Is een sabbatjaar goed voor je loopbaan?

22 oktober 2012
“Een topmanager van een groot familiebedrijf nam een sabbatjaar. Hij wilde afkicken van het drukke zakenleven, de geest eens volledig leeg maken om aldus de essentie van het leven terug te vinden. Hij koos uitdrukkelijk voor de leegte.” Aan het woord: arbeidsmarktdeskundige Jan Denys van Randstad.
Jan Denys
“Werknemers die na een loopbaanonderbreking meer gaan werken dan voor de onderbreking zijn dun gezaaid” (Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige Randstad en auteur van ‘Free to work’ en ‘Uw werk, uw merk’)

“Een topmanager van een groot familiebedrijf nam een sabbatjaar. Hij wilde afkicken van het drukke zakenleven, de geest eens volledig leeg maken om aldus de essentie van het leven terug te vinden. Hij koos uitdrukkelijk voor de leegte.” Aan het woord: arbeidsmarktdeskundige Jan Denys van Randstad.

Denys: ”Een pelgrimstocht naar Santiago de Compostella mocht zeker niet ontbreken. En neen, het was helemaal geen uitgemaakte zaak dat hij nadien gewoon terug zou keren naar het bedrijf. Alle opties lagen open. Vijftien maanden later kwam de manager terug naar het familiebedrijf. Het hoofd was leeggemaakt. Of de essentie van het leven uiteindelijk gevonden werd, is niet duidelijk. De uitkomst van het sabbatjaar was niet echt spectaculair. In feite nam de betrokken manager de draad grotendeels weer op waar hij hem voor het sabbatjaar had neergelegd.”

Gas terugnemen

"De uitkomst van deze sabbatical was enigszins voorspelbaar. Het gebeurt zelden dat een sabbatjaar leidt tot een totaal nieuwe wending in de loopbaan. De meeste werknemers onderbreken hun loopbaan niet om ‘de geest volledig leeg te maken’. Meestal zijn de doelstellingen prozaïscher: tijdelijk was gas terugnemen, de balans tussen werk en privé meer in evenwicht krijgen."

"Heel wat werknemers nemen na dergelijke onderbreking met veel energie hun vroegere loopbaan weer op. Voor anderen lukt dat om verschillende redenen niet meer en is de onderbreking een voorbode van een definitieve uittrede uit de arbeidsmarkt. Nog anderen gaan minder uren werken. Werknemers die na een loopbaanonderbreking meer gaan werken dan voor de onderbreking zijn in elk geval heel dun gezaaid. Weinig werknemers gebruiken een loopbaanonderbreking als strategie om de loopbaan een nieuwe wending te geven."

Trial & error

Denys: “Er is mij geen onderzoek bekend waarin wordt nagegaan hoe succesvol deze laatste strategie is. Mijn hypothese is dat het niet lukt als de betrokkene vooraf al niet redelijk goed weet in welke richting de nieuwe loopbaan moet uitgaan. Met andere woorden: als de werknemer tijdens de sabbatical eerst nog moet gaan reflecteren wat hij met de rest van zijn leven wil doen, is de kans zeer groot dat uiteindelijk alles bij het oude blijft.”

"Voor velen is dat nu net het aantrekkelijke van een sabbatical. Je eens volledig terugtrekken uit de ratrace, het hoofd leeghalen, op zoek gaan naar wat je echt drijft, wat je meest fundamentele waarden zijn. Velen denken dat dit proces automatisch leidt naar een nieuw inzicht waarin plots duidelijk wordt welk nieuw pad moet worden ingeslagen. Zo werkt het meestal niet."

"Een loopbaanverandering gaat gepaard met trial en error, nieuwe experimenten, kleine ervaringen en niet te vergeten nieuwe netwerken. Het is dan ook zeer de vraag of een sabbatical überhaupt het beste biotoop is voor dergelijke loopbaanverandering."

(jd) 

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook