Het loon van...
Vorige

1 van 872

Volgende
Volgend artikel:

Hoeveel kan je met YouTube verdienen?

Startende schoolverlater verdient gemiddeld 2.195 euro

het loon van een schoolverlater
Een startende schoolverlater met een diploma lager middelbaar onderwijs verdient gemiddeld 1.830 euro of 16% minder dan het gemiddelde, terwijl iemand met een universitair diploma 2.426 euro of 10% meer verdient dan het gemiddelde.

Dat blijkt uit een analyse van hr-diensterverlener Acerta van de loongegevens van schoolverlaters (werknemers jonger dan 25 jaar die minder dan een jaar aan het werk zijn) bij meer dan 40.000 werkgevers. Gemiddeld verdienen nieuwkomers op de arbeidsmarkt 2.195 euro bruto, zo blijkt. En ja, een diploma halen blijft wel degelijk een doorslaggevende factor in hoeveel loopbaanstarters zullen verdienen.

Elke zomer mag de arbeidsmarkt een nieuwe lichting pas afgestudeerden verwelkomen. Wat mogen die nieuwkomers verwachten van hun eerste baan en meer in het bijzonder van hun eerste loon? (Voor alle duidelijkheid: het betreft hier het bruto jaarloon voor een voltijdse prestatie, zonder bijkomende voordelen als een eindejaarspremie, dubbel vakantiegeld, maaltijdcheques enzovoort.)

16% onder gemiddelde voor schoolverlater lager middelbaar onderwijs

Het gemiddelde bruto basisjaarloon van een startende schoolverlater bedroeg in 2016 26.337 euro. Dat komt neer op een gemiddeld bruto maandloon van 2.195 euro. Het loon van elke schoolverlater is niet gelijk. Acerta ziet het studieniveau als een van de belangrijkste factoren. Schoolverlaters met een diploma lager middelbaar verdienen in het begin van hun loopbaan ruim 16% onder het gemiddelde. Schoolverlaters met een universitair diploma zitten er dan weer ruim 10% boven.

Gemiddeld brutojaarloon per studieniveau in 2016
Figuur 1: gemiddeld brutojaarloon per studieniveau in 2016. 

Acerta vergeleek ook de brutolonen tussen schoolverlaters die in de social profit- en  de profitsector terechtkomen. Daar kan gemiddeld een nagenoeg gelijkwaardig basisloon vastgesteld worden: 26.191 euro vs. 26.452 euro. Opvallend hierbij is dat starters met een diploma hoger niet-universitair niveau aan een hoger loon beginnen in de social profit dan wie in de profit begint.

Gemiddeld brutojaarloon profit- versus social profitsector in 2016
Figuur 2: gemiddeld brutojaarloon profit- versus social profitsector in 2016. 

Geschoolde arbeiders starten beter betaald dan bedienden

De vraag naar arbeiders is groot en zeker de vraag naar geschoolde arbeiders. Een startende arbeider met een diploma hoger middelbaar of een professionele bachelor verdient bij de start van zijn/haar loopbaan ruim 20% beter dan een startende bediende van hetzelfde studieniveau.

Gemiddeld brutojaarloon arbeiders versus bedienden in 2016
Figuur 3: gemiddeld brutojaarloon arbeiders versus bedienden in 2016. 

“Nogal wat technische beroepen zijn knelpuntberoepen. Schoolverlaters met een specifieke, gespecialiseerde opleiding, bv. uit STEM-richtingen, zijn meer gegeerd dan de zoveelste schoolverlater met een marketingdiploma. En dus worden die eersten meteen ook beter betaald”, verklaart Dirk Wijns, Director Acerta Consult.

“Natuurlijk moeten we onderstrepen dat verloning maar één element is uit het remuneratiepakket, ook bij starters. Het brutoloon wordt vaak nog aangevuld door andere elementen zoals maaltijdcheques, eindejaarspremie etc. Bovendien hanteren werkgevers vandaag ook soms een flexibel remuneratiepakket waarbij de werknemer individuele keuzes kan maken. Een starter neemt best alle elementen in rekenschap bij het kiezen van een nieuwe werkgever, niet enkel zijn basisloon.”

De loonkloof m/v is er van bij de start

Gemiddeld brutojaarloon mannen versus vrouwen in 2016
Figuur 4: gemiddeld brutojaarloon mannen versus vrouwen in 2016. 

Wat tenslotte nog opvalt in de cijfers van Acerta is de loonkloof tussen startende mannen en vrouwen. Gemiddeld verdienen vrouwen al van bij de start minder dan mannen. Bij loopbaanstarters onder het arbeidersstatuut is de kloof het grootst: vrouwen verdienen bijna 10% minder.

“Zelfs met eenzelfde opleidingsniveau – een heel belangrijke factor voor het loon – krijgen vrouwen minder.”, weet Dirk Wijns. “Er zijn veel verklaringen mogelijk voor dit verschil: het is mogelijk dat vrouwen reeds bij de keuze voor de opleiding kiezen voor opleidingen die minder gegeerd zijn op de arbeidsmarkt. Of dat ze kiezen voor functies die minder goed verloond worden.”

Voor wie start onder het bediendenstatuut is de kloof m/v alleszins kleiner dan bij de arbeiders. En de social profit is een sector waar vrouwelijke loopbaanstarters zelfs meer verdienen dan hun mannelijke collega’s.

(evd) - Bron: Acerta 

23 augustus 2018
Anderen bekeken ook