Concurrentiebeding
Vorige

1 van 10

Volgende

Kan solliciteren bij een concurrent tot ontslag leiden?

7 november 2012
Volgens Stijn Demeestere, advocaat by Lydian, heeft een werkgever geen reden voor ontslag nodig. De echte vraag is echter of je door je sollicitatie bij een concurrent een zodanige fout hebt begaan dat je werkgever je wel om dringende reden kan ontslaan.
solliciteren

Een bediende kan altijd worden ontslagen, tenzij hij een specifieke ontslagbescherming geniet. Je werkgever heeft zelfs geen reden voor ontslag nodig. Hij moet wel een opzeggingstermijn respecteren of een opzeggingsvergoeding betalen.

"De vraag is vooral of je door je sollicitatie bij een concurrent een zodanige fout hebt begaan dat je werkgever je om dringende reden kan ontslaan. In de praktijk blijkt alvast dat vele werkgevers van mening zijn dat een sollicitatie bij een concurrent een zodanige inbreuk op de loyauteitsverplichting is dat zij de werknemer inderdaad kunnen ontslaan zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding. De rechtspraak blijkt hen echter zelden gelijk te geven."

De Arbeidsovereenkomstenwet verbiedt een werknemer zowel tijdens als na de uitvoering van de arbeidsovereenkomst daden van oneerlijke concurrentie te stellen.

Stap te ver

De rechtspraak blijkt het er unaniem over eens te zijn dat alle daden van concurrentie gesteld tijdens de arbeidsovereenkomst per definitie oneerlijk en dus verboden zijn.

Voorwaarde is wel dat effectieve daden van concurrentie worden gesteld. Louter voorbereidende handelingen met het oog op de start van concurrerende activiteiten zijn geen daden van concurrentie en wel toegelaten.

Werden als louter voorbereidende handelingen in rechtspraak aanzien: het solliciteren bij een concurrent met het oog op latere indiensttreding op voorwaarde dat de werknemer geen zakengeheimen of vertrouwelijke informatie van zijn werkgever prijsgeeft, het nemen van een participatie in een concurrerende onderneming, het loutere voornemen om concurrentie te plegen jegens zijn werkgever, de oprichting van een concurrerende vennootschap. Deze voorbereidende handelingen verantwoorden geen ontslag om dringende reden.

De werknemer gaat (uiteraard) een stap te ver wanneer hij tijdens zijn arbeidsovereenkomst producten aanprijst van een concurrent, offertes maakt voor concurrenten, cliënten afleidt naar een toekomstige zakenpartner en de schijn wekt dat deze alle activiteiten van de werkgever overneemt. Deze handelingen verantwoorden wel een ontslag om dringende reden.

(sd) 

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook