Starters
Vorige

1 van 171

Volgende

In starters is West-Vlaanderen beste van de klas

Waar West-Vlaanderen altijd onderaan het lijstje bengelde als het aantal starters werd genoemd, is die tendens recent helemaal omgeslagen. Met een toename van 7,3 procent in de eerste zes maanden van dit jaar is West-Vlaanderen nu de beste leerling van de klas.
“Een sterk team is bij starters heel belangrijk. Daar de juiste profielen voor vinden is niet altijd evident.” (Evy De Bruyker, Voka West-Vlaanderen)

Tegelijk duiken overal in de provincie nieuwe faciliteiten op om starters alle kansen tot ontplooiing te geven. "Ongetwijfeld een gevolg van de vele inspanningen die hier met vereende krachten worden geleverd om startende ondernemers maximaal te ondersteunen", zegt Evy De Bruyker, die bij Voka West-Vlaanderen instaat voor Jong Ondernemerschap.

De cijfers zijn dan ook best indrukwekkend. Terwijl de toename van het aantal startende bedrijven in Vlaanderen gemiddeld 5,8 procent bedroeg, spande West-Vlaanderen de kroon met een stijging van 7,3 procent. Een inhaalbeweging, aangezien de provincie in het verleden niet zo goed scoorde op vlak van vernieuwend ondernemerschap. Er was zelfs sprake van een braindrain naar Brussel en vooral naar Gent, ook wel de hoofdstad van jonge West-Vlamingen genoemd.

Complementair

Het is geen toeval dat er nu wel veel start-ups opduiken en jobs creëren in eigen streek. De belangrijkste reden is de toegenomen omkadering. "Het klopt dat overal in de provincie stevig aan de kar wordt getrokken om start-ups in West-Vlaanderen alle kansen te geven", zegt Evy De Bruyker, die voor Voka West-Vlaanderen al meer dan 10 jaar actief het starterslandschap faciliteert. "Wij vanuit Voka, maar bijvoorbeeld ook de provincie West-Vlaanderen en de onderwijsinstellingen Vives, Howest, Kulak & UGent doen heel hard hun best om een groot platform te creëren”, stelt ze.

“Het is door complementaire diensten aan te bieden dat 1 + 1 gelijk wordt aan 3”, zo omschrijft De Bruyker het. “Dit gebeurt in West-Vlaanderen enerzijds door nieuwe infrastructuur te voorzien, zoals het Vives Innovation Center, ’t Werkpand Waregem, Ondernemerscentrum Brugge of Hangar K in Kortrijk. Het netwerk van Actie voor Starters, dat laagdrempelige, flexibele oplossingen aanbiedt voor jonge ondernemers, speelt hier een erg belangrijke rol."

Aanspreekpunt

Zeker zo belangrijk is de inhoudelijke ondersteuning en coaching van deze start-ups. "Daar werken wij vanuit Voka heel sterk aan", licht Evy De Bruyker toe. "Ik denk aan het Bryo-project, waarin veelbelovende ondernemers intensief begeleid worden om hun business te doen groeien. Ze kunnen niet alleen veel leren van de ondernemers en experts waarmee wij hen in contact brengen, maar ook van elkaar. Zo moeten ze niet dezelfde fouten maken”, oppert ze.

“Wat we merken, is dat de starters vooral een aanspreekpunt nodig hebben. Ze moeten het bos door de bomen kunnen zien en op maat begeleid worden, zodat ze meteen een antwoord krijgen op hun specifieke vragen. De sterke cijfers van het aantal starters, alsook van de jobs die ze creëren, is zeker een resultaat van de inspanningen die alle actoren in West-Vlaanderen hiervoor leveren."

Werken voor een starter

"Of je voor een startend bedrijf gaat werken, hangt af van de ambitie die je hebt", vindt Evy De Bruyker. "Je moet een afweging maken van de diverse voordelen en nadelen die eraan verbonden zijn. We zien heel vaak dat mensen kiezen voor een start-up omwille van het fantastische verhaal dat er geschreven wordt. Ze willen mee aan de wieg staan van embryonaal ondernemerschap. De dynamiek is inspirerend”, weet De Bruyker. “Er zijn korte, informele communicatielijnen en de sfeer is doorgaans wat losser dan in grote multinationals. We merken dat werknemers die eerst bij grote bedrijven ervaring hebben opgedaan, vaak buiten West-Vlaanderen, nadien terugkeren om hun expertise ter beschikking te stellen van starters. Dit zijn zowel ondernemende werknemers als medevennoten of investeerders.

Dichter bij huis werken is ook een van de redenen. “Maar het is hen toch vooral te doen om de opportuniteiten die ze zien om de business van start-ups te helpen ontwikkelen. En daar is nood aan, want een goed idee is niet voldoende. Je moet als starter mensen rondom je verzamelen die de vertaling kunnen maken naar een product of dienst met marktpotentieel”, weet ze. “Een sterk team is heel belangrijk. Daar de juiste profielen voor vinden is niet altijd evident. Vooral omdat start-ups meestal beperkt zijn in middelen om meteen gerenommeerde experts aan te trekken. Gelukkig kunnen ze ook terugvallen op andere bronnen van expertise, zoals een raad van advies, een externe coach of een netwerk van andere ondernemers die hun ervaringen graag delen, zoals bij Voka."

Bedrijfszekerheid

De beperkte middelen om kleppers op de loonlijst te zetten, is meteen een van de nadelen van werken bij een start-up. Dat en uiteraard ook de bedrijfszekerheid (en dus ook werkzekerheid) voor de toekomst, weet Evy De Bruyker. "Je moet sterk geloven in het verhaal om de drempel te nemen. Steeds meer mensen zijn daartoe bereid”, merkt ze op. “Dat is ook een gevolg van de 'ondernemende mindset' die sterk gepromoot wordt. Nogmaals, het hangt af van de ambitie die je hebt en van de prioriteiten die je legt om een job met hart en ziel te doen."

(km) 

22 november 2017
Aanbevolen jobs

In starters is West-Vlaanderen beste van de klas

Waar West-Vlaanderen altijd onderaan het lijstje bengelde als het aantal starters werd genoemd, is die tendens recent helemaal omgeslagen. Met een toename van 7,3 procent in de eerste zes maanden van dit jaar is West-Vlaanderen nu de beste leerling van de klas.
“Een sterk team is bij starters heel belangrijk. Daar de juiste profielen voor vinden is niet altijd evident.” (Evy De Bruyker, Voka West-Vlaanderen)

Tegelijk duiken overal in de provincie nieuwe faciliteiten op om starters alle kansen tot ontplooiing te geven. "Ongetwijfeld een gevolg van de vele inspanningen die hier met vereende krachten worden geleverd om startende ondernemers maximaal te ondersteunen", zegt Evy De Bruyker, die bij Voka West-Vlaanderen instaat voor Jong Ondernemerschap.

De cijfers zijn dan ook best indrukwekkend. Terwijl de toename van het aantal startende bedrijven in Vlaanderen gemiddeld 5,8 procent bedroeg, spande West-Vlaanderen de kroon met een stijging van 7,3 procent. Een inhaalbeweging, aangezien de provincie in het verleden niet zo goed scoorde op vlak van vernieuwend ondernemerschap. Er was zelfs sprake van een braindrain naar Brussel en vooral naar Gent, ook wel de hoofdstad van jonge West-Vlamingen genoemd.

Complementair

Het is geen toeval dat er nu wel veel start-ups opduiken en jobs creëren in eigen streek. De belangrijkste reden is de toegenomen omkadering. "Het klopt dat overal in de provincie stevig aan de kar wordt getrokken om start-ups in West-Vlaanderen alle kansen te geven", zegt Evy De Bruyker, die voor Voka West-Vlaanderen al meer dan 10 jaar actief het starterslandschap faciliteert. "Wij vanuit Voka, maar bijvoorbeeld ook de provincie West-Vlaanderen en de onderwijsinstellingen Vives, Howest, Kulak & UGent doen heel hard hun best om een groot platform te creëren”, stelt ze.

“Het is door complementaire diensten aan te bieden dat 1 + 1 gelijk wordt aan 3”, zo omschrijft De Bruyker het. “Dit gebeurt in West-Vlaanderen enerzijds door nieuwe infrastructuur te voorzien, zoals het Vives Innovation Center, ’t Werkpand Waregem, Ondernemerscentrum Brugge of Hangar K in Kortrijk. Het netwerk van Actie voor Starters, dat laagdrempelige, flexibele oplossingen aanbiedt voor jonge ondernemers, speelt hier een erg belangrijke rol."

Aanspreekpunt

Zeker zo belangrijk is de inhoudelijke ondersteuning en coaching van deze start-ups. "Daar werken wij vanuit Voka heel sterk aan", licht Evy De Bruyker toe. "Ik denk aan het Bryo-project, waarin veelbelovende ondernemers intensief begeleid worden om hun business te doen groeien. Ze kunnen niet alleen veel leren van de ondernemers en experts waarmee wij hen in contact brengen, maar ook van elkaar. Zo moeten ze niet dezelfde fouten maken”, oppert ze.

“Wat we merken, is dat de starters vooral een aanspreekpunt nodig hebben. Ze moeten het bos door de bomen kunnen zien en op maat begeleid worden, zodat ze meteen een antwoord krijgen op hun specifieke vragen. De sterke cijfers van het aantal starters, alsook van de jobs die ze creëren, is zeker een resultaat van de inspanningen die alle actoren in West-Vlaanderen hiervoor leveren."

Werken voor een starter

"Of je voor een startend bedrijf gaat werken, hangt af van de ambitie die je hebt", vindt Evy De Bruyker. "Je moet een afweging maken van de diverse voordelen en nadelen die eraan verbonden zijn. We zien heel vaak dat mensen kiezen voor een start-up omwille van het fantastische verhaal dat er geschreven wordt. Ze willen mee aan de wieg staan van embryonaal ondernemerschap. De dynamiek is inspirerend”, weet De Bruyker. “Er zijn korte, informele communicatielijnen en de sfeer is doorgaans wat losser dan in grote multinationals. We merken dat werknemers die eerst bij grote bedrijven ervaring hebben opgedaan, vaak buiten West-Vlaanderen, nadien terugkeren om hun expertise ter beschikking te stellen van starters. Dit zijn zowel ondernemende werknemers als medevennoten of investeerders.

Dichter bij huis werken is ook een van de redenen. “Maar het is hen toch vooral te doen om de opportuniteiten die ze zien om de business van start-ups te helpen ontwikkelen. En daar is nood aan, want een goed idee is niet voldoende. Je moet als starter mensen rondom je verzamelen die de vertaling kunnen maken naar een product of dienst met marktpotentieel”, weet ze. “Een sterk team is heel belangrijk. Daar de juiste profielen voor vinden is niet altijd evident. Vooral omdat start-ups meestal beperkt zijn in middelen om meteen gerenommeerde experts aan te trekken. Gelukkig kunnen ze ook terugvallen op andere bronnen van expertise, zoals een raad van advies, een externe coach of een netwerk van andere ondernemers die hun ervaringen graag delen, zoals bij Voka."

Bedrijfszekerheid

De beperkte middelen om kleppers op de loonlijst te zetten, is meteen een van de nadelen van werken bij een start-up. Dat en uiteraard ook de bedrijfszekerheid (en dus ook werkzekerheid) voor de toekomst, weet Evy De Bruyker. "Je moet sterk geloven in het verhaal om de drempel te nemen. Steeds meer mensen zijn daartoe bereid”, merkt ze op. “Dat is ook een gevolg van de 'ondernemende mindset' die sterk gepromoot wordt. Nogmaals, het hangt af van de ambitie die je hebt en van de prioriteiten die je legt om een job met hart en ziel te doen."

(km) 

22 november 2017
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook