Jaarlijkse vakantie
Vorige

1 van 173

Volgende

Vakantiedagen 2011 mogen niet opgenomen worden in 2012

27 december 2011
Te veel vakantiedagen over. Veel werknemers zitten met het jaareinde in zicht met de handen in het haar. Want overgebleven vakantiedagen overdragen naar volgend jaar of ze laten uitbetalen mag eigenlijk niet. Voor wie het toch doet, kan het zware gevolgen hebben.

Vakantiedagen overdragen naar het volgend jaar is verboden. Meer nog: deze dagen moeten verplicht opgenomen worden voor het einde van het vakantiejaar.

"De jaarlijkse vakantie is voor de werknemer een recht, wat betekent dat hij er geen afstand van moet doen", vertelt Iris Tolpe, manager Legal Department, Information & Knowhow bij hr-dienstverlener Securex. "De wet bepaalt dat de vakantie binnen de 12 maanden na het einde van het vakantiedienstjaar moet toegekend worden. Dit betekent dus dat een werknemer zijn vakantiedagen uiterlijk op 31 december van het vakantiejaar moet opnemen."

Niet-opgenomen vakantiedagen mogen niet uitbetaald worden

Werknemers verliezen dus in principe de verlofdagen die ze niet voor het einde van het jaar opgenomen hebben. In de praktijk gaan heel wat bedrijven hier soepel mee om: zij betalen de overgebleven vakantiedagen uit. "Resterende vakantiedagen overdragen naar het volgend jaar is wettelijk verboden. Niet-opgenomen dagen gaan in principe verloren, de werkgever is niet verplicht deze uit te betalen. Werkgevers en werknemers zien er dus best op toe dat al het verlof wordt opgenomen", aldus Iris Tolpe.

Sancties

Gebeurt dat niet, dan kan de werkgever een boete oplopen. "De werkgever die heeft nagelaten om de vakantie binnen de voorgeschreven termijn toe te staan, kan een strafrechtelijke geldboete krijgen tot 2.750 euro of een administratieve geldboete tot 1.375 euro. Deze boete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers."

In de praktijk gebeurt het geregeld dat vakantiedagen worden overgedragen naar het volgend jaar: die bedrijven hopen dan dat de sociale inspectie dit niet komt controleren of het door de vingers ziet. Maar dat kan anders uitdraaien.

"Hoewel deze sancties slechts zelden toegepast worden, stellen we in de praktijk vast dat het Toezicht op de sociale wetten de naleving van deze verplichting toch nagaat. Het is dan ook zeker aan te raden dat de werknemers hun vakantiedagen opnemen voor het einde van het vakantiejaar", zegt Iris Tolpe.

Overvolle agenda of hoge functie geen excuus

Van het principiële verbod op de overdracht van vakantiedagen kan slechts in één geval afgeweken worden: namelijk als de werknemer onmogelijk zijn vakantiedagen voor 31 december kan opnemen. "Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de werknemer arbeidsongeschikt is door ziekte of een ongeval. Een belangrijke functie of een overvolle agenda vormen daarentegen géén geval van overmacht dat het gebruik van deze uitzondering rechtvaardigt", vertelt Iris Tolpe van Securex.

Als de werknemer ziek of arbeidsongeschikt is, voorziet de wetgeving dat de werkgever aan de bediende zijn vakantiegeld moet betalen ten laatste op 31 december, ongeacht of de hoofdvakantie al dan niet werd opgenomen.

(mr) 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook