Kan ik ongestraft cadeaus aannemen van leveranciers?

Elke werknemer die geregeld contacten heeft met leveranciers wordt wel eens getrakteerd op een gratis lunch of ontvangt prullaria als een usb-stick of een balpen met het logo van de leverancier. Het gaat meestal om geschenken van beperkte waarde waarmee de leverancier zijn waardering wil uitdrukken voor de vruchtbare samenwerking. Weinig werkgevers zullen hier aanstoot aan nemen.
#

Niet alle geschenken zijn echter even onschuldig. Voor de werkgever loert steeds het gevaar om de hoek dat haar vertegenwoordigers in ruil voor mooie cadeaus contracten met leveranciers sluiten tegen voor de werkgever veel minder gunstige voorwaarden.

Wagen voor dochter

Het Arbeidshof van Brussel oordeelde in zijn arrest van 10 oktober 2008 alvast dat het ontslag om dringende reden van een facility manager die persoonlijke voordelen eiste van zijn leveranciers volkomen rechtmatig was. Het ging daarbij om niet onbelangrijke voordelen. Eén van de leveranciers stelde bijvoorbeeld gratis een wagen ter beschikking van de dochter van de manager. Het Arbeidshof oordeelde dat het vragen van cadeaus aan leveranciers, waardoor ze zich onder druk voelen gezet bij het verkrijgen van bestellingen, een overtreding van evidente deontologische regels vormt. Het Hof voegde er bovendien aan toe dat het weinig verschil uitmaakte of de werknemer de voordelen had geëist dan wel aangeboden had gekregen.

Waar ligt echter de grens?

Het is verre van eenvoudig, zo niet onmogelijk, om concreet te bepalen wat toegelaten of verboden is. Behalve het vereiste dat de werknemer zijn arbeidsovereenkomst te goeder trouw in het belang van zijn werkgever moet uitvoeren, is geen enkele wettelijke richtlijn voorhanden. Om deze grijze zone zoveel mogelijk te vernauwen, hebben vele bedrijven daarom concrete gedragsregels neergeschreven in een zogenaamde code of business conduct. De inhoud kan zeer uiteenlopend zijn maar meestal wordt de werknemer uitgenodigd om in geval van twijfel contact op te nemen met zijn overste. Indien een dergelijke gedragscode van kracht is in het bedrijf van uw werkgever, moet u zich daaraan houden.

Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian 

19 oktober 2011
Aanbevolen jobs

Kan ik ongestraft cadeaus aannemen van leveranciers?

Elke werknemer die geregeld contacten heeft met leveranciers wordt wel eens getrakteerd op een gratis lunch of ontvangt prullaria als een usb-stick of een balpen met het logo van de leverancier. Het gaat meestal om geschenken van beperkte waarde waarmee de leverancier zijn waardering wil uitdrukken voor de vruchtbare samenwerking. Weinig werkgevers zullen hier aanstoot aan nemen.
#

Niet alle geschenken zijn echter even onschuldig. Voor de werkgever loert steeds het gevaar om de hoek dat haar vertegenwoordigers in ruil voor mooie cadeaus contracten met leveranciers sluiten tegen voor de werkgever veel minder gunstige voorwaarden.

Wagen voor dochter

Het Arbeidshof van Brussel oordeelde in zijn arrest van 10 oktober 2008 alvast dat het ontslag om dringende reden van een facility manager die persoonlijke voordelen eiste van zijn leveranciers volkomen rechtmatig was. Het ging daarbij om niet onbelangrijke voordelen. Eén van de leveranciers stelde bijvoorbeeld gratis een wagen ter beschikking van de dochter van de manager. Het Arbeidshof oordeelde dat het vragen van cadeaus aan leveranciers, waardoor ze zich onder druk voelen gezet bij het verkrijgen van bestellingen, een overtreding van evidente deontologische regels vormt. Het Hof voegde er bovendien aan toe dat het weinig verschil uitmaakte of de werknemer de voordelen had geëist dan wel aangeboden had gekregen.

Waar ligt echter de grens?

Het is verre van eenvoudig, zo niet onmogelijk, om concreet te bepalen wat toegelaten of verboden is. Behalve het vereiste dat de werknemer zijn arbeidsovereenkomst te goeder trouw in het belang van zijn werkgever moet uitvoeren, is geen enkele wettelijke richtlijn voorhanden. Om deze grijze zone zoveel mogelijk te vernauwen, hebben vele bedrijven daarom concrete gedragsregels neergeschreven in een zogenaamde code of business conduct. De inhoud kan zeer uiteenlopend zijn maar meestal wordt de werknemer uitgenodigd om in geval van twijfel contact op te nemen met zijn overste. Indien een dergelijke gedragscode van kracht is in het bedrijf van uw werkgever, moet u zich daaraan houden.

Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian 

19 oktober 2011
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook