In welke taal moet mijn contract opgesteld zijn?

De keuze van de taal die wordt gebruikt in de arbeidsrelaties tussen werkgevers en hun personeel, is in België niet vrij. Alles hangt af van de plaats waar de zetel van het bedrijf zich bevindt of waar de werknemer zijn activiteiten uitoefent.
#

Verplicht taalgebruik

Zo is de werkgever die een exploitatiezetel heeft in het Nederlandse, Franse of Duitse taalgebied verplicht om alleen respectievelijk het Nederlands, Frans of Duits te gebruiken, ongeacht de taal waarin de werknemer zich uitdrukt. Als de exploitatiezetel in het Brussels Gewest ligt, moet het contract opgesteld worden in de taal van de werknemer (Nederlands of Frans). Daarentegen moet de werkgever wiens uitbatingszetel zich in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad bevindt, het Nederlands gebruiken in zijn relaties met het Nederlandstalige personeel en het Frans in zijn relaties met het Franstalige.

Niet voor alle contacten

In het Duitse taalgebied en in Brussel-Hoofdstad is het gebruik van de vereiste taal alleen verplicht voor de akten en documenten die de wet oplegt, net als documenten die bestemd zijn voor het personeel. Zo moeten de arbeidsovereenkomst, de formele briefwisseling en de opzeggingsbrieven in de juiste taal worden opgesteld. Er kan wel een vertaling worden bijgevoegd. In het Nederlandse en Franse taalgebied, met uitzondering van de faciliteitengemeenten, wordt het gebruik van de vereiste taal opgelegd voor alle professionele contacten tussen werkgevers en werknemers, zowel mondeling als schriftelijk.

Sancties

De sancties die verbonden zijn aan documenten die niet in de correcte taal werden opgesteld, variëren in functie van het taalgebied. In Brussel-Hoofdstad moeten deze documenten gewoon worden vervangen door een vertaling in de opgelegde taal. De vervanging gebeurt met terugwerkende kracht, en het document zal geacht worden altijd te hebben bestaan in de correcte taal.

Nietig

Maar in het Nederlandse en Franse taalgebied zijn alle documenten nietig als ze in de verkeerde taal zijn opgesteld. Het document moet dus worden vervangen, maar het vervangende exemplaar heeft slechts betrekking op de toekomst. Bovendien zal het onderhoud van de werkgever met de werknemer, verondersteld worden nooit te hebben plaatsgevonden.

27 september 2013
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook