Collega's
Vorige

1 van 508

Volgende

Kan je baas je verplichten het werk van een collega met vakantie erbij te nemen?

werk overnemen van een collega
Kan mijn baas me verplichten om, tijdens de vakantie van een collega, die zijn werk erbij te nemen?

Bij het begin van de arbeidsrelatie wordt een arbeidsovereenkomst getekend tussen de werkgever en de werknemer waarin onder meer vermeld wordt welke functie de werknemer zal gaan uitoefenen en wat de inhoud hiervan is.

Bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst aanvaard je als werknemer dat je arbeid verricht in ondergeschikt verband en dat je onder het gezag, de leiding en het toezicht staat van je werkgever. Dit houdt in dat de werkgever het recht heeft instructies te geven over het uit te voeren werk en het werk in zijn onderneming op dusdanige wijze te organiseren dat alles vlot verloopt.

Kan niet? Kan wel!

Om te weten of je tijdens de vakantie van je collega zijn werk erbij moet nemen, moeten de twee bovenstaande elementen tegen elkaar afgewogen worden.

Wat tussen de werknemer en werkgever wordt overeengekomen in een arbeidsovereenkomst, kan immers niet zomaar eenzijdig gewijzigd worden door de werkgever. Zo kan de werkgever geen eenzijdige wijzigingen aanbrengen aan jouw functie of andere essentiële bestanddelen van jouw arbeidsovereenkomst (zoals arbeidsplaats, -tijd, loon, arbeidsduur enzovoort). Een werkgever kan in die zin niet plots van een commercieel bediende eenzijdig eisen en verwachten dat deze ook de functie en het werk van de administratieve bediende op zich neemt.

De werkgever heeft echter wel het recht om met het oog op de goede werking van zijn onderneming en rekening houdend met de aan- en afwezigheden van zijn personeel en de functies die door iedereen worden uitgevoerd, het werk te organiseren of te reorganiseren naar aanleiding van een vakantie van een of meerdere werknemers. Het spreekt voor zich dat dergelijke reorganisatie van het werk kan inhouden dat welbepaalde opdrachten of het werk van de afwezige collega wordt herverdeeld en doorgeschoven naar één of meerder andere collega‘s. Dit alles uiteraard binnen de grenzen van de arbeidsduur (de officiële arbeidsduur bedraagt 38 uur per week); logischerwijze kan de werkgever immers niet van een werknemer eisen dat hij twee maal meer uren presteert dan voorzien in de arbeidsovereenkomst.

in samenwerking met Securex 18 augustus 2020
Aanbevolen jobs

Kan je baas je verplichten het werk van een collega met vakantie erbij te nemen?

werk overnemen van een collega
Kan mijn baas me verplichten om, tijdens de vakantie van een collega, die zijn werk erbij te nemen?

Bij het begin van de arbeidsrelatie wordt een arbeidsovereenkomst getekend tussen de werkgever en de werknemer waarin onder meer vermeld wordt welke functie de werknemer zal gaan uitoefenen en wat de inhoud hiervan is.

Bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst aanvaard je als werknemer dat je arbeid verricht in ondergeschikt verband en dat je onder het gezag, de leiding en het toezicht staat van je werkgever. Dit houdt in dat de werkgever het recht heeft instructies te geven over het uit te voeren werk en het werk in zijn onderneming op dusdanige wijze te organiseren dat alles vlot verloopt.

Kan niet? Kan wel!

Om te weten of je tijdens de vakantie van je collega zijn werk erbij moet nemen, moeten de twee bovenstaande elementen tegen elkaar afgewogen worden.

Wat tussen de werknemer en werkgever wordt overeengekomen in een arbeidsovereenkomst, kan immers niet zomaar eenzijdig gewijzigd worden door de werkgever. Zo kan de werkgever geen eenzijdige wijzigingen aanbrengen aan jouw functie of andere essentiële bestanddelen van jouw arbeidsovereenkomst (zoals arbeidsplaats, -tijd, loon, arbeidsduur enzovoort). Een werkgever kan in die zin niet plots van een commercieel bediende eenzijdig eisen en verwachten dat deze ook de functie en het werk van de administratieve bediende op zich neemt.

De werkgever heeft echter wel het recht om met het oog op de goede werking van zijn onderneming en rekening houdend met de aan- en afwezigheden van zijn personeel en de functies die door iedereen worden uitgevoerd, het werk te organiseren of te reorganiseren naar aanleiding van een vakantie van een of meerdere werknemers. Het spreekt voor zich dat dergelijke reorganisatie van het werk kan inhouden dat welbepaalde opdrachten of het werk van de afwezige collega wordt herverdeeld en doorgeschoven naar één of meerder andere collega‘s. Dit alles uiteraard binnen de grenzen van de arbeidsduur (de officiële arbeidsduur bedraagt 38 uur per week); logischerwijze kan de werkgever immers niet van een werknemer eisen dat hij twee maal meer uren presteert dan voorzien in de arbeidsovereenkomst.

in samenwerking met Securex 18 augustus 2020
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook