Verlof- en Afwezigheden
Vorige

1 van 208

Volgende

Wat houdt afwezigheid door overmacht in?

Wanneer kan een werkgever of werknemer afwezigheid door overmacht inroepen? Kan je mij wat meer uitleg geven over deze term?

Overmacht kan het best omschreven worden als een voorval, een feit of een gebeurtenis met volgende twee kenmerken:

 1. De uitvoering van de verbintenis wordt volledig onmogelijk gemaakt door een plotse, onvoorzienbare en onoverkomelijke hindernis;
 2. De persoon die de verbintenis moest nakomen treft zelf geen enkele fout

Beide kenmerken moeten aanwezig zijn vooraleer men van overmacht kan spreken.

Samengevat: Als het voor de werknemer of de werkgever tijdelijk onmogelijk is zijn of haar essentiële verbintenissen, die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst, na te komen ten gevolge van onoverkomelijke omstandigheden die dus onafhankelijk zijn van de wil van zowel werkgever als werknemer, dan is er sprake van schorsing van de arbeidsovereenkomst door overmacht.

Schadevergoeding?

De partij die haar verbintenissen niet nakomt moet geen schadevergoeding betalen aan de tegenpartij.

Wettelijke regeling

Een groot aantal overmachtsituaties zijn wettelijk geregeld. De wettelijke regeling bepaalt de voorwaarden waaronder de werknemer tijdens de schorsing zijn recht op loon behoudt of recht heeft op werkloosheidsuitkeringen:

 • arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval
 • tijdelijke arbeidsongeschiktheid
 • tijdelijke werkloosheid van een arbeider tengevolge van een technische stoornis in de onderneming of omwille van bepaalde economische redenen
 • gedeeltelijke werkloosheid tengevolge van een technische stoornis buiten de onderneming

Deze wettelijke regeling heeft zijn belang, want in geval van een niet wettelijk geregelde overmachtsituatie is er geen recht op loon.

In sommige gevallen kan de werknemer wel genieten van werkloosheidsuitkeringen op voorwaarde dat het voorval eerst als overmacht erkend wordt door de RVA (bv. een elektriciteitspanne indien de panne zich voordoet in de elektriciteitscentrale buiten het bedrijf).

i.s.m. SD Worx

13 maart 2020
Aanbevolen jobs

Wat houdt afwezigheid door overmacht in?

Wanneer kan een werkgever of werknemer afwezigheid door overmacht inroepen? Kan je mij wat meer uitleg geven over deze term?

Overmacht kan het best omschreven worden als een voorval, een feit of een gebeurtenis met volgende twee kenmerken:

 1. De uitvoering van de verbintenis wordt volledig onmogelijk gemaakt door een plotse, onvoorzienbare en onoverkomelijke hindernis;
 2. De persoon die de verbintenis moest nakomen treft zelf geen enkele fout

Beide kenmerken moeten aanwezig zijn vooraleer men van overmacht kan spreken.

Samengevat: Als het voor de werknemer of de werkgever tijdelijk onmogelijk is zijn of haar essentiële verbintenissen, die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst, na te komen ten gevolge van onoverkomelijke omstandigheden die dus onafhankelijk zijn van de wil van zowel werkgever als werknemer, dan is er sprake van schorsing van de arbeidsovereenkomst door overmacht.

Schadevergoeding?

De partij die haar verbintenissen niet nakomt moet geen schadevergoeding betalen aan de tegenpartij.

Wettelijke regeling

Een groot aantal overmachtsituaties zijn wettelijk geregeld. De wettelijke regeling bepaalt de voorwaarden waaronder de werknemer tijdens de schorsing zijn recht op loon behoudt of recht heeft op werkloosheidsuitkeringen:

 • arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval
 • tijdelijke arbeidsongeschiktheid
 • tijdelijke werkloosheid van een arbeider tengevolge van een technische stoornis in de onderneming of omwille van bepaalde economische redenen
 • gedeeltelijke werkloosheid tengevolge van een technische stoornis buiten de onderneming

Deze wettelijke regeling heeft zijn belang, want in geval van een niet wettelijk geregelde overmachtsituatie is er geen recht op loon.

In sommige gevallen kan de werknemer wel genieten van werkloosheidsuitkeringen op voorwaarde dat het voorval eerst als overmacht erkend wordt door de RVA (bv. een elektriciteitspanne indien de panne zich voordoet in de elektriciteitscentrale buiten het bedrijf).

i.s.m. SD Worx

13 maart 2020
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook