Mag mijn interne sollicitatie geweigerd worden?

Op het werk is er een jobaanbieding die niet intern is gecommuniceerd, maar me erg interesseert. De personeelsdienst zegt dat wie in het bedrijf werkt niet in aanmerking komt.
#

Rekening houdend met het personeelsbeleid in een onderneming kan een werkgever beslissen om een jobaanbieding onmiddellijk extern aan te kondigen. Er bestaat geen wettelijke verplichting om eerst de eigen werknemers te informeren en een functie voorafgaandelijk intern open te stellen.

Discriminatie

Het is wel verboden iemand te discrimineren in het kader van de ‘werving en selectie’-procedure van een nieuwe werknemer. Dit verbod geldt zowel in privé- als overheidsbedrijven en tijdens alle fases van de aanwervings- en selectieprocedure. Concreet houdt dit in dat een werkgever tijdens deze procedure geen interne medewerker kan uitsluiten enkel en alleen op basis van het feit dat deze werknemer reeds bij hem in dienst is.

Een werkgever is verplicht het principe van gelijke behandeling na te leven ten aanzien van alle sollicitanten. Hierbij is elke vorm van discriminatie op grond van leeftijd, geslacht of seksuele geaardheid, burgerlijke staat, ziekteverleden, ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming, politieke of levensovertuiging, handicap, lidmaatschap van een vakbond of een andere organisatie verboden. Iedere kandidaat die zich geroepen voelt te reageren op een openstaande vacature moet dus tijdens de selectieprocedure op dezelfde manier behandeld worden, ongeacht of de kandidaat reeds werknemer in het bedrijf is of niet.

Objectief en redelijk

Een werkgever moet zijn selectiecriteria immers op een objectieve en redelijke wijze kunnen rechtvaardigen. Een werkgever kan in dat opzicht niet zonder enige reden zeggen dat elke interne medewerker zonder meer uitgesloten is van een welbepaalde selectieprocedure. Objectieve verschillen zoals bijvoorbeeld de vereiste van een welbepaald diploma kunnen en mogen uiteraard wél leiden tot een verschil in behandeling.

Indien u zich als werknemer gediscrimineerd voelt, kan u een klacht indienen bij de Inspectie, het Centrum voor Gelijke Kansen, de Dienst Migratie of de arbeidsbemiddelingsbureaus van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Je kan als werknemer uiteraard ook steeds onmiddellijk een vordering instellen.

in samenwerking met Securex 12 oktober 2010
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook