Heb ik recht op een dag ‘klein verlet’ als ik verhuis?

De wet kent aan de werknemers het recht toe om met behoud van hun normaal loon van het werk afwezig te blijven naar aanleiding van onder andere een aantal familiale gebeurtenissen. Zo heeft de werknemer het recht van het werk afwezig te blijven naar aanleiding van zijn huwelijk, de geboorte van een kind, het overlijden van zijn/haar echtgeno(o)t(e), de plechtige communie van een kind ...
#

Deze betaalde afwezigheidsdagen worden gewoonlijk ‘klein verlet’ genoemd. Ze schorsen gedurende één of meerdere dagen de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, afhankelijk van de gebeurtenis.

Verklaring op eer

De gevallen en de duur tijdens dewelke je als werknemer klein verlet kan aanvragen zjin wettelijk bepaald. ‘Verhuizen’ staat niet in het lijstje. Wat kan, is dat in de sector (paritair comité) waartoe jouw werkgever behoort, in het arbeidsreglement of in je arbeidsovereenkomst gunstigere bepalingen zijn voorzien. Is dat zo, dan moeten die worden toegepast. Deze regels kunnen zowel de duur van de afwezigheid verlengen en/of nieuwe motieven invoeren, zoals bijvoorbeeld: verhuis, getuige zijn bij een huwelijk ...

Zo wordt er - bij wijze van voorbeeld - in het PC 307 van de verzekeringsagentschappen en makelarij maximum één dag klein verlet op jaarbasis toegekend voor de verhuis van een werknemer (indien het gaat om zijn hoofdverblijfplaats), mits het voorleggen van een verklaring op eer of enig ander aanvaardbaar bewijsmiddel.

De boodschap is dat je als werknemer altijd eerst moet nagaan of in de activiteitensector of binnen de onderneming waar je werkt geen gunstigere voorwaarden vastgelegd zijn, en meer in het bijzonder klein verlet wordt toegekend voor een verhuis. Is dit het geval, dan zal jij hier uiteraard ook recht op hebben. Is dit niet het geval, dan zijn de algemene regels van toepassing in welk geval je geen recht op klein verlet zal hebben voor een verhuis.

Tot slot kunnen alle bedienden, arbeiders, huispersoneel, studenten en thuiswerkers (al of niet in een proefperiode), die voor onbepaalde of bepaalde duur tewerkgesteld zijn (voltijdse of deeltijds), genieten van het recht op klein verlet.

Met dank aan Iris Tolpe, Manager Legal Departement, Information & Knowhow bij Securex

3 juni 2011
Aanbevolen jobs

Heb ik recht op een dag ‘klein verlet’ als ik verhuis?

De wet kent aan de werknemers het recht toe om met behoud van hun normaal loon van het werk afwezig te blijven naar aanleiding van onder andere een aantal familiale gebeurtenissen. Zo heeft de werknemer het recht van het werk afwezig te blijven naar aanleiding van zijn huwelijk, de geboorte van een kind, het overlijden van zijn/haar echtgeno(o)t(e), de plechtige communie van een kind ...
#

Deze betaalde afwezigheidsdagen worden gewoonlijk ‘klein verlet’ genoemd. Ze schorsen gedurende één of meerdere dagen de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, afhankelijk van de gebeurtenis.

Verklaring op eer

De gevallen en de duur tijdens dewelke je als werknemer klein verlet kan aanvragen zjin wettelijk bepaald. ‘Verhuizen’ staat niet in het lijstje. Wat kan, is dat in de sector (paritair comité) waartoe jouw werkgever behoort, in het arbeidsreglement of in je arbeidsovereenkomst gunstigere bepalingen zijn voorzien. Is dat zo, dan moeten die worden toegepast. Deze regels kunnen zowel de duur van de afwezigheid verlengen en/of nieuwe motieven invoeren, zoals bijvoorbeeld: verhuis, getuige zijn bij een huwelijk ...

Zo wordt er - bij wijze van voorbeeld - in het PC 307 van de verzekeringsagentschappen en makelarij maximum één dag klein verlet op jaarbasis toegekend voor de verhuis van een werknemer (indien het gaat om zijn hoofdverblijfplaats), mits het voorleggen van een verklaring op eer of enig ander aanvaardbaar bewijsmiddel.

De boodschap is dat je als werknemer altijd eerst moet nagaan of in de activiteitensector of binnen de onderneming waar je werkt geen gunstigere voorwaarden vastgelegd zijn, en meer in het bijzonder klein verlet wordt toegekend voor een verhuis. Is dit het geval, dan zal jij hier uiteraard ook recht op hebben. Is dit niet het geval, dan zijn de algemene regels van toepassing in welk geval je geen recht op klein verlet zal hebben voor een verhuis.

Tot slot kunnen alle bedienden, arbeiders, huispersoneel, studenten en thuiswerkers (al of niet in een proefperiode), die voor onbepaalde of bepaalde duur tewerkgesteld zijn (voltijdse of deeltijds), genieten van het recht op klein verlet.

Met dank aan Iris Tolpe, Manager Legal Departement, Information & Knowhow bij Securex

3 juni 2011
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook