Inhoud contract
Vorige

1 van 47

Volgende

Mag alle communicatie van je bedrijf uitsluitend in het Engels?

“Ik ben in dienst van een internationaal bedrijf waar alle communicatie in het Engels gebeurt. Kan mijn arbeidsovereenkomst en bonusplan ook zomaar in het Engels worden opgesteld?” We vroegen het aan Midas Sweerman en Stijn Demeestere, advocaten bij Laga.
#

Overeenkomstig de Grondwet worden de sociale betrekkingen tussen werkgevers en hun personeel geregeld door het Nederlandse Taaldecreet, Franse Taaldecreet en de Bestuurstaalwet. De exploitatiezetel is doorslaggevend om te bepalen welke regelgevende tekst van toepassing is.

Exploitatiezetel

Een exploitatiezetel doelt op iedere vestiging of centrum van activiteit met enige standvastigheid waaraan de werknemer gehecht is, en waar de sociale contacten tussen de twee partijen in principe plaatshebben. Het gaat om de plaats waar opdrachten en instructies worden gegeven aan de werknemer, waar hem mededelingen worden gedaan en de plaats waar de werknemer zich tot zijn werkgever richt. Irrelevant is bijvoorbeeld het feit dat het moederbedrijf Amerikaans, Chinees of Russisch is.

Taalvoorschriften

De wettelijke principes van het taalgebruik kunnen samengevat worden in het volgende schema:

Indien de exploitatiezetel gelegen is in dan moet de werkgever gebruiken in
het Nederlandse taalgebied het Nederlands - de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers
- de wettelijke voorgeschreven akten en bescheiden
- alle documenten welke bestemd zijn voor het personeel
Brussel hoofdstad, het Duitse taalgebied of de gemeenten met taalfaciliteiten de taal van het betreffende gebied en voor Brussel het Nederlands voor het Nederlandssprekende en het Frans voor het Franssprekende personeel - de akten en bescheiden die voorgeschreven zijn bij de wetten en reglementen
- akten en bescheiden bestemd voor het personeel
het Franse taalgebied het Frans - de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers
- de akten en documenten voorgeschreven door de wet en de reglementen

Sancties

Wanneer de documenten niet zijn opgesteld in de juiste taal, verschilt de sanctie naargelang het taalgebied waarbinnen de exploitatiezetel zich bevindt:

  • Nederlands taalgebied: nietigheid van de akte of het document. Een vertaling van het document naar de juiste taal heeft slechts gevolgen voor de toekomst. Deze nietigheid mag aan de werknemer echter geen nadeel berokkenen. Concreet zal je bijvoorbeeld recht hebben op een bonus ook al vervul je de in het Engels opgestelde voorwaarden niet.
  • Frans taalgebied: nietigheid van de akte of het document. Een vertaling van het document naar de juiste taal heeft slechts gevolgen voor de toekomst. Anders dan het Nederlandse taaldecreet, bepaalt het Franse niet dat een eventuele nietigheid de werknemer niet mag benadelen.
  • Brussel-Hoofdstad, Duits taalgebied en faciliteitgemeenten: de akte of het document moet verplicht worden vervangen door een nieuw exemplaar in de juiste taal. Deze vervangende akte of document behoudt de geldigheid met terugwerkende kracht van het oorspronkelijk document.

Verhuis ander taalgebied

De rechtspraak blijkt een strenge toepassing van het Nederlandse taaldecreet te hanteren wanneer de exploitatiezetel verplaatst wordt. Aangezien het Nederlandse taaldecreet geen uitdrukkelijke uitzondering maakt voor reeds bestaande documenten, moeten ook deze documenten in het Nederlands worden opgesteld. Een werkgever die zijn exploitatiezetel verhuist van het Frans taalgebied naar het Nederlands taalgebied wordt verplicht de arbeidsovereenkomst of het bonusplan opnieuw in het Nederlands op te stellen.

(ms/sd) - Met dank aan: Laga 

19 februari 2016
Aanbevolen jobs

Mag alle communicatie van je bedrijf uitsluitend in het Engels?

“Ik ben in dienst van een internationaal bedrijf waar alle communicatie in het Engels gebeurt. Kan mijn arbeidsovereenkomst en bonusplan ook zomaar in het Engels worden opgesteld?” We vroegen het aan Midas Sweerman en Stijn Demeestere, advocaten bij Laga.
#

Overeenkomstig de Grondwet worden de sociale betrekkingen tussen werkgevers en hun personeel geregeld door het Nederlandse Taaldecreet, Franse Taaldecreet en de Bestuurstaalwet. De exploitatiezetel is doorslaggevend om te bepalen welke regelgevende tekst van toepassing is.

Exploitatiezetel

Een exploitatiezetel doelt op iedere vestiging of centrum van activiteit met enige standvastigheid waaraan de werknemer gehecht is, en waar de sociale contacten tussen de twee partijen in principe plaatshebben. Het gaat om de plaats waar opdrachten en instructies worden gegeven aan de werknemer, waar hem mededelingen worden gedaan en de plaats waar de werknemer zich tot zijn werkgever richt. Irrelevant is bijvoorbeeld het feit dat het moederbedrijf Amerikaans, Chinees of Russisch is.

Taalvoorschriften

De wettelijke principes van het taalgebruik kunnen samengevat worden in het volgende schema:

Indien de exploitatiezetel gelegen is in dan moet de werkgever gebruiken in
het Nederlandse taalgebied het Nederlands - de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers
- de wettelijke voorgeschreven akten en bescheiden
- alle documenten welke bestemd zijn voor het personeel
Brussel hoofdstad, het Duitse taalgebied of de gemeenten met taalfaciliteiten de taal van het betreffende gebied en voor Brussel het Nederlands voor het Nederlandssprekende en het Frans voor het Franssprekende personeel - de akten en bescheiden die voorgeschreven zijn bij de wetten en reglementen
- akten en bescheiden bestemd voor het personeel
het Franse taalgebied het Frans - de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers
- de akten en documenten voorgeschreven door de wet en de reglementen

Sancties

Wanneer de documenten niet zijn opgesteld in de juiste taal, verschilt de sanctie naargelang het taalgebied waarbinnen de exploitatiezetel zich bevindt:

  • Nederlands taalgebied: nietigheid van de akte of het document. Een vertaling van het document naar de juiste taal heeft slechts gevolgen voor de toekomst. Deze nietigheid mag aan de werknemer echter geen nadeel berokkenen. Concreet zal je bijvoorbeeld recht hebben op een bonus ook al vervul je de in het Engels opgestelde voorwaarden niet.
  • Frans taalgebied: nietigheid van de akte of het document. Een vertaling van het document naar de juiste taal heeft slechts gevolgen voor de toekomst. Anders dan het Nederlandse taaldecreet, bepaalt het Franse niet dat een eventuele nietigheid de werknemer niet mag benadelen.
  • Brussel-Hoofdstad, Duits taalgebied en faciliteitgemeenten: de akte of het document moet verplicht worden vervangen door een nieuw exemplaar in de juiste taal. Deze vervangende akte of document behoudt de geldigheid met terugwerkende kracht van het oorspronkelijk document.

Verhuis ander taalgebied

De rechtspraak blijkt een strenge toepassing van het Nederlandse taaldecreet te hanteren wanneer de exploitatiezetel verplaatst wordt. Aangezien het Nederlandse taaldecreet geen uitdrukkelijke uitzondering maakt voor reeds bestaande documenten, moeten ook deze documenten in het Nederlands worden opgesteld. Een werkgever die zijn exploitatiezetel verhuist van het Frans taalgebied naar het Nederlands taalgebied wordt verplicht de arbeidsovereenkomst of het bonusplan opnieuw in het Nederlands op te stellen.

(ms/sd) - Met dank aan: Laga 

19 februari 2016
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook