Ontslagen worden
Vorige

1 van 196

Volgende

Ik vind mijn ontslag onrechtvaardig. Kan ik dat aanvechten?

21 december 2011
In de Belgische arbeidswetgeving bestaat geen mogelijkheid om een ontslag dat onrechtvaardig is, ongedaan te maken. Een werkgever kan nooit ofte nimmer worden gedwongen om een werknemer terug in dienst te nemen. Je kan wel in specifieke gevallen een bijkomende schadevergoeding eisen bovenop de opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding.
ontslagen

Willekeurig ontslag van arbeiders

Arbeiders kunnen aanspraak maken op een vergoeding overeenstemmend met 6 maanden loon wanneer hun ontslag geen verband houdt met hun geschiktheid of gedrag noch met de werking van de onderneming of afdeling.

Misbruik van ontslagrecht

Voor bedienden bestaat geen vergelijkbare regeling. Nochtans mag een werkgever geen misbruik van zijn ontslagrecht maken. Een misbruik van ontslagrecht wordt slechts in uitzonderlijke gevallen aanvaard en het bedrag van de schadevergoeding is meestal beperkt.

Voorbeelden uit de rechtspraak zijn:

  • een ontslag wegens bewust onjuiste dringende redenen;
  • een ontslag gegeven omwille van het feit dat de werknemer een vergoeding eiste waarop hij recht had en weigerde opdrachten uit te voeren die vreemd waren aan de overeengekomen taak.

Ontslagbescherming

Vele feitelijke omstandigheden roepen een bijzondere ontslagbescherming in het leven: zwangerschap, tijdskrediet, het neerleggen van een pestklacht, de uitoefening van een syndicaal mandaat enzovoort. In de meeste gevallen houdt de ontslagbescherming in dat een werkgever de werknemer niet mag ontslaan om redenen die verband houden met de omstandigheden die aan de basis van de ontslagbescherming liggen. Is dat toch het geval dan oordeelt de wetgever dat het ontslag als het ware onrechtvaardig is en heeft de werknemer recht op een bijkomende schadevergoeding. Het bedrag van de schadevergoeding is bij wet bepaald en is afhankelijk van de aard van de ontslagbescherming. Meestal is de vergoeding gelijk aan 6 maanden loon.

Discriminatoir ontslag

Uiteraard mag het ontslag ook niet op ongeoorloofde wijze gestoeld zijn op één van de wettelijke discriminatiegronden (bijvoorbeeld leeftijd, ras, geslacht en dergelijke). Desgevallend zou je een morele en/of materiële schadevergoeding kunnen vorderen. De antidiscriminatiewet voorziet forfaits tot 6 maanden loon met de mogelijkheid ook vergoeding voor de werkelijk geleden schade te vorderen.

Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian.

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook