Belastingen
Vorige

1 van 48

Volgende

Hoeveel belastingen betaal je op inkomsten via Uber, Airbnb enzovoort?

Netto betaal je een belastingtarief van slechts 10% op deze inkomsten. Maar dan moet je wel voldoen aan heel wat voorwaarden.

De deeleconomie kent een flinke opmars, denk maar aan Uber, Airbnb of Cambio. Via deze online platformen worden steeds meer goederen en diensten rechtstreeks aan particulieren aangeboden buiten het traditionele commerciële circuit. Deze evoluties gaan zo snel dat wetgeving vaak een hele tijd achterblijft. Intussen heeft België echter passende belastingregels ingevoerd.

Gunstmaatregelen, maar …

De regering heeft enkele gunstmaatregelen in het leven geroepen om particulieren een centje te laten bijverdienen via de deeleconomie. Het is pas echter wanneer aan onderstaande voorwaarden voldaan wordt, dat je van deze gunstmaatregelen kan profiteren.

1. Enkel inkomsten uit diensten vallen hieronder.

Deze diensten …

  • … mogen geen leveringen van goederen zijn, tenzij die goederen zelfbereide kant-en-klare maaltijden zijn die je als particulier zelf bereidt. Ook inkomsten uit verhuur of onderverhuur van roerende (een wagen) of onroerende goederen (een kamer) vallen niet onder de gunstmaatregelen.
  • … moeten geleverd worden aan private natuurlijke personen, niet aan bedrijven.
  • … mogen, indien men ondernemer is, niet gerelateerd zijn aan de hoofdbezigheden van de zelfstandige. Werknemers daarentegen mogen wel bijklussen in dezelfde sector als hun beroepsactiviteit.

2. De organisatie van de diensten moet gebeuren via een platform dat erkend is door de overheid.

3. De vergoedingen worden enkel door (tussenkomst van) dat platform betaald of toegekend.

Belasting van 10%

Indien je aan al deze voorwaarden voldoet, kan je profiteren van de gunstmaatregel. Je betaalt dan een belastingtarief van 20% met een kostenforfait van 50%. Dit komt neer op een nettotarief van 10%.

Je moet je inkomsten wel aangeven bij je belastingaangifte. Bovenstaande belastingen zullen doorgestort worden door het platform zelf, maar voor je gemeentebelasting kunnen er wel gevolgen zijn.

Kleine bijverdienste of professionele moneymaker?

Naast de bovenvermelde voorwaarden, is er nog iets om rekening mee te houden, wil je van de voordelige tarieven genieten. Je mag maximaal 5.000 euro bruto per jaar verdienen via de deelplatformen. Overschrijd je dat bedrag, dan worden de inkomsten fiscaal gezien als beroepsinkomsten en zal je onderworpen zijn aan het statuut van een zelfstandig ondernemer. Je kan evenwel proberen aantonen dat de inkomsten uit deze bijverdiensten niet gelden als beroepsinkomsten.

BTW, ja of nee?

Een BTW-nummer of BTW-listing zijn niet nodig. Wees er wel zeker van dat alle voorwaarden op jou van toepassing zijn om van de gunstmaatregelen te kunnen genieten.

Delen is mooi, en geld verdienen kan heel leuk zijn. Let toch goed op dat de fiscus het ook allemaal zo mooi en leuk vindt. Op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën kan je voor de zekerheid alles nog eens checken.

(mr) 

18 juni 2019
Aanbevolen jobs

Hoeveel belastingen betaal je op inkomsten via Uber, Airbnb enzovoort?

Netto betaal je een belastingtarief van slechts 10% op deze inkomsten. Maar dan moet je wel voldoen aan heel wat voorwaarden.

De deeleconomie kent een flinke opmars, denk maar aan Uber, Airbnb of Cambio. Via deze online platformen worden steeds meer goederen en diensten rechtstreeks aan particulieren aangeboden buiten het traditionele commerciële circuit. Deze evoluties gaan zo snel dat wetgeving vaak een hele tijd achterblijft. Intussen heeft België echter passende belastingregels ingevoerd.

Gunstmaatregelen, maar …

De regering heeft enkele gunstmaatregelen in het leven geroepen om particulieren een centje te laten bijverdienen via de deeleconomie. Het is pas echter wanneer aan onderstaande voorwaarden voldaan wordt, dat je van deze gunstmaatregelen kan profiteren.

1. Enkel inkomsten uit diensten vallen hieronder.

Deze diensten …

  • … mogen geen leveringen van goederen zijn, tenzij die goederen zelfbereide kant-en-klare maaltijden zijn die je als particulier zelf bereidt. Ook inkomsten uit verhuur of onderverhuur van roerende (een wagen) of onroerende goederen (een kamer) vallen niet onder de gunstmaatregelen.
  • … moeten geleverd worden aan private natuurlijke personen, niet aan bedrijven.
  • … mogen, indien men ondernemer is, niet gerelateerd zijn aan de hoofdbezigheden van de zelfstandige. Werknemers daarentegen mogen wel bijklussen in dezelfde sector als hun beroepsactiviteit.

2. De organisatie van de diensten moet gebeuren via een platform dat erkend is door de overheid.

3. De vergoedingen worden enkel door (tussenkomst van) dat platform betaald of toegekend.

Belasting van 10%

Indien je aan al deze voorwaarden voldoet, kan je profiteren van de gunstmaatregel. Je betaalt dan een belastingtarief van 20% met een kostenforfait van 50%. Dit komt neer op een nettotarief van 10%.

Je moet je inkomsten wel aangeven bij je belastingaangifte. Bovenstaande belastingen zullen doorgestort worden door het platform zelf, maar voor je gemeentebelasting kunnen er wel gevolgen zijn.

Kleine bijverdienste of professionele moneymaker?

Naast de bovenvermelde voorwaarden, is er nog iets om rekening mee te houden, wil je van de voordelige tarieven genieten. Je mag maximaal 5.000 euro bruto per jaar verdienen via de deelplatformen. Overschrijd je dat bedrag, dan worden de inkomsten fiscaal gezien als beroepsinkomsten en zal je onderworpen zijn aan het statuut van een zelfstandig ondernemer. Je kan evenwel proberen aantonen dat de inkomsten uit deze bijverdiensten niet gelden als beroepsinkomsten.

BTW, ja of nee?

Een BTW-nummer of BTW-listing zijn niet nodig. Wees er wel zeker van dat alle voorwaarden op jou van toepassing zijn om van de gunstmaatregelen te kunnen genieten.

Delen is mooi, en geld verdienen kan heel leuk zijn. Let toch goed op dat de fiscus het ook allemaal zo mooi en leuk vindt. Op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën kan je voor de zekerheid alles nog eens checken.

(mr) 

18 juni 2019
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook