleiner je toelage zal zijn. Als je deeltijds werkt, dan wordt je haard- of standplaatstoelage evenredig verminderd.

Ambtenaar of bediende: Wie verdient het meest?

(lm) - Bron: fedweb.belgium.be

30 oktober 2021
  • Jobs voor ambtenaar
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook