Alcohol
Vorige

1 van 36

Volgende

Mag mijn werkgever me testen op drugs of alcohol?

Je werkgever is verplicht te waken over de veiligheid op de werkvloer. Uiteraard kan alcohol- of druggebruik de veiligheid op het werk bedreigen en zal het gebruik hiervan op de werkvloer worden verboden. Je werkgever mag dit echter niet onbeperkt controleren.
#

Doorgedreven controle zou immers strijdig kunnen zijn met het recht op privacy. Het KB van 28 mei 2003 verbiedt werkgevers daarom drugs- of alcoholtesten te organiseren, zelfs met uitdrukkelijke instemming van de werknemer of bij vermoeden van misbruik.

Uit de hand lopen

De arbeidsgeneesheer mag wel een test uitvoeren in het kader van de medische keuring, maar hij mag enkel aan je werkgever laten weten of je al dan niet bekwaam bent voor een bepaalde job. Hij mag geen informatie verstrekken over eventueel alcohol- of druggebruik.

Dit neemt echter niet weg dat soms situaties dermate uit de hand kunnen lopen dat een optreden vereist is. In sommige ondernemingen hebben werkgever en vakbonden daarom een akkoord gesloten om toch alcohol- en drugtests door te voeren. Deze testen hebben echter geen juridische (bewijs)waarde. Ze zouden enkel een afschrikwekkend effect moeten hebben op de werknemers.

Politie grijpt in

In bijzondere gevallen kan een beroep worden gedaan op politiediensten. Indien je werkgever vermoedt dat je onder invloed bent en je voor beroepsdoeleinden de baan op moet, kan je werkgever de politie vorderen om een alcoholtest af te nemen.

Als blijkt dat je onder invloed bent, kan je verboden worden achter het stuur plaats te nemen. Indien je werkgever niets doet en jij veroorzaakt een ongeval, bestaat het risico dat hij aansprakelijk wordt gesteld wegens schuldig verzuim.

Niet direct ontslagen

Wanneer je werkgever vaststelt - aan de hand van bijvoorbeeld getuigenverklaringen - dat je dronken bent, kan hij trouwens niet onmiddellijk tot ontslag om dringende reden overgaan, tenzij bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen, zoals bij herhaling of wegens de aard van de functie.

20 oktober 2014
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook