Hoeveel ben ik waard?
Vorige

1 van 259

Volgende

Ik presteer meer uren dan contractueel verplicht. Heb ik recht op compensatie?

Als bediende presteer ik meer uren dan de 38 contractueel verplichte. Heb ik recht op een compensatie?
#

Je werkgever kan afhankelijk van je persoonlijke situatie inderdaad verplicht zijn om de bijkomende uren te vergoeden. Onder bepaalde voorwaarden kan je werkgever verplicht zijn om loon voor de bijkomende uren en overloon te betalen alsook vakantiegeld hierop.

1. Bijkomend loon voor meerprestaties

Vooreerst heb je eventueel recht op bijkomend loon voor de bijkomend gepresteerde uren. Je hebt daarop recht wanneer blijkt dat een bepaald loon werd overeengekomen voor een bepaalde wekelijkse arbeidsduur. Het bestaan van dergelijke overeenkomst wordt meestal afgeleid uit de arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement.

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je arbeidsovereenkomst op duidelijke wijze je brutomaandloon (bv. 2.500 euro) vaststelt alsook de wekelijkse arbeidsduur (bv. 38 uur per week) die je moet presteren. In deze hypothese moet je werkgever voor elk bijkomend gepresteerd uur 15 euro bruto (2.500 x 1/164,67) betalen. Natuurlijk moet je wel kunnen aantonen dat je effectief bijkomende uren (met toestemming van de werkgever) hebt gepresteerd. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van de tijdsregistratiegegevens.

2. Overloon en inhaalrust voor overwerk

Je werkgever kan ook verplicht zijn om overloon te betalen en betaalde inhaalrust toe te kennen. Dit geldt wanneer je zodanig hebt gewerkt dat de arbeidsduurgrenzen voor overwerk werden overschreden. Overloon is een toeslag op je (bijkomend) loon van 50 % of 100 % bij overwerk op zon- en feestdagen. Inhaalrust is het recht om betaald afwezig te zijn van het werk. In principe heb je per overuur recht op 1 uur inhaalrust.

Wettelijk gezien is van overwerk sprake bij overschrijding van een daggrens van 9 arbeidsuren of een weekgrens van 40 arbeidsuren. Soms wordt deze weekgrens bij cao verlaagd. Let op: de cao verlaagt enkel de grens voor overwerk wanneer zij een vaste wekelijkse arbeidsduur bepaalt. Dit geldt niet wanneer zij slechts een lagere gemiddelde arbeidsduur bepaalt. De overeengekomen arbeidsduur in uw arbeidsovereenkomst of arbeidsreglement is op dat vlak niet relevant.

Hou er ook rekening mee dat je toch geen recht hebt op overloon of betaalde inhaalrust wanneer je een leidinggevende functie of vertrouwenspost bekleedt. Het KB van 10 februari 1965 bevat een limitatieve lijst van leidinggevende functies waarvan de meest courante zijn: directeurs, onderdirecteurs, directiesecretaressen of –secretarissen, personen die de onderneming tegenover derden verbinden en de verantwoordelijken die werkelijk gezag uitoefenen of verantwoordelijkheid dragen. Je contract kan je trouwens niet bestempelen als een leidinggevende als je functie niet valt onder één van de leidende functies vermeld in dit KB.

Natuurlijk zal je ook hier moeten aantonen dat je (met toestemming van de werkgever) deze overuren hebt gepresteerd.

3. Vakantiegeld

Indien met grote regelmaat bijkomende uren en/of overuren worden gepresteerd, moet het overeenstemmende (over)loon worden opgenomen in de berekeningsbasis van het vakantiegeld.

(Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian). 

4 juni 2010
Aanbevolen jobs

Ik presteer meer uren dan contractueel verplicht. Heb ik recht op compensatie?

Als bediende presteer ik meer uren dan de 38 contractueel verplichte. Heb ik recht op een compensatie?
#

Je werkgever kan afhankelijk van je persoonlijke situatie inderdaad verplicht zijn om de bijkomende uren te vergoeden. Onder bepaalde voorwaarden kan je werkgever verplicht zijn om loon voor de bijkomende uren en overloon te betalen alsook vakantiegeld hierop.

1. Bijkomend loon voor meerprestaties

Vooreerst heb je eventueel recht op bijkomend loon voor de bijkomend gepresteerde uren. Je hebt daarop recht wanneer blijkt dat een bepaald loon werd overeengekomen voor een bepaalde wekelijkse arbeidsduur. Het bestaan van dergelijke overeenkomst wordt meestal afgeleid uit de arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement.

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je arbeidsovereenkomst op duidelijke wijze je brutomaandloon (bv. 2.500 euro) vaststelt alsook de wekelijkse arbeidsduur (bv. 38 uur per week) die je moet presteren. In deze hypothese moet je werkgever voor elk bijkomend gepresteerd uur 15 euro bruto (2.500 x 1/164,67) betalen. Natuurlijk moet je wel kunnen aantonen dat je effectief bijkomende uren (met toestemming van de werkgever) hebt gepresteerd. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van de tijdsregistratiegegevens.

2. Overloon en inhaalrust voor overwerk

Je werkgever kan ook verplicht zijn om overloon te betalen en betaalde inhaalrust toe te kennen. Dit geldt wanneer je zodanig hebt gewerkt dat de arbeidsduurgrenzen voor overwerk werden overschreden. Overloon is een toeslag op je (bijkomend) loon van 50 % of 100 % bij overwerk op zon- en feestdagen. Inhaalrust is het recht om betaald afwezig te zijn van het werk. In principe heb je per overuur recht op 1 uur inhaalrust.

Wettelijk gezien is van overwerk sprake bij overschrijding van een daggrens van 9 arbeidsuren of een weekgrens van 40 arbeidsuren. Soms wordt deze weekgrens bij cao verlaagd. Let op: de cao verlaagt enkel de grens voor overwerk wanneer zij een vaste wekelijkse arbeidsduur bepaalt. Dit geldt niet wanneer zij slechts een lagere gemiddelde arbeidsduur bepaalt. De overeengekomen arbeidsduur in uw arbeidsovereenkomst of arbeidsreglement is op dat vlak niet relevant.

Hou er ook rekening mee dat je toch geen recht hebt op overloon of betaalde inhaalrust wanneer je een leidinggevende functie of vertrouwenspost bekleedt. Het KB van 10 februari 1965 bevat een limitatieve lijst van leidinggevende functies waarvan de meest courante zijn: directeurs, onderdirecteurs, directiesecretaressen of –secretarissen, personen die de onderneming tegenover derden verbinden en de verantwoordelijken die werkelijk gezag uitoefenen of verantwoordelijkheid dragen. Je contract kan je trouwens niet bestempelen als een leidinggevende als je functie niet valt onder één van de leidende functies vermeld in dit KB.

Natuurlijk zal je ook hier moeten aantonen dat je (met toestemming van de werkgever) deze overuren hebt gepresteerd.

3. Vakantiegeld

Indien met grote regelmaat bijkomende uren en/of overuren worden gepresteerd, moet het overeenstemmende (over)loon worden opgenomen in de berekeningsbasis van het vakantiegeld.

(Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian). 

4 juni 2010
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook