Nieuwe wetgeving Di Rupo I zorgt voor hoofdbrekers

100 dagen na het aantreden van de regering Di Rupo I buigt advocatenkantoor Loyens & Loeff zich over de gevolgen voor werkgevers en werknemers. Nogal wat nieuwe regels zorgen op het terrein immers voor praktische problemen.
#

Toen ons land in december vorig jaar met Di Rupo I eindelijk een nieuwe regering had, duurde het niet lang vooraleer de nieuwe bestuursploeg ingrijpende maatregelen uitwerkte op het vlak van tewerkstelling en pensioenen. Na 541 dagen formatie was er immers geen tijd meer te verliezen.

Alarm!

100 dagen na de installatie van de nieuwe regeringsploeg trekt het Brusselse advocatenkantoor Loyens & Loeff echter aan de alarmbel. De nieuwe wetgeving zorgt bij werkgevers en werknemers voor heel wat hoofdbrekens. Het kantoor wordt overstelpt met vragen van bezorgde werkgevers.

Advocaat Kris De Schutter: ‘Na het aantreden van de regering in december werden we meteen geconfronteerd met een aantal kaduke wetteksten die in de praktijk voor interpretatie vatbaar zijn. De nieuwe wetgeving rond bedrijfswagens, waarbij sommige modellen door de mazen van het net glippen, is daarvan een sprekend voorbeeld. Voor veel werknemers heeft die maatregel ingrijpende gevolgen.’

‘Veel van de nieuwe regels ontstaan onder impuls van Europese regelgeving. Zo is de uitbreiding van het ouderschapsverlof van drie tot vier maanden een Europese eis. Europa verplicht echter niet dat die vierde maand ook betaald wordt’, zegt collega Pelin Ildeniz. ‘Toch besliste de minister om deze maand betalend te maken, evenwel slechts voor kinderen geboren na 8 april 2012. Met een meerkost voor de werkgever, die beroep zal moeten doen op tijdelijke werkkrachten of overuren zal moeten bezoldigen.’

Langer werken

Opmerkelijk: vooral de maatregelen die minister van Werk Monica De Coninck lanceerde om werknemers langer aan het werk te houden en brugpensioen minder aantrekkelijk te maken, bezorgen de werkgevers hoofdbrekens. ‘Brugpensioen vanaf 52 was tot nu toe een aantrekkelijk middel voor werkgevers die herstructureringen doorvoeren’, zegt De Schutter. ‘Nu de werkgeversbijdrage voor brugpensioen fors is toegenomen, is dat uiteraard minder het geval.’

Canada-dry systeem

Een alternatief voor het klassieke brugpensioen is het zogenaamde canada-dry systeem. ‘Voor een dergelijke uitstapregeling komen in principe werknemers vanaf 48 jaar in aanmerking. Het gaat om een combinatie van werkloosheid aangevuld met een bijdrage van de werkgever. Ook die is onder impuls van de wetgever fors gestegen’, zegt De Schutter.

Vanuit de optiek om werknemers langer aan de slag te houden, is het logisch dat de overheid die systemen duurder maakt, concludeert De Schutter. ‘Maar dat neemt niet weg dat bedrijven ook in de toekomst vijftigers en zestigers zullen ontslaan, vanwege de hogere kost. Maar binnen welk wettelijk kader gebeurt dat dan? We zien dat de maatregelen van de regering nu al zwaar doorwegen bij het sociaal overleg in bedrijven die herstructureren.’

Uitzendkrachten

Andere groepen op de arbeidsmarkt zijn dan weer beter beschermd door de nieuwe regelgeving. Uitzendkrachten bijvoorbeeld. Ook dat gebeurt onder Europese druk, legt Ildeniz uit.

‘Het statuut van een uitzendkracht zal op termijn dichter aanleunen bij dat van een werknemer in vaste dienst. De nieuwe wetgeving voorziet bijvoorbeeld dat uitzendkrachten toegang moeten krijgen tot alle bedrijfsvoorzieningen en op de hoogte worden gesteld van eventuele vacatures in het bedrijf. Een belangrijke verbetering is ook de waarborg dat de anti-discriminatieregels en de moederschapsbescherming vanaf nu ook in acht moeten worden genomen voor uitzendkrachten.'

Rompslomp

'Ook wordt er een nieuwe reden toegevoegd om een beroep te kunnen doen op uitzendkrachten, met name met het oog op een latere vaste aanwerving. In de praktijk wordt de periode als uitzendkracht vaak als een verkapte proefperiode gebruikt, nu krijgt deze situatie wat meer wettelijke omkadering. Op die manier kan ook het misbruik van uitzendarbeid beter gesanctioneerd worden.’

Die nieuwe regelgeving levert een win-winsituatie op voor de werknemer, die zich beter beschermd weet, en de werkgever, die vaker beroep kan doen op uitzendarbeid. Maar ook die nieuwe situatie heeft volgens De Schutter een keerzijde. ‘De administratieve rompslomp voor bedrijven wordt er niet minder op.’

(ml) 

16 april 2012
Aanbevolen jobs

Nieuwe wetgeving Di Rupo I zorgt voor hoofdbrekers

100 dagen na het aantreden van de regering Di Rupo I buigt advocatenkantoor Loyens & Loeff zich over de gevolgen voor werkgevers en werknemers. Nogal wat nieuwe regels zorgen op het terrein immers voor praktische problemen.
#

Toen ons land in december vorig jaar met Di Rupo I eindelijk een nieuwe regering had, duurde het niet lang vooraleer de nieuwe bestuursploeg ingrijpende maatregelen uitwerkte op het vlak van tewerkstelling en pensioenen. Na 541 dagen formatie was er immers geen tijd meer te verliezen.

Alarm!

100 dagen na de installatie van de nieuwe regeringsploeg trekt het Brusselse advocatenkantoor Loyens & Loeff echter aan de alarmbel. De nieuwe wetgeving zorgt bij werkgevers en werknemers voor heel wat hoofdbrekens. Het kantoor wordt overstelpt met vragen van bezorgde werkgevers.

Advocaat Kris De Schutter: ‘Na het aantreden van de regering in december werden we meteen geconfronteerd met een aantal kaduke wetteksten die in de praktijk voor interpretatie vatbaar zijn. De nieuwe wetgeving rond bedrijfswagens, waarbij sommige modellen door de mazen van het net glippen, is daarvan een sprekend voorbeeld. Voor veel werknemers heeft die maatregel ingrijpende gevolgen.’

‘Veel van de nieuwe regels ontstaan onder impuls van Europese regelgeving. Zo is de uitbreiding van het ouderschapsverlof van drie tot vier maanden een Europese eis. Europa verplicht echter niet dat die vierde maand ook betaald wordt’, zegt collega Pelin Ildeniz. ‘Toch besliste de minister om deze maand betalend te maken, evenwel slechts voor kinderen geboren na 8 april 2012. Met een meerkost voor de werkgever, die beroep zal moeten doen op tijdelijke werkkrachten of overuren zal moeten bezoldigen.’

Langer werken

Opmerkelijk: vooral de maatregelen die minister van Werk Monica De Coninck lanceerde om werknemers langer aan het werk te houden en brugpensioen minder aantrekkelijk te maken, bezorgen de werkgevers hoofdbrekens. ‘Brugpensioen vanaf 52 was tot nu toe een aantrekkelijk middel voor werkgevers die herstructureringen doorvoeren’, zegt De Schutter. ‘Nu de werkgeversbijdrage voor brugpensioen fors is toegenomen, is dat uiteraard minder het geval.’

Canada-dry systeem

Een alternatief voor het klassieke brugpensioen is het zogenaamde canada-dry systeem. ‘Voor een dergelijke uitstapregeling komen in principe werknemers vanaf 48 jaar in aanmerking. Het gaat om een combinatie van werkloosheid aangevuld met een bijdrage van de werkgever. Ook die is onder impuls van de wetgever fors gestegen’, zegt De Schutter.

Vanuit de optiek om werknemers langer aan de slag te houden, is het logisch dat de overheid die systemen duurder maakt, concludeert De Schutter. ‘Maar dat neemt niet weg dat bedrijven ook in de toekomst vijftigers en zestigers zullen ontslaan, vanwege de hogere kost. Maar binnen welk wettelijk kader gebeurt dat dan? We zien dat de maatregelen van de regering nu al zwaar doorwegen bij het sociaal overleg in bedrijven die herstructureren.’

Uitzendkrachten

Andere groepen op de arbeidsmarkt zijn dan weer beter beschermd door de nieuwe regelgeving. Uitzendkrachten bijvoorbeeld. Ook dat gebeurt onder Europese druk, legt Ildeniz uit.

‘Het statuut van een uitzendkracht zal op termijn dichter aanleunen bij dat van een werknemer in vaste dienst. De nieuwe wetgeving voorziet bijvoorbeeld dat uitzendkrachten toegang moeten krijgen tot alle bedrijfsvoorzieningen en op de hoogte worden gesteld van eventuele vacatures in het bedrijf. Een belangrijke verbetering is ook de waarborg dat de anti-discriminatieregels en de moederschapsbescherming vanaf nu ook in acht moeten worden genomen voor uitzendkrachten.'

Rompslomp

'Ook wordt er een nieuwe reden toegevoegd om een beroep te kunnen doen op uitzendkrachten, met name met het oog op een latere vaste aanwerving. In de praktijk wordt de periode als uitzendkracht vaak als een verkapte proefperiode gebruikt, nu krijgt deze situatie wat meer wettelijke omkadering. Op die manier kan ook het misbruik van uitzendarbeid beter gesanctioneerd worden.’

Die nieuwe regelgeving levert een win-winsituatie op voor de werknemer, die zich beter beschermd weet, en de werkgever, die vaker beroep kan doen op uitzendarbeid. Maar ook die nieuwe situatie heeft volgens De Schutter een keerzijde. ‘De administratieve rompslomp voor bedrijven wordt er niet minder op.’

(ml) 

16 april 2012
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook