Kan mijn werkgever mijn ontslag weigeren?

Geen enkele werkgever ziet graag een goede werkkracht vertrekken. De werkgever heeft vaak aanzienlijk geïnvesteerd in zijn vorming en opleiding. Bovendien is het in tijden van schaarste op de arbeidsmarkt niet altijd gemakkelijk om een geschikte vervanger te vinden.
Ontslag
Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian

Het gebeurt daarom wel vaker dat een werkgever een werknemer die ontslag wil nemen, tracht op andere gedachten te brengen. Toch kan een werkgever een ontslag niet als zodanig weigeren. Het ontslag is niets meer dan de eenzijdige wilsuiting van één van de contractspartijen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De geldigheid van het ontslag hangt dan ook niet af van het akkoord van je werkgever.

Aangetekend

Natuurlijk moet je wel alle wettelijke formaliteiten vervullen om op een regelmatige wijze ontslag te nemen. Je moet in je ontslagbrief duidelijk het begin en de duur van de opzeggingstermijn vermelden. Je moet de brief aan je werkgever overhandigen en hem vragen het duplicaat voor ontvangst te ondertekenen. Indien je werkgever weigert de ontslagbrief te ondertekenen, kan je de ontslagbrief aangetekend versturen of zelfs door een gerechtsdeurwaarder laten betekenen.

De duur van de in acht te nemen opzeggingstermijn hangt af van je statuut als arbeider of bediende, je anciënniteit en je loonniveau. Voor arbeiders liggen de opzeggingstermijnen duidelijk vast en bestaat er in de praktijk weinig discussie. Voor bedienden van wie het jaarloon niet hoger is dan 32.254 euro bruto (geldt voor 2013) bedraagt de opzeggingstermijn de helft van de opzeggingstermijn die de werkgever zou moeten in acht nemen zonder meer dan drie maanden te bedragen. Wanneer de bediende een hoger loon heeft, moeten werkgever en werknemer akkoord gaan over de opzeggingstermijn. De opzeggingstermijn mag niet langer zijn dan 6 of 4,5 maanden naargelang je loon respectievelijk hoger is dan 61.071 euro (geldt voor 2011) of niet.

Als je werkgever niet akkoord gaat met de voorgestelde opzeggingstermijn, rest je geen andere keuze dan de opzeggingstermijn ter kennis te brengen die jij redelijk acht. De weigering van je werkgever tast de geldigheid van je ontslag niet aan. Je riskeert wel dat je werkgever de betaling van een opzeggingsvergoeding zal vragen gelijk aan het loon overeenstemmend met de duur van opzeggingstermijn die je volgens je werkgever langer had moeten presteren.

(Stijn Demeestere) 

27 december 2012
Aanbevolen jobs

Kan mijn werkgever mijn ontslag weigeren?

Geen enkele werkgever ziet graag een goede werkkracht vertrekken. De werkgever heeft vaak aanzienlijk geïnvesteerd in zijn vorming en opleiding. Bovendien is het in tijden van schaarste op de arbeidsmarkt niet altijd gemakkelijk om een geschikte vervanger te vinden.
Ontslag
Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian

Het gebeurt daarom wel vaker dat een werkgever een werknemer die ontslag wil nemen, tracht op andere gedachten te brengen. Toch kan een werkgever een ontslag niet als zodanig weigeren. Het ontslag is niets meer dan de eenzijdige wilsuiting van één van de contractspartijen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De geldigheid van het ontslag hangt dan ook niet af van het akkoord van je werkgever.

Aangetekend

Natuurlijk moet je wel alle wettelijke formaliteiten vervullen om op een regelmatige wijze ontslag te nemen. Je moet in je ontslagbrief duidelijk het begin en de duur van de opzeggingstermijn vermelden. Je moet de brief aan je werkgever overhandigen en hem vragen het duplicaat voor ontvangst te ondertekenen. Indien je werkgever weigert de ontslagbrief te ondertekenen, kan je de ontslagbrief aangetekend versturen of zelfs door een gerechtsdeurwaarder laten betekenen.

De duur van de in acht te nemen opzeggingstermijn hangt af van je statuut als arbeider of bediende, je anciënniteit en je loonniveau. Voor arbeiders liggen de opzeggingstermijnen duidelijk vast en bestaat er in de praktijk weinig discussie. Voor bedienden van wie het jaarloon niet hoger is dan 32.254 euro bruto (geldt voor 2013) bedraagt de opzeggingstermijn de helft van de opzeggingstermijn die de werkgever zou moeten in acht nemen zonder meer dan drie maanden te bedragen. Wanneer de bediende een hoger loon heeft, moeten werkgever en werknemer akkoord gaan over de opzeggingstermijn. De opzeggingstermijn mag niet langer zijn dan 6 of 4,5 maanden naargelang je loon respectievelijk hoger is dan 61.071 euro (geldt voor 2011) of niet.

Als je werkgever niet akkoord gaat met de voorgestelde opzeggingstermijn, rest je geen andere keuze dan de opzeggingstermijn ter kennis te brengen die jij redelijk acht. De weigering van je werkgever tast de geldigheid van je ontslag niet aan. Je riskeert wel dat je werkgever de betaling van een opzeggingsvergoeding zal vragen gelijk aan het loon overeenstemmend met de duur van opzeggingstermijn die je volgens je werkgever langer had moeten presteren.

(Stijn Demeestere) 

27 december 2012
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook