Evenwicht werk-privé
Vorige

1 van 752

Volgende

Hoeveel kost kinderopvang?

In België bestaan er opvangvoorzieningen, erkend door Kind en Gezin en zelfstandige opvangvoorzieningen. De prijs voor opvang is wettelijk geregeld voor de erkende opvangvoorzieningen. Zelfstandige opvangvoorzieningen mogen hun prijs vrij bepalen.

Opvangkosten die je betaalt aan voorzieningen die opgevolgd worden door Kind en Gezin mag je, wanneer je kind jonger is dan 3 jaar, aangeven op je belastingformulier. Deze kosten worden afgetrokken van je belastbaar gezinsinkomen. Wanneer je geen opvangkosten hebt of wanneer het maar over een klein bedrag gaat, mag je een forfaitair bedrag aftrekken van je belastbaar gezinsinkomen, wanneer je kinderen jonger zijn dan 3 jaar.

1. Opvang van kinderen tot 0 jaar tot ze naar de kleuterschool gaan

In de zelfstandige kinderopvang worden de opvangkosten bepaald door de opvangverantwoordelijke. In de erkende kinderopvang is de prijs wettelijk geregeld en afhankelijk van een aantal factoren:

-netto belastbaar gezinsinkomen
-aantal kinderen
-aantal uren opvang

NETTO BELASTBAAR GEZINSINKOMEN

De basis voor de berekening van de ouderbijdrage is het netto belastbaar gezinsinkomen zoals het vermeld staat op het aanslagbiljet. De prijs voor opvang schommelt tussen 1,59 euro en 16,16 euro per dag per kind. De bijdrage wordt elk jaar opnieuw berekend.

AANTAL KINDEREN

Wanneer je meerder kinderen ten laste hebt of wanneer je meerdere kinderen in opvang hebt, wordt een korting toegestaan. De ouderbijdrage per dag per kind mag nooit lager zijn dan 1,59 euro.

AANTAL UREN OPVANG

Het aantal uren per dag dat je kind in de opvang doorbrengt, is van belang. Het is logisch dat je minder betaalt, als je kind geen hele dag aanwezig is. Als je kind bijvoorbeeld 3 tot 5 uur in de opvang blijft, betaal je de helft.Voor een verblijf van langer dan 5 uur betaal je dan weer het volle bedrag. Korting of niet, ook hier geldt: het absolute minimum dat je per dag per kind betaalt, is 1,59 euro.

2. Buitenschoolse opvang

In de zelfstandige kinderopvang worden de opvangkosten bepaald door de opvangverantwoordelijke.In de erkende kinderopvang is de prijs wettelijk geregeld en afhankelijk van een aantal factoren:

- netto belastbaar gezinsinkomen
- aantal kinderen
- aantal uren opvang

Er bestaan ook erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang (de zogenaamde IBO's). Zij moeten wettelijke bepalingen naleven:

-Voor de voor-en naschoolse opvang betaal je minstens 0,64 euro per begonnen half uur
Op schoolvrije dagen en vakantiedagen zijn er minima en maxima vastgelegd
- Op woensdagnamiddag kiest het initiatief welke van de twee systemen wordt toegepast: een bedrag per begonnen halfuur of een bedrag per dagdeel.

3. Belastingvermindering voor kinderen jonger dan 3

Als je kind jonger is dan 3 jaar kan je kiezen uit twee systemen die je een financieel voordeel opleveren.

-Je kan opvangkosten fiscaal aftrekken
-als je (bijna) geen opvangkosten hebt, heb je recht op extra belastingvermindering

Opvangkosten fiscaal aftrekken

Je moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je kind moet jonger dan 3 jaar zijn en fiscaal ten laste van jou. Je moet een beroepsinkomen hebben. Je kind wordt opgevangen in een dienst die erkend is of onder toezicht staat van Kind en Gezin en deze opvangkosten moet je bewijzen. Het bedrag dat je kan aftrekken van je belastingen, is begrensd op een maximum van 11,16 euro per dag per kind.

Extra belastingvermindering

Als je bijvoorbeeld zelf zorgt voor de opvang van je kind of je doet een beroep op een familielid, dan heb je nauwelijks kinderopvangkosten. Als je geen kinderopvangkosten aangeeft op je belastingformulier, heb je recht op een bijkomende belastingsvrije som. Deze som wordt jaarlijks opnieuw bepaald. 14 augustus 2019
Aanbevolen jobs

Hoeveel kost kinderopvang?

In België bestaan er opvangvoorzieningen, erkend door Kind en Gezin en zelfstandige opvangvoorzieningen. De prijs voor opvang is wettelijk geregeld voor de erkende opvangvoorzieningen. Zelfstandige opvangvoorzieningen mogen hun prijs vrij bepalen.

Opvangkosten die je betaalt aan voorzieningen die opgevolgd worden door Kind en Gezin mag je, wanneer je kind jonger is dan 3 jaar, aangeven op je belastingformulier. Deze kosten worden afgetrokken van je belastbaar gezinsinkomen. Wanneer je geen opvangkosten hebt of wanneer het maar over een klein bedrag gaat, mag je een forfaitair bedrag aftrekken van je belastbaar gezinsinkomen, wanneer je kinderen jonger zijn dan 3 jaar.

1. Opvang van kinderen tot 0 jaar tot ze naar de kleuterschool gaan

In de zelfstandige kinderopvang worden de opvangkosten bepaald door de opvangverantwoordelijke. In de erkende kinderopvang is de prijs wettelijk geregeld en afhankelijk van een aantal factoren:

-netto belastbaar gezinsinkomen
-aantal kinderen
-aantal uren opvang

NETTO BELASTBAAR GEZINSINKOMEN

De basis voor de berekening van de ouderbijdrage is het netto belastbaar gezinsinkomen zoals het vermeld staat op het aanslagbiljet. De prijs voor opvang schommelt tussen 1,59 euro en 16,16 euro per dag per kind. De bijdrage wordt elk jaar opnieuw berekend.

AANTAL KINDEREN

Wanneer je meerder kinderen ten laste hebt of wanneer je meerdere kinderen in opvang hebt, wordt een korting toegestaan. De ouderbijdrage per dag per kind mag nooit lager zijn dan 1,59 euro.

AANTAL UREN OPVANG

Het aantal uren per dag dat je kind in de opvang doorbrengt, is van belang. Het is logisch dat je minder betaalt, als je kind geen hele dag aanwezig is. Als je kind bijvoorbeeld 3 tot 5 uur in de opvang blijft, betaal je de helft.Voor een verblijf van langer dan 5 uur betaal je dan weer het volle bedrag. Korting of niet, ook hier geldt: het absolute minimum dat je per dag per kind betaalt, is 1,59 euro.

2. Buitenschoolse opvang

In de zelfstandige kinderopvang worden de opvangkosten bepaald door de opvangverantwoordelijke.In de erkende kinderopvang is de prijs wettelijk geregeld en afhankelijk van een aantal factoren:

- netto belastbaar gezinsinkomen
- aantal kinderen
- aantal uren opvang

Er bestaan ook erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang (de zogenaamde IBO's). Zij moeten wettelijke bepalingen naleven:

-Voor de voor-en naschoolse opvang betaal je minstens 0,64 euro per begonnen half uur
Op schoolvrije dagen en vakantiedagen zijn er minima en maxima vastgelegd
- Op woensdagnamiddag kiest het initiatief welke van de twee systemen wordt toegepast: een bedrag per begonnen halfuur of een bedrag per dagdeel.

3. Belastingvermindering voor kinderen jonger dan 3

Als je kind jonger is dan 3 jaar kan je kiezen uit twee systemen die je een financieel voordeel opleveren.

-Je kan opvangkosten fiscaal aftrekken
-als je (bijna) geen opvangkosten hebt, heb je recht op extra belastingvermindering

Opvangkosten fiscaal aftrekken

Je moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je kind moet jonger dan 3 jaar zijn en fiscaal ten laste van jou. Je moet een beroepsinkomen hebben. Je kind wordt opgevangen in een dienst die erkend is of onder toezicht staat van Kind en Gezin en deze opvangkosten moet je bewijzen. Het bedrag dat je kan aftrekken van je belastingen, is begrensd op een maximum van 11,16 euro per dag per kind.

Extra belastingvermindering

Als je bijvoorbeeld zelf zorgt voor de opvang van je kind of je doet een beroep op een familielid, dan heb je nauwelijks kinderopvangkosten. Als je geen kinderopvangkosten aangeeft op je belastingformulier, heb je recht op een bijkomende belastingsvrije som. Deze som wordt jaarlijks opnieuw bepaald. 14 augustus 2019
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook