Jaarlijkse vakantie Vorige

1 van 150

Volgende

Mag mijn baas me tijdens mijn vakantie terugroepen naar het werk?

Voor het vastleggen van vakantie zijn er voor de werkgever twee opties: collectieve sluiting of individuele vakantie voor elke werknemer afzonderlijk.

22 juli 2011

Delen

vakantie

Bij collectieve sluiting of het vastleggen van een verplichte periode waarbinnen de vakantie moet opgenomen worden, moet een welbepaalde procedure gevolgd worden en zal het gevolg zijn dat de werknemers verplicht tegelijkertijd vakantie moeten nemen.

Is er geen collectieve sluiting, dan rest de zogenaamde individuele vakantie die slechts kan opgenomen worden in gemeenschappelijk akkoord met de werkgever, ook al kan het akkoord van de werkgever stilzwijgend zijn. Vakantie kan in dat geval nooit eenzijdig vastgelegd worden, noch door de werkgever noch door de werknemer. Je kan dus als werknemer misschien heel graag gedurende een welbepaalde periode vakantie willen nemen, een absoluut recht op deze periode heb je niet. Het komt er op aan tijdig een goede dialoog aan te gaan met je collega’s en je werkgever om samen tot een akkoord te komen.

Niet in de wet

In welke omstandigheden en om welke redenen een werkgever verlof mag weigeren, een reeds toegestane vakantie kan intrekken of meer nog, een personeelslid terugroepen uit vakantie, zal je nergens terugvinden in de wet. Rechtbanken hebben evenwel reeds verschillende keren aanvaard dat de werkgever, in het belang van de onderneming en uiteraard afgewogen tegenover de belangen van de werknemer, een verlofaanvraag kan weigeren, intrekken of zelfs iemand terugroepen.

Met andere woorden, de beslissing van de werkgever moet in proportie staan tot de gevolgen voor de werknemer. Gewapenderhand iemand aan de slag doen gaan, is natuurlijk nooit mogelijk, maar indien blijkt dat de werkgever met gegronde redenen iemand terugroept en de werknemer in kwestie weigert, kan dit beschouwd worden als werkweigering; wat op zijn beurt kan beschouwd worden als grond voor ontslag om dringende reden. In dit laatste geval heeft de werknemer geen recht op een verbrekingsvergoeding noch op werkloosheidsuitkeringen.

Het spreekt echter voor zich dat de werkgever er zich moet voor behoeden de goede werksfeer in het gedrang te brengen en rekening moet houden met de financiële gevolgen voor de werknemer - denk bijvoorbeeld aan de annuleringskosten van een geboekte reis.

Conclusie: uitzonderlijke situaties kunnen uitzonderlijke maatregelen rechtvaardigen. In geval van discussie, zal de rechtbank het laatste woord hebben.

in samenwerking met Securex   

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?