Mijn werkgever deelt willekeurig extraatjes uit. Moet hij dit kunnen motiveren?

Er bestaat uitgebreide literatuur over strategisch bezoldigingsbeleid. Een toekenning van willekeurige ‘extraatjes’ aan een niet duidelijk afgebakende groep van werknemers zonder enig verband met de realisatie van duidelijke, transparante en vooraf gecommuniceerde doelstellingen, zal in geen enkel handboek worden aanbevolen. Het werkt niet motiverend voor de begunstigde werknemers en het voedt de perceptie van onrechtvaardigheid, wat de werksfeer allerminst bevordert. Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian, geeft tekst en uitleg …
#

Hoe onrechtvaardig de handelswijze van de werkgever ook lijkt, ze is niet per definitie onwettig. Wettelijke bezwaren ontstaan pas wanneer de willekeur gewild of ongewild aanleiding geeft tot discriminatie of wanneer het wettelijk kader rondom het extraatje bijzondere voorwaarden oplegt die bij een willekeurige toekenning worden geschonden.

Uitgesloten

De willekeurige behandeling van werknemers zal slechts zelden aanleiding geven tot discriminatie. De vraag naar het bestaan van discriminatie stelt zich maar wanneer de willekeur aanleiding geeft tot een rechtstreeks of onrechtstreeks onderscheid op grond van een verboden onderscheidingscriterium. Er bestaat een limitatieve lijst van verboden criteria. De bekendste zijn: leeftijd, seksuele geaardheid, levensbeschouwing, een handicap, geslacht, nationale of etnische afstamming.

Slechts wanneer de willekeur tot gevolg heeft dat vooral werknemers, gekenmerkt door een bepaald beschermd criterium, worden uitgesloten of in vergelijking met andere werknemers bijzonder worden benadeeld, is dit verboden wanneer de werkgever dit onderscheid in behandeling niet kan rechtvaardigen. De werkgever zal zijn werkwijze dus maar moeten rechtvaardigen indien blijkt dat bijvoorbeeld vooral vrouwen of immigranten uit de boot vallen.

Gunstregime

Sommige voordelen genieten een (para)fiscaal gunstregime mits bepaalde voorwaarden worden nageleefd. De collectieve bonus of een premie in het pensioenplan moet een werkgever in beginsel aan een duidelijk afgebakende groep zonder (ongerechtvaardigd) onderscheid toekennen. Bij miskenning van deze voorwaarde vervalt het gunstregime.

Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian. - Meer info: www.werk.belgie.be  

31 mei 2012
Aanbevolen jobs

Mijn werkgever deelt willekeurig extraatjes uit. Moet hij dit kunnen motiveren?

Er bestaat uitgebreide literatuur over strategisch bezoldigingsbeleid. Een toekenning van willekeurige ‘extraatjes’ aan een niet duidelijk afgebakende groep van werknemers zonder enig verband met de realisatie van duidelijke, transparante en vooraf gecommuniceerde doelstellingen, zal in geen enkel handboek worden aanbevolen. Het werkt niet motiverend voor de begunstigde werknemers en het voedt de perceptie van onrechtvaardigheid, wat de werksfeer allerminst bevordert. Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian, geeft tekst en uitleg …
#

Hoe onrechtvaardig de handelswijze van de werkgever ook lijkt, ze is niet per definitie onwettig. Wettelijke bezwaren ontstaan pas wanneer de willekeur gewild of ongewild aanleiding geeft tot discriminatie of wanneer het wettelijk kader rondom het extraatje bijzondere voorwaarden oplegt die bij een willekeurige toekenning worden geschonden.

Uitgesloten

De willekeurige behandeling van werknemers zal slechts zelden aanleiding geven tot discriminatie. De vraag naar het bestaan van discriminatie stelt zich maar wanneer de willekeur aanleiding geeft tot een rechtstreeks of onrechtstreeks onderscheid op grond van een verboden onderscheidingscriterium. Er bestaat een limitatieve lijst van verboden criteria. De bekendste zijn: leeftijd, seksuele geaardheid, levensbeschouwing, een handicap, geslacht, nationale of etnische afstamming.

Slechts wanneer de willekeur tot gevolg heeft dat vooral werknemers, gekenmerkt door een bepaald beschermd criterium, worden uitgesloten of in vergelijking met andere werknemers bijzonder worden benadeeld, is dit verboden wanneer de werkgever dit onderscheid in behandeling niet kan rechtvaardigen. De werkgever zal zijn werkwijze dus maar moeten rechtvaardigen indien blijkt dat bijvoorbeeld vooral vrouwen of immigranten uit de boot vallen.

Gunstregime

Sommige voordelen genieten een (para)fiscaal gunstregime mits bepaalde voorwaarden worden nageleefd. De collectieve bonus of een premie in het pensioenplan moet een werkgever in beginsel aan een duidelijk afgebakende groep zonder (ongerechtvaardigd) onderscheid toekennen. Bij miskenning van deze voorwaarde vervalt het gunstregime.

Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian. - Meer info: www.werk.belgie.be  

31 mei 2012
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook