Elk contact met concurrent (ook privé) moet gemeld worden aan de baas

Mijn werkgever verplicht me om elk contact, privé- of professioneel, met werknemers van de concurrentie te melden. Heeft hij dat recht?
#

De gezagsrelatie tussen werkgever en werknemer impliceert per definitie dat de werknemer, binnen de lijnen van de wet en van wat werd overeengekomen, een inmenging op zijn privacy moet toestaan. Het werknemer zijn, brengt met zich mee dat een werkgever zegt wat je moet doen, wat je moet laten en dat hij je controleert.

Het akkoord om in ondergeschikt verband arbeid te verrichten, wil echter niet zeggen dat de werknemer integraal afstand doet van zijn recht op privacy. Tussen het recht op gezagsuitoefening en het recht op privacy moet een evenwicht bestaan. De inmenging in de persoonlijke levenssfeer door het controlebeleid van de werkgever is maar geoorloofd voor zover de werkgever een legitiem doel nastreeft en voor zover de maatregelen noodzakelijk zijn om dat doel te bereiken.

Bedrijfsgeheimen

Het is belangrijk om na te gaan waarom de werkgever wil weten wie met de werknemers van de concurrentie contact heeft gehad. De vraag om elk contact met de werknemers van de concurrentie te melden en/of te registreren, kan ingegeven zijn door de vrees dat bedrijfsgeheimen worden prijsgegeven aan de concurrentie of door de vrees voor oneerlijke concurrentie. In voorkomend geval is enige inmenging in de persoonlijke levenssfeer van de werknemer verdedigbaar.

Om geoorloofd te zijn, is vereist dat de inmenging niet verder gaat dan nodig om het legitiem doel te bereiken. In hoeverre is het noodzakelijk dat werknemers elk contact met de concurrentie moeten melden en registreren om oneerlijke concurrentie of het bekend worden van bedrijfsgeheimen te verhinderen?

Te verregaand

De controle lijkt in dit geval zeer verregaand zodat men zich de vraag kan stellen of de maatregel niet disproportioneel is. Men kan zich indenken dat de werkgever minder verregaande maatregelen kan nemen om te vermijden dat zaken- of bedrijfsgeheimen het bedrijf verlaten. De werkgever kan ervoor zorgen dat slechts een beperkte groep toegang tot deze informatie heeft, de toegang tot de geheimen is afgeschermd door paswoorden dan wel zich in een afgesloten ruimte bevindt. Voorts kan de werkgever ervoor zorgen dat de arbeidsovereenkomsten van de betrokken werknemers solide concurrentiebedingen bevatten en uitvindingen beschermd zijn door een octrooi.

Onvoorwaardelijk elk contact met werknemers van de concurrentie verbieden lijkt me dan ook een te verregaande inperking van het privacyrecht van de werknemer.

Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian. 

20 februari 2012
Aanbevolen jobs

Elk contact met concurrent (ook privé) moet gemeld worden aan de baas

Mijn werkgever verplicht me om elk contact, privé- of professioneel, met werknemers van de concurrentie te melden. Heeft hij dat recht?
#

De gezagsrelatie tussen werkgever en werknemer impliceert per definitie dat de werknemer, binnen de lijnen van de wet en van wat werd overeengekomen, een inmenging op zijn privacy moet toestaan. Het werknemer zijn, brengt met zich mee dat een werkgever zegt wat je moet doen, wat je moet laten en dat hij je controleert.

Het akkoord om in ondergeschikt verband arbeid te verrichten, wil echter niet zeggen dat de werknemer integraal afstand doet van zijn recht op privacy. Tussen het recht op gezagsuitoefening en het recht op privacy moet een evenwicht bestaan. De inmenging in de persoonlijke levenssfeer door het controlebeleid van de werkgever is maar geoorloofd voor zover de werkgever een legitiem doel nastreeft en voor zover de maatregelen noodzakelijk zijn om dat doel te bereiken.

Bedrijfsgeheimen

Het is belangrijk om na te gaan waarom de werkgever wil weten wie met de werknemers van de concurrentie contact heeft gehad. De vraag om elk contact met de werknemers van de concurrentie te melden en/of te registreren, kan ingegeven zijn door de vrees dat bedrijfsgeheimen worden prijsgegeven aan de concurrentie of door de vrees voor oneerlijke concurrentie. In voorkomend geval is enige inmenging in de persoonlijke levenssfeer van de werknemer verdedigbaar.

Om geoorloofd te zijn, is vereist dat de inmenging niet verder gaat dan nodig om het legitiem doel te bereiken. In hoeverre is het noodzakelijk dat werknemers elk contact met de concurrentie moeten melden en registreren om oneerlijke concurrentie of het bekend worden van bedrijfsgeheimen te verhinderen?

Te verregaand

De controle lijkt in dit geval zeer verregaand zodat men zich de vraag kan stellen of de maatregel niet disproportioneel is. Men kan zich indenken dat de werkgever minder verregaande maatregelen kan nemen om te vermijden dat zaken- of bedrijfsgeheimen het bedrijf verlaten. De werkgever kan ervoor zorgen dat slechts een beperkte groep toegang tot deze informatie heeft, de toegang tot de geheimen is afgeschermd door paswoorden dan wel zich in een afgesloten ruimte bevindt. Voorts kan de werkgever ervoor zorgen dat de arbeidsovereenkomsten van de betrokken werknemers solide concurrentiebedingen bevatten en uitvindingen beschermd zijn door een octrooi.

Onvoorwaardelijk elk contact met werknemers van de concurrentie verbieden lijkt me dan ook een te verregaande inperking van het privacyrecht van de werknemer.

Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian. 

20 februari 2012
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook