Privacy Vorige

1 van 48

Volgende

Wanneer mag de baas je gps controleren? Wanneer niet?

Niemand kan zich nog een leven zonder gps voorstellen. Maar is het wel zo’n goed idee om die altijd te gebruiken? Zo kan je baas immers zien wat je allemaal uitspookt.

27 september 2011

Delen

gps

Een luie werknemer controleren, of checken of een verkoper op de baan wel de nodige klantenbezoeken doet … Bedrijven kunnen dankzij de gps en andere nieuwe technologieën de wagens van hun werknemers lokaliseren. Maar wat technisch mogelijk is, komt daarom niet altijd overeen met wat juridisch toegelaten is.

Niet zonder toestemming van de werknemer

Tot nu toe bestaan er geen specifieke regels over de controle van de gps en andere systemen van geolokalisatie door de werkgever. Sowieso moeten vanuit wettelijk oogpunt de modaliteiten van zo’n controle opgenomen worden in een specifiek reglement. Dit kan als bijlage opgenomen worden bij het arbeidsreglement of bij de car policy.

Deze regels moeten in overleg met de werknemers worden vastgelegd. Het controlesysteem mag dan ook niet worden ingevoerd zonder de toestemming van de betrokken werknemer.

Kan een luie werknemer betrapt worden?

Het is echter niet voldoende dat je bedrijf een geo policy heeft. Ook tegen de principes van de bescherming van het privéleven van de werknemers mag niet gezondigd worden. Anders kunnen bewijzen tegen een 'luie' werknemer wel eens nutteloos blijken.

De controle moet een inmenging in de persoonlijke levenssfeer van de werknemer rechtvaardigen. Om volgende zaken na te gaan, kan het:

  • de veiligheid van de werknemer;
  • de bescherming van de dienstwagen;
  • de optimalisering van het beheer van de verplaatsingen voor beroepsdoeleinden (verkopers, technici, taxichauffeurs);
  • de controle van de prestaties van de werknemer. Hierbij mag het alleen om een gerichte controle gaan wanneer er aanwijzingen van misbruik zijn. Een controle buiten de werkuren is dus uit den boze!

&nbsp

Controle buiten de werkuren kan niet

Zelfs indien de doelstelling van de controle gerechtvaardigd is, moet de inmenging in de persoonlijke levenssfeer van de werknemer relevant zijn en tot een minimum beperkt worden.

Een permanente en systematische controle van de gps kan dus niet. Tenzij het gaat om het beheren van de beroepsverplaatsingen van de werknemers, maar zelfs dan moet het systeem kunnen uitgeschakeld worden wanneer het voertuig buiten de werkuren wordt gebruikt.

Vooraf informeren

Een werkgever die een controlesysteem wil installeren, moet de betrokken werknemers vooraf uitgebreid informeren, onder meer over de doelstellingen en de frequentie van de controle. Ook andere verplichtingen moeten nageleefd worden: de werkgever moet aangifte doen bij de Belgische privacycommissie, de verwerkte informatie moet vertrouwelijk blijven en de betrokken werknemers moeten toegang krijgen tot hun gegevens.

Wet op komst?

Een aantal jaren geleden werd er in de Kamer een wetsvoorstel over de monitoring van dienstvoertuigen via de gps neergelegd. Maar tot een stemming is het nooit – of nog niet – gekomen.

Sommige sectoren zijn wel zelf aan het werk gegaan. In de bouwsector is bijvoorbeeld de oprichting van een werkgroep voorzien.

(mr)  

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?