Persoonlijke ontwikkeling
Vorige

1 van 888

Volgende

Een andere job binnen hetzelfde bedrijf: 9 voordelen + 3 risico's

We need you
"Mensen blijven lang in dezelfde job." (Karolien Schoenaerts van Securex)
Waarom daarbuiten een witte raaf zoeken als je zelf (potentiële) toppers hebt zitten die de vrijgekomen job perfect kunnen invullen? Interne mobiliteit is zowel voor werkgever als werknemer interessant. Al hou je het best met enkele zaken rekening.

Cijfermateriaal over de Belgische situatie is eerder schaars. Een recent rapport over interne rekrutering in vier buurlanden (Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Duitsland) leert dat in de betrokken organisaties maar een op de vier functies in front line staff en middle line management intern ingevuld wordt. Op senior management-niveau valt dit terug tot amper 7%. Ook ander onderzoek bevestigt dat organisaties voor het invullen van hun vacatures eerder een beroep doen op externe aanwervingen dan op intern talent.

Toch hebben bedrijven er alle belang bij om op geregelde basis te bekijken hoe ze hun menselijk kapitaal inzetten en laten evolueren, oppert Karolien Schoenaerts, businessunitmanager in- en outplacement bij Securex. “Een carrière is een marathon en geen sprint”, oppert ze. “Mensen hebben vaak nood aan flexibiliteit. Soms willen ze van job veranderen omdat ze op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging of willen ze het bijvoorbeeld tijdelijk wat rustiger aan doen.”

Tips voor werkgevers

Schoenaerts geeft enkele tips voor zowel werkgevers als werknemers. “De tips voor de werkgever situeren zich op het strategische beleidsniveau. Voor hen is het belangrijk om een businesscase uit te bouwen die duidelijk de voor- en nadelen van interne mobiliteit afweegt op basis van harde cijfers”, stelt ze.

Voor werkgevers merkt ze op dat ze de hoogste slaagkans bereiken door bij andere medewerkers regelmatig bepaalde elementen te polsen. Lees hierover meer op markmagazine.be.

Uiteraard moeten ook leidinggevenden goede mensen uit hun dienst of departement durven te laten gaan ten voordele van het grotere geheel of moeten zij ook kritisch staan tegenover medewerkers die niet voldoen zodat zij niet via interne mobiliteit in een andere afdeling blijven tekortschieten. Daarnaast is het natuurlijk cruciaal dat eventueel nieuw openstaande betrekkingen transparant kunnen worden gecommuniceerd. “Zodat interne collega’s ook de mogelijkheid hebben om zich er kandidaat voor te stellen”, stelt ze.

Tips voor werknemers

Ook voor werknemers heeft Schoenaerts enkele tips. “Wacht niet te lang en ga ermee aan de slag”, raadt ze aan. “Mensen blijven lang in dezelfde job. Als werknemer moet je ook het heft in eigen handen nemen en – jawel – ook jezelf verkopen, bijvoorbeeld door een intern netwerk uit te bouwen. Ga er ook niet vanuit dat iedereen in je organisatie jou en je ambities kent”, vult ze aan.

Belangrijk is ook dat je als werknemer blijft leren. “Zo kan het een goed idee zijn om die leermomenten zelf op te zoeken. Zijn er bijvoorbeeld projecten die je interesseren en die buiten je directe werkdomein vallen? Of kun je ‘intern outsourcen’ naar een andere afdeling?

Besteed ook aandacht aan transactionele competenties en stel jezelf in vraag, raadt ze aan. “Of laat je door een loopbaancoach bijstaan om na te gaan welke competenties je minimaal moet ontwikkelingen, los van specifieke expertise, om aan de slag te blijven in de arbeidsmarkt.”

9 voordelen van een andere job binnen hetzelfde bedrijf

Op korte termijn

 • Korter rekruteringsproces
 • Lagere rekruteringskosten
 • Lagere loonkosten
 • Geen (of kortere) aanpassingsperiode nodig

Op lange termijn

 • Positief voor ontwikkeling en behoud van sleuteltalent
 • Internen kennen het interne netwerk
 • Stimuleert motivatie en engagement, onderdrukt absenteïsme
 • Draagt bij tot kennisborging en kennisontwikkeling
 • Positief effect op leerbereidheid

3 risico’s van interne mobiliteit: waarom niet (al te vaak) doen?

1. Peterprincipe

“In een hiërarchie stijgt iedere werknemer tot zijn niveau van maximale bekwaamheid.” Niet alles is mogelijk, al kan een goede expert natuurlijk sowieso ook een goede leidinggevende zijn.

2. Interne bloedarmoede

Het blijft belangrijk dat men toch regelmatig mensen van buiten de organisatie blijft aantrekken. Zij stellen voorbijgestreefde gewoontes en overtuigingen terecht in vraag en dragen bij tot innovatie en verandering.

3. Sneeuwbaleffect

De keuze voor interne kandidaten kan ervoor zorgen dat het aantal rekruteringsopdrachten snel toeneemt. Voor elke intern ingevulde opdracht komt er mogelijk een nieuwe interne rekrutering bij.


(wdh/nd/wv) - Bron: MARK Magazine 

18 juli 2016
Aanbevolen jobs

Een andere job binnen hetzelfde bedrijf: 9 voordelen + 3 risico's

We need you
"Mensen blijven lang in dezelfde job." (Karolien Schoenaerts van Securex)
Waarom daarbuiten een witte raaf zoeken als je zelf (potentiële) toppers hebt zitten die de vrijgekomen job perfect kunnen invullen? Interne mobiliteit is zowel voor werkgever als werknemer interessant. Al hou je het best met enkele zaken rekening.

Cijfermateriaal over de Belgische situatie is eerder schaars. Een recent rapport over interne rekrutering in vier buurlanden (Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Duitsland) leert dat in de betrokken organisaties maar een op de vier functies in front line staff en middle line management intern ingevuld wordt. Op senior management-niveau valt dit terug tot amper 7%. Ook ander onderzoek bevestigt dat organisaties voor het invullen van hun vacatures eerder een beroep doen op externe aanwervingen dan op intern talent.

Toch hebben bedrijven er alle belang bij om op geregelde basis te bekijken hoe ze hun menselijk kapitaal inzetten en laten evolueren, oppert Karolien Schoenaerts, businessunitmanager in- en outplacement bij Securex. “Een carrière is een marathon en geen sprint”, oppert ze. “Mensen hebben vaak nood aan flexibiliteit. Soms willen ze van job veranderen omdat ze op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging of willen ze het bijvoorbeeld tijdelijk wat rustiger aan doen.”

Tips voor werkgevers

Schoenaerts geeft enkele tips voor zowel werkgevers als werknemers. “De tips voor de werkgever situeren zich op het strategische beleidsniveau. Voor hen is het belangrijk om een businesscase uit te bouwen die duidelijk de voor- en nadelen van interne mobiliteit afweegt op basis van harde cijfers”, stelt ze.

Voor werkgevers merkt ze op dat ze de hoogste slaagkans bereiken door bij andere medewerkers regelmatig bepaalde elementen te polsen. Lees hierover meer op markmagazine.be.

Uiteraard moeten ook leidinggevenden goede mensen uit hun dienst of departement durven te laten gaan ten voordele van het grotere geheel of moeten zij ook kritisch staan tegenover medewerkers die niet voldoen zodat zij niet via interne mobiliteit in een andere afdeling blijven tekortschieten. Daarnaast is het natuurlijk cruciaal dat eventueel nieuw openstaande betrekkingen transparant kunnen worden gecommuniceerd. “Zodat interne collega’s ook de mogelijkheid hebben om zich er kandidaat voor te stellen”, stelt ze.

Tips voor werknemers

Ook voor werknemers heeft Schoenaerts enkele tips. “Wacht niet te lang en ga ermee aan de slag”, raadt ze aan. “Mensen blijven lang in dezelfde job. Als werknemer moet je ook het heft in eigen handen nemen en – jawel – ook jezelf verkopen, bijvoorbeeld door een intern netwerk uit te bouwen. Ga er ook niet vanuit dat iedereen in je organisatie jou en je ambities kent”, vult ze aan.

Belangrijk is ook dat je als werknemer blijft leren. “Zo kan het een goed idee zijn om die leermomenten zelf op te zoeken. Zijn er bijvoorbeeld projecten die je interesseren en die buiten je directe werkdomein vallen? Of kun je ‘intern outsourcen’ naar een andere afdeling?

Besteed ook aandacht aan transactionele competenties en stel jezelf in vraag, raadt ze aan. “Of laat je door een loopbaancoach bijstaan om na te gaan welke competenties je minimaal moet ontwikkelingen, los van specifieke expertise, om aan de slag te blijven in de arbeidsmarkt.”

9 voordelen van een andere job binnen hetzelfde bedrijf

Op korte termijn

 • Korter rekruteringsproces
 • Lagere rekruteringskosten
 • Lagere loonkosten
 • Geen (of kortere) aanpassingsperiode nodig

Op lange termijn

 • Positief voor ontwikkeling en behoud van sleuteltalent
 • Internen kennen het interne netwerk
 • Stimuleert motivatie en engagement, onderdrukt absenteïsme
 • Draagt bij tot kennisborging en kennisontwikkeling
 • Positief effect op leerbereidheid

3 risico’s van interne mobiliteit: waarom niet (al te vaak) doen?

1. Peterprincipe

“In een hiërarchie stijgt iedere werknemer tot zijn niveau van maximale bekwaamheid.” Niet alles is mogelijk, al kan een goede expert natuurlijk sowieso ook een goede leidinggevende zijn.

2. Interne bloedarmoede

Het blijft belangrijk dat men toch regelmatig mensen van buiten de organisatie blijft aantrekken. Zij stellen voorbijgestreefde gewoontes en overtuigingen terecht in vraag en dragen bij tot innovatie en verandering.

3. Sneeuwbaleffect

De keuze voor interne kandidaten kan ervoor zorgen dat het aantal rekruteringsopdrachten snel toeneemt. Voor elke intern ingevulde opdracht komt er mogelijk een nieuwe interne rekrutering bij.


(wdh/nd/wv) - Bron: MARK Magazine 

18 juli 2016
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook