Collega's
Vorige

1 van 575

Volgende
Volgend artikel:

Samen met je collega's sporten: ja of neen?

Is vreemdgaan met de partner van je collega een reden voor ontslag?

Geen enkele wet stelt dat een werkgever één van zijn werknemers kan ontslaan enkel en alleen omwille van een relatie. Principieel moet de werkgever immers steeds het privéleven van de werknemer respecteren. Hij mag zich niet mengen in het liefdesleven van zijn werknemers, ongeacht met wie de werknemer een relatie aangaat.
#

De werkgever kan de werknemer dus niet ontslaan omdat hij toevallig verliefd is geworden op de partner van een collega. Wel is het zo dat de relatie de goede werking van het bedrijf niet in het gedrang mag brengen. Indien deze relatie voor problemen zorgt op de werkvloer mag de werkgever wel tussenbeide komen en indien nodig maatregelen nemen.

Als de relatie geen invloed heeft op het functioneren van de betrokken werknemers, is er geen enkel probleem. Beide werknemers blijven hun job naar behoren uitvoeren en de werkgever hoeft zelfs niet op de hoogte te zijn van de privésituatie van deze werknemers.

Verschillende oplossingen

Indien de relatie wel een invloed heeft op het functioneren van de werknemers, of wanneer door de relatie het werk wordt verstoord of de goede werking en de goede naam van het bedrijf in het gedrang komt, ligt de situatie anders. Als de betrokken collega’s niet meer kunnen samenwerken, zich eventueel zelfs agressief ten opzichte van elkaar gaan gedragen of ruzie maken in het bijzijn van collega’s en/of klanten enzovoort, dan zal de werkgever wel genoodzaakt zijn om te moeten ingrijpen.

In dat geval zal de werkgever nagaan welke verschillende oplossingen er mogelijk zijn om een einde aan de problemen te stellen. In de eerste plaats is het aangewezen om de betrokken werknemers op het matje te roepen en hen er op te wijzen dat zij zich professioneel dienen te gedragen op het werk.

Helpt dit niet en loopt het gedrag van de werknemers de spuigaten uit, dan kan de werkgever bijvoorbeeld nagaan of één of beide collega’s een andere functie zouden kunnen uitoefenen in het bedrijf. De werkgever kan ook nagaan of bijvoorbeeld één van beide niet kan overgeplaatst worden naar een andere vestiging waardoor ze niet meer moeten samenwerken.

Dringende reden

Is er geen andere functie beschikbaar of is een overplaatsing naar een andere zetel geen optie of weigeren de betrokken werknemers de voorgestelde oplossingen (de werkgever kan dit immers niet eenzijdig opleggen) en blijft hun gedrag de goede werking van de onderneming hypothekeren, dan heeft de werkgever vaak geen andere mogelijkheid dan over te gaan tot ontslag. Of hij hierbij slechts één of allebei de betrokken werknemers ontslaat, hangt uiteraard af van het concrete gedrag van de werknemers.

Indien het gedrag van de betrokken werknemers niet als een zogenaamde ‘dringende reden’ kan beschouwd worden, zal het gaan om een ontslag waarbij een opzegtermijn moet gepresteerd worden, of waarbij een opzegvergoeding uitbetaald wordt.

in samenwerking met Securex 2 maart 2012

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook