Welke job past bij mij?
Vorige

1 van 508

Volgende
Volgend artikel:

4 redenen waarom je maar beter niet overgekwalificeerd bent

Maak je zorgloopbaan zo dynamisch als je zelf wil

Femke Van de Voorde
Als het om zorgjobs gaat, denk je eerst aan verpleegkundigen en artsen. Maar een job in de zorg kan er ook heel anders uitzien. De zorgsector biedt je namelijk een enorme waaier aan job- en carrièremogelijkheden. Jobat stelde een mooi panel van uiteenlopende zorgwerkgevers samen voor een gesprek over alle facetten van werken in de zorg. Vandaag in deel 3: hoe kan jouw zorgcarrière eruit zien?

“80 procent van de zogenaamde patient journey, het traject dat een patiënt of klant aflegt in een zorgbedrijf, wordt bepaald door processen die niet rechtstreeks gerelateerd zijn aan zorghandelingen”, klinkt het bij ZORGI, dat zich specialiseert in IT-oplossingen voor de zorgsector.

Binnen zorginstellingen zijn er nu eenmaal heel veel diverse profielen aan de slag en ICT-ers vormen daarin een belangrijke groep. “Zorginstellingen zijn als bedrijven met specifieke activiteiten”, legt Melchior Wathelet (ZORGI) uit. “Wij vertalen hun businessnoden in IT-oplossingen”.

Maak een carrièreswitch

“Daarom hebben we mensen nodig die de zorg kennen”, vervolgt Wathelet. “Van onze 350 medewerkers komen er veel uit de sector én sommigen keren er na jaren zelfs terug. Dankzij die wisselwerking kunnen we de juiste ICT-tools ontwikkelen. Bij ZORGI werken heel wat ICT’ers en technici, maar ook functionele experten met een zorg-, financiële of logistieke achtergrond die de ziekenhuiswereld van binnenuit kennen.”

Ook binnen FPC Gent en FPC Antwerpen kijken we voorbij de zorgprofielen, zegt Femke Van de Voorde (FPC). “Naast psychiaters, psychologen en verpleegkundigen werken we ook met therapeutisch assistenten. In deze laatste rol kan je met elk zorgdiploma starten. Gezien de moeilijke arbeidsmarkt willen we nu ook kandidaten zonder zorgdiploma aantrekken als woon-en leefgroepbegeleider. Binnen beide behandelcentra ondersteunen we de medewerkers die graag verder willen groeien in het behalen van een zorgdiploma waarbij ze eventueel kunnen doorstromen naar een andere functie of andere verantwoordelijkheden kunnen opnemen.”

Vastroesten hoort er niet bij

UZ Leuven heeft troeven voor wie niet ter plaatse wil blijven trappelen, zegt Koen Balcaen. “De klinische ladder is een duidelijk carrièrepad voor verpleegkundigen, maar in een huis met 10.000 werknemers is meer mogelijk. Je kan referentieverpleegkundige worden of expert en dat combineren met lesgeven. Die mogelijkheden willen we verder ontwikkelen, want zo stimuleren we innovatie.”

Collega Peter Hermans vult aan: “We hebben diverse professionals in data, IT, communicatie, maar ook juristen, aankopers en ingenieurs … Sowieso zijn we groot genoeg om je altijd nieuwe kansen te bieden.” Interne mobiliteit is daarbij niet hetzelfde als ‘breed inzetbaar’ zijn, stipt Koen Balcaen nog aan. “Je opleiding en ervaring worden altijd naar waarde geschat.”

Koen Balcaen

De vlakke carrière van een verpleegkundige is een hardnekkig cliché, zegt Liesbet Lombaerts (GZA): “Doorgroeien en functiedifferentiatie zijn perfect mogelijk. Het beroep heeft veel toegevoegde functies en taken. Ieder heeft een eigen eindverantwoordelijkheid, kennis en knowhow. In een multidisciplinair zorgteam behoud je ook met je specialisatie toch het overzicht. En laten we vooral de basiszorg en wie daar bewust voor kiest ondersteunen. We hebben de handen aan het bed heel hard nodig.”

Diversifieer je jobinhoud

Ook bij GZA neem je zelf je carrière in handen, benadrukt Geert Goossens. “In ons loopbaancentrum kan je al je mogelijkheden aftoetsen. Daarnaast speelt je leidinggevende een belangrijke rol voor je loopbaanplanning.”

ZNA benadrukt de vele facetten van de rol van verpleegkundige én de mogelijkheden voor niet-zorgprofielen zoals ICT’ers, ingenieurs, duurzaamheidsmedewerkers, schoonmakers en techniekers. Wim Van de Waeter: “Een ziekenhuis is een complex ecosysteem dat verschillende profielen met uiteenlopende verantwoordelijkheden nodig heeft. Dat biedt je kansen om in- en uit de pure zorgverlening te switchen. Onze grootte en meerdere locaties maken die mobiliteit ook mogelijk.”

Wie eens iets anders wil, heeft vaak een positieve drive die we graag ondersteunen, zegt Diederik Van Noten (ZNA) daarover. “Ons loopbaancentrum biedt je daar laagdrempelig de kans toe. Uit- of terugtreden in een bepaalde rol, van zorg naar IT,… het kan allemaal. We spotten daarbovenop zelf actief medewerkers met veel potentieel en begeleiden hen. Mensen laten voelen dat we investeren in hun ontwikkeling, geeft hen vleugels.”

Leren en opleiden staan centraal

Zelfontplooiing en levenslang leren verbreden de rol van de verpleegkundige, zegt Jan Van Mierlo (Sint-Trudo). “Een regionaal ziekenhuis biedt je volop kansen. Je wordt uitgedaagd in je eigen functie, neemt deel aan projecten, innoveert mee… . Omdat we eigen inbreng in de zorgprocessen waarderen, kunnen we onze vacatures voor expert-verpleegkundigen en hoofdverpleegkundigen meestal intern invullen. Wij detecteren competenties en goesting, maar we verwachten ook dat je permanent wil bijleren. En een job op dialyse is heel anders dan bij medische beeldvorming, dus ook wij duwen je niet zomaar van de ene rol in de andere.”

Thuisverpleging, tot palliatieve zorg toe, is complex en divers én evolueert mee met de samenleving. In die snel veranderende zorgomgeving is levenslang leren van belang. Binnen thuisverplegingsorganisatie Wit-Gele Kruis vullen diverse interne en externe opleidingen die nood in. “Daarbij omvat ‘leren’ zoveel méér dan ‘opgeleid worden’ – en liefst zo vroeg mogelijk, als stagiair”, zegt Sofie De Ceuster.

“We focussen op ervaringsgericht leren via leermomenten tijdens de zorgverlening. Bij de onboarding betrekken we medewerkers uit de hele organisatie. In de lerende organisatie die we willen zijn, brengt overleg met de leidinggevende permanent in kaart wat je leernood is. Maar als (zorg)medewerker draag je zelf de verantwoordelijkheid voor je leertraject.”

Elke zorgcarrière is zinvol

Atypisch zijn de carrièremogelijkheden bij de externe dienstverleners. “Onze zorgconsulenten werken in multidisciplinaire teams samen”, zegt Dirk Van de Walle (Securex). “We streven creatief en innovatief naar welzijn voor onze eigen werknemers én bij de klanten voor wie we werken. Als verpleegkundige, preventieadviseur of psycholoog ben je bij ons een projectmanager voor change. Een werknemer overtuigen dat stoppen met roken beter is, is verandering begeleiden. Tegelijk vind je bij Securex ook zélf een gezonde work-lifebalans – denk maar aan de drukbezette huisarts die bij ons in loondienst wil komen.”

“Als zorgverlener binnen een externe dienst help je mee om ziekte en arbeidsongeschiktheid te voorkomen door preventieve zorg én draag je bij tot het snel en duurzaam re-integreren van arbeidsongeschikte werknemers. Zo lever je een essentiële bijdrage tot het verhogen van de arbeidsparticipatie en human kapitaal van ondernemingen”, vat Hilde Vanacker (IDEWE) samen.

Bij een mutualiteit help je bovendien mee om een werkbare sociale zekerheid te bewaren, benadrukt Anne-Marie Bonroy (CM): “Bovendien wordt als gezondheidsfonds preventie steeds belangrijker. Onze paramedici zoeken mee naar de oorzaken van de burn-out waardoor mensen uitvallen, we werken ook samen met de maatschappelijk werkers van de ziekenfondsen en onze Terug naar Werk-coördinatoren begeleiden onze leden naar een re-integratie op de arbeidsmarkt. De zorg die je levert in dienst van een mutualiteit heeft veel meer facetten dan je denkt.”

Ontdek alle verhalen in onze reeks ‘Werken in de Zorg’
15 september 2022
Anderen bekeken ook