Meer/minder verdienen
Vorige

1 van 353

Volgende

Je (schoon)ouders in huis nemen brengt geld op

De overheid wil het opnemen van ouderen in het gezin - een vorm van thuiszorg - stimuleren. Wie een (schoon)ouder, grootouder, broer of zus van 65 jaar of ouder ten laste neemt, moet minder belastingen betalen.
#

Concreet gebeurt dit aan de hand van een dubbele verhoging van de belastingvrije som voor de belastingplichtige die de oudere ten laste neemt. De belastingvrije som wordt met 2.730 euro verhoogd (2.790 euro voor aanslagjaar 2012). Een gehandicapte 65-plusser telt voor twee en levert dus een verhoging van 5.460 euro op (5.580 euro voor aanslagjaar 2012).

Geldt ook voor (groot)ouders, broers en zussen

Deze verhoging van de belastingvrije som bestaat al enkele jaren, maar recent is er meer duidelijkheid gecreëerd hoe de fiscus deze regels in de praktijk hanteert. Het geldt – gelukkig? – niet alleen als je je schoonouders in huis neemt.

Er zijn twee mogelijkheden om van de belastingvermindering te genieten:

  • ascendenten in rechte lijn (ouders, grootouders, ...) van de belastingplichtige of van zijn echtgenoot ten laste nemen
  • broers of zussen van de belastingplichtige of van zijn echtgenoot ten laste nemen
  

Let wel: de persoon moet minstens 65 jaar zijn op 1 januari van het aanslagjaar. Dus wie 65 is geworden vóór 1 januari 2011 mag voor aanslagjaar 2011 (= inkomstenjaar 2010) fiscaal ten laste worden genomen.

De bejaarde moet op 1 januari van het aanslagjaar ook deel uitmaken van het gezin van de belastingplichtige, en dat wordt geval per geval bekeken. Zo worden personen die in één gebouw wonen, maar aparte brievenbussen en nutsvoorzieningen hebben in principe niet beschouwd als één gezin.

Pensioen telt niet mee

De persoon die je ten laste neemt, mag ook geen bestaansmiddelen hebben van meer dan 1.800 euro netto (2.890 euro voor aanslagjaar 2012). Netto betekent dat de kosten die werden gemaakt om die bestaansmiddelen te krijgen of te behouden van het brutobedrag worden afgetrokken.

Het interessante is wel dat het pensioen van de senior niet wordt meegeteld voor een totaal van 14.500 euro per persoon (voor aanslagjaar 2012 is dat 23.250 euro). Dat bedrag wordt afgetrokken van het bruto ontvangen pensioen, na aftrek van de sociale bijdragen.

Opgelet met 2 (schoon)ouders in huis te nemen

Neem je je beide ouders of schoonouders in huis, dan worden hun beide bestaansmiddelen samengeteld om te oordelen of je al dan niet van die belastingvermindering kan genieten.

Dus wanneer het nettobedrag van de gecumuleerde bestaansmiddelen:

  • hoogstens 1.800 euro is (2.890 euro voor aanslagjaar 2012), mogen de twee ascendenten ten laste genomen worden
  • hoger is dan 1.800 euro (2.890 euro) maar lager is dan 2 x 1.800 (2.890) mag slechts één van de twee ascendenten, naar keuze van de belastingplichtige, ten laste genomen worden
  • hoger is dan 2 x 1.800 euro (2.890 euro), mag geen van beide ascendenten ten laste genomen worden.
  

Deze interpretatie van de administratie wordt wel betwist. Sommige auteurs menen dat de nettobestaansmiddelen voor elke persoon afzonderlijk moeten in rekening worden gebracht.

Niet voor wettelijk samenwonenden

Ook belangrijk is dat wanneer met één van de in aanmerking komende personen een verklaring van wettelijke samenwoning wordt afgesloten, die persoon niet meer ten laste kan worden genomen.

(mr) – Bron: Securex en Plusmagazine.be        

30 maart 2011
Aanbevolen jobs

Je (schoon)ouders in huis nemen brengt geld op

De overheid wil het opnemen van ouderen in het gezin - een vorm van thuiszorg - stimuleren. Wie een (schoon)ouder, grootouder, broer of zus van 65 jaar of ouder ten laste neemt, moet minder belastingen betalen.
#

Concreet gebeurt dit aan de hand van een dubbele verhoging van de belastingvrije som voor de belastingplichtige die de oudere ten laste neemt. De belastingvrije som wordt met 2.730 euro verhoogd (2.790 euro voor aanslagjaar 2012). Een gehandicapte 65-plusser telt voor twee en levert dus een verhoging van 5.460 euro op (5.580 euro voor aanslagjaar 2012).

Geldt ook voor (groot)ouders, broers en zussen

Deze verhoging van de belastingvrije som bestaat al enkele jaren, maar recent is er meer duidelijkheid gecreëerd hoe de fiscus deze regels in de praktijk hanteert. Het geldt – gelukkig? – niet alleen als je je schoonouders in huis neemt.

Er zijn twee mogelijkheden om van de belastingvermindering te genieten:

  • ascendenten in rechte lijn (ouders, grootouders, ...) van de belastingplichtige of van zijn echtgenoot ten laste nemen
  • broers of zussen van de belastingplichtige of van zijn echtgenoot ten laste nemen
  

Let wel: de persoon moet minstens 65 jaar zijn op 1 januari van het aanslagjaar. Dus wie 65 is geworden vóór 1 januari 2011 mag voor aanslagjaar 2011 (= inkomstenjaar 2010) fiscaal ten laste worden genomen.

De bejaarde moet op 1 januari van het aanslagjaar ook deel uitmaken van het gezin van de belastingplichtige, en dat wordt geval per geval bekeken. Zo worden personen die in één gebouw wonen, maar aparte brievenbussen en nutsvoorzieningen hebben in principe niet beschouwd als één gezin.

Pensioen telt niet mee

De persoon die je ten laste neemt, mag ook geen bestaansmiddelen hebben van meer dan 1.800 euro netto (2.890 euro voor aanslagjaar 2012). Netto betekent dat de kosten die werden gemaakt om die bestaansmiddelen te krijgen of te behouden van het brutobedrag worden afgetrokken.

Het interessante is wel dat het pensioen van de senior niet wordt meegeteld voor een totaal van 14.500 euro per persoon (voor aanslagjaar 2012 is dat 23.250 euro). Dat bedrag wordt afgetrokken van het bruto ontvangen pensioen, na aftrek van de sociale bijdragen.

Opgelet met 2 (schoon)ouders in huis te nemen

Neem je je beide ouders of schoonouders in huis, dan worden hun beide bestaansmiddelen samengeteld om te oordelen of je al dan niet van die belastingvermindering kan genieten.

Dus wanneer het nettobedrag van de gecumuleerde bestaansmiddelen:

  • hoogstens 1.800 euro is (2.890 euro voor aanslagjaar 2012), mogen de twee ascendenten ten laste genomen worden
  • hoger is dan 1.800 euro (2.890 euro) maar lager is dan 2 x 1.800 (2.890) mag slechts één van de twee ascendenten, naar keuze van de belastingplichtige, ten laste genomen worden
  • hoger is dan 2 x 1.800 euro (2.890 euro), mag geen van beide ascendenten ten laste genomen worden.
  

Deze interpretatie van de administratie wordt wel betwist. Sommige auteurs menen dat de nettobestaansmiddelen voor elke persoon afzonderlijk moeten in rekening worden gebracht.

Niet voor wettelijk samenwonenden

Ook belangrijk is dat wanneer met één van de in aanmerking komende personen een verklaring van wettelijke samenwoning wordt afgesloten, die persoon niet meer ten laste kan worden genomen.

(mr) – Bron: Securex en Plusmagazine.be        

30 maart 2011
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook