Te veel loon gekregen: moet je dat terugbetalen?

‘Als gevolg van een foute berekening heb ik drie maanden lang te veel loon ontvangen. Moet ik dat terugbetalen?’ Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian, geeft antwoord …
#

Je werkgever heeft blijkbaar per vergissing te veel loon betaald en eist van jou het teveel betaalde terug. Wanneer iemand bij vergissing iets heeft ontvangen dat hem niet verschuldigd was, spreekt men van een onverschuldigde betaling.

Bewijs van fout

De werkgever zal zich klassiek op deze rechtsfiguur beroepen om loon terug te vorderen. Hij zal moeten aantonen dat hij loon heeft betaald voor prestaties die je niet hebt geleverd. De rechtbanken gaan hier niet licht over, zeker wanneer gedurende een lange periode foutief loon werd betaald.

De rechtbank gaat er immers vanuit dat het de verplichting van de werkgever is om correct loon uit te betalen en dat het niet aan de werknemer toekomt om na te gaan of correct loon werd uitbetaald. Je werkgever kan dus niet volstaan met de bewering dat hij zich vergist heeft. Hij zal concreet moeten aantonen welke fout hij heeft gemaakt. Slaagt hij in dit bewijs, dan zal je in principe het teveel betaalde moeten terugbetalen.

Niet zomaar

Je werkgever kan echter niet zomaar het teveel betaalde inhouden op je volgende loonbetalingen. De Loonbeschermingswet laat slechts in een limitatief aantal gevallen looninhoudingen toe. Het gaat onder meer om de inhouding van sociale bijdragen, bedrijfsvoorheffing, voorschotten op loon, schadevergoeding en geldboetes die voorzien zijn in het arbeidsreglement.

De inhouding van teveel betaald loon kan enkel met je toestemming en bovendien slechts in beperkte mate. Zonder je toestemming zal de werkgever verplicht naar de rechtbank moeten om een vonnis in zijn voordeel te bekomen.

Gespreid

In principe zal de werkgever trouwens enkel het teveel betaalde nettoloon kunnen terugvorderen. De bedrijfsvoorheffing kan nog gemakkelijk worden geregulariseerd in de loop van het jaar. De teveel betaalde sociale bijdragen zullen dan van de RSZ zelf worden teruggevorderd.

Als er over het teveel betaalde weinig discussie mogelijk is, zou ik met je werkgever een gespreide terugbetaling overeenkomen.

Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian. – Meer info: www.werk.belgie.be  

16 april 2012
Aanbevolen jobs

Te veel loon gekregen: moet je dat terugbetalen?

‘Als gevolg van een foute berekening heb ik drie maanden lang te veel loon ontvangen. Moet ik dat terugbetalen?’ Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian, geeft antwoord …
#

Je werkgever heeft blijkbaar per vergissing te veel loon betaald en eist van jou het teveel betaalde terug. Wanneer iemand bij vergissing iets heeft ontvangen dat hem niet verschuldigd was, spreekt men van een onverschuldigde betaling.

Bewijs van fout

De werkgever zal zich klassiek op deze rechtsfiguur beroepen om loon terug te vorderen. Hij zal moeten aantonen dat hij loon heeft betaald voor prestaties die je niet hebt geleverd. De rechtbanken gaan hier niet licht over, zeker wanneer gedurende een lange periode foutief loon werd betaald.

De rechtbank gaat er immers vanuit dat het de verplichting van de werkgever is om correct loon uit te betalen en dat het niet aan de werknemer toekomt om na te gaan of correct loon werd uitbetaald. Je werkgever kan dus niet volstaan met de bewering dat hij zich vergist heeft. Hij zal concreet moeten aantonen welke fout hij heeft gemaakt. Slaagt hij in dit bewijs, dan zal je in principe het teveel betaalde moeten terugbetalen.

Niet zomaar

Je werkgever kan echter niet zomaar het teveel betaalde inhouden op je volgende loonbetalingen. De Loonbeschermingswet laat slechts in een limitatief aantal gevallen looninhoudingen toe. Het gaat onder meer om de inhouding van sociale bijdragen, bedrijfsvoorheffing, voorschotten op loon, schadevergoeding en geldboetes die voorzien zijn in het arbeidsreglement.

De inhouding van teveel betaald loon kan enkel met je toestemming en bovendien slechts in beperkte mate. Zonder je toestemming zal de werkgever verplicht naar de rechtbank moeten om een vonnis in zijn voordeel te bekomen.

Gespreid

In principe zal de werkgever trouwens enkel het teveel betaalde nettoloon kunnen terugvorderen. De bedrijfsvoorheffing kan nog gemakkelijk worden geregulariseerd in de loop van het jaar. De teveel betaalde sociale bijdragen zullen dan van de RSZ zelf worden teruggevorderd.

Als er over het teveel betaalde weinig discussie mogelijk is, zou ik met je werkgever een gespreide terugbetaling overeenkomen.

Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian. – Meer info: www.werk.belgie.be  

16 april 2012
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook